Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání učitelů a zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské Novinky v zimním semestru akademického roku 2005/06 20. 9. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání učitelů a zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské Novinky v zimním semestru akademického roku 2005/06 20. 9. 2005."— Transkript prezentace:

1 Setkání učitelů a zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské Novinky v zimním semestru akademického roku 2005/06 20. 9. 2005

2 Osnova 1.ECTSECTS 2.ISISNGISISNG 3.Rajská budovaRajská budova

3 Přechod na ECTS  akreditace na MŠMT bakalářské a navazující magisterské studium na 4 roky, tj. do července 2009  nové studijní předpisy ukončení předmětů zkouškou klasifikace A - F  anglické verze akreditačních materiálů – do 30. 11. 2005  výzva kontakt se studenty na cvičeních prezentační dovednosti studentů týmová práce

4 Studijní a zkušební řád plánu E Kredity, podmíněný zápis  kredit jednotkou studijní zátěže (26 hodin) za semestr 30 kreditů vzorový plán nesmí předepsat více než 6 studijních povinností v semestru (kromě jazykových předmětů)  počty kreditů disponibilní kredity = standardní doba studia * 36, tj. rezervní kredity = standardní doba studia * 6 za 1. semestr alespoň 14 započitatelných kreditů za 2 semestry alespoň 42 kreditů (36 kreditů v distanční formě)  podmíněný zápis maximální počet = počet let standardní doby studia

5 Studijní a zkušební řád plánu E Ukončení předmětů, prospěch  ukončení předmětů zkouškou (výjimkou jazykové předměty a tělesná výchova) sdělení výsledků zkoušky do 5 pracovních dnů klasifikace  řádná A, B, C, D, E, Fx (možnost opakovat), F  mimořádná O (omluveno), ND (nedostavil se)  průměrný prospěch výpočet dle pomocných číselných hodnot  zápis předmětů cVOR postačuje dostatek rezervních kreditů klasifikaceABCDEF číslo102030405060 interval (15;25>(25;35>(35;45>(45;55>(55;60>

6 Studijní a zkušební řád plánu E Závěrečné zkoušky, závěr studia  bakalářské zkoušky s výjimkou státní závěrečné zkoušky nahrazeny dílčími zkouškami státní závěrečnou zkoušku i obhajobu lze uskutečnit během celého roku 3 kredity za bakalářskou zkoušku, 3 kredity z obhajobu bakalářské práce obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia bakalářská práce písemně a elektronicky  státní závěrečné zkoušky lze uskutečnit během celého roku 6 kreditů za oborovou zkoušku, 6 kreditů z obhajobu diplomové práce, 3 kredity za státní zkoušku z ekonomie, 3 kredity za státní zkoušku z vedlejší specializace obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia diplomová práce písemně a elektronicky  diplom s vyznamenáním průměrný prospěch A z každé části státní zkoušky nejhůře B dokončení studia ve standardní délce  dodatek k diplomu automaticky

7 Vzniklé problémy  zápisy pomalý chod programu znemožnění přístupu k zápisům  zařazení jazykových předmětů (oJ) do třídy 2  zápis povinných předmětů, když absolvovány staré  zápis studentů v 1. a 2. kole, i když se neregistrovali

8 Tajemník pro studentské záležitosti  Bc. Václav Smrčka  kancelář: NB 310 (od listopadu 2005: RB 444)  telefon: 224 095 373 (224 098 444)  e-mail: smrckav@vse.cz  konzultační hodiny st 13.00-15.00 čt 10.00-12.00

9 ISISNG  Počty zapsaných zatím http://nb.vse.cz/regzap/ v periodických sestavách (jako dříve)http://nb.vse.cz/regzap/  Seznamy studentů jmenné seznamy studentů pro vyučující jsou součástí již předané a na VŠE testované funkcionality, do několika dnů je možno upravit tuto funkci aby fungovala samostatně a aby si vyučující mohl zobrazit/vytisknout seznam studentů určitého kurzu, před tím je třeba ve VC provést namapování uživatelů na roli "vyučující"  Zápisové listy prošly ověřovacím provozem  Výsledky, E-semestr zkušební provoz záznamu výsledků asi od 15. 10.  Přihlašování na počítačové učebny zajištěno  eDoceo v provozu asi od 26. 9. 2005

10 Další postup realizace ISIS  V polovině října bude ukončen provoz současné Centrální databáze.  Prosba učitelům o zapojení do testování dalších modulů pro učitele.  Postupné nasazování modulů do března 2006.

11 Stěhování do Rajské budovy  termín stěhování – aktuální odhad: několik dní někdy v období 8. – 31. 10. 2005  příprava na stěhování vyřazování výpočetní techniky již proběhlo sběr a vyřazování knih – do 30. 9. 2005 stěhuje se pouze výpočetní technika, obsah skříní a stolů, nikoliv nábytek štítky s čárovým kódem pro inventarizaci – do 30. 9. 2005  výpočetní technika nebudou se stěhovat monitory všichni budou vybaveni LCD (zděděné či nové) doplnění tiskáren tak, aby v každé kanceláři byla alespoň jednoduchá laserová tiskárna

12 Vybavení Rajské budovy  telefony každý učitel bude mít svou telefonní linky i aparát nově nakoupené telefony budou analogové bez displeje  vyvolávací systém příprava nákupu vyvolávacího systému pro studijní referentky, tutorku a proděkana pro pedagogiku a informatizaci realizace po kolaudaci prevence front  tiskárny a kopírky Aficio ve 4. podlaží (vstup na kartu) stávající kopírky převážně do copy místností dostupných z chodby  dataprojektory školící počítačová místnost RB 437 (z NB 313) velká zasedací místnost RB 438 (z NB 338) malé zasedací místnosti RB 359 a RB 359 (nově) zkušební místnost RB 458 (z NB 371) zkušební místnost RB 358 (příprava, zatím nebude dataprojektor)

13 Vybavení Rajské budovy  nástěnky nebudou součástí dodávky stavby  klíče každý bude mít klíč od kanceláře od příslušné copy místnosti a kuchyňky univerzální klíč od kanceláří katedry bude mít sekretářka zasedací a zkušební místností (celkem 5 + počítačová místnost) na karty později na karty i copy místností a kuchyňky  umyvadla pouze na WC, ve sprše, u sekretářek, v místnosti doktorandů  WC, umývárny a sprchy na dvou místech na každém podlaží na každém místě dvě kabinky a dvě umyvadla pro muže a další dvě kabinky a dvě umyvadla pro muže na každém podlaží jedno WC pro invalidy na každém podlaží jedna sprcha  kuchyňky dva typy (na každém podlaží 1 s oknem a 4 bez okna)

14 Vybavení Rajské budovy  místa pro kouření žádné možnost kouřit u parkoviště Italská, později v bývalém průchodu z NB do menzy  únikové cesty z RB při požáru se spustí zeď do menzy a do Nové budovy únik není tedy cestou příchodu! hlavní, východní i jižní schodiště vedou k nouzovým východům, které se automaticky otevřou všichni budou absolvovat školení paní Nevyjelové

15 Orientační systém Etážové tabule

16

17 Orientační systém Vchod na podlaží

18 Orientační systém Podhledy ve 3. podlaží

19 Orientační systém Podhledy ve 4. podlaží

20 Orientační systém Rohové tabule

21 Orientační systém Piktogramy

22 Vizitky u dveří

23 Výuka v Rajské budově  15 učeben po 24 studentech (10 v 1. podlaží, 5 ve 2. podlaží) – pouze příprava pro dataprojektor  5 poslucháren asi po 100 studentech (v 2. podlaží) – vybaveny dataprojektorem  1 posluchárna pro 352 studentů (mezi RB a menzou) – vybavena dataprojektorem  v zimním semestru do RB bude převedena výuka cvičení do 25 studentů FPH (9 učeben RB)

24 Plán výuky FPH v ZS v RB s ohledem na potřebu dataprojektorů ABC RB 20391%9%--- RB 20477%14%3% RB 20549%31%14% RB 20623%29%34% RB 2076%23%54% RB 1033%14%63% RB 104---11%40% RB 105--- 40% RB 106--- 34% RB 107--- 6% RB 112--- RB 113--- RB 114--- RB 115--- RB 116---


Stáhnout ppt "Setkání učitelů a zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské Novinky v zimním semestru akademického roku 2005/06 20. 9. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google