Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Využívání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Využívání."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Předmět: Zeměpis Ročník: IX. Téma: Ekologie Autor: Mgr. Vladislav Nejedlý VY_52_INOVACE_41

2 Anotace: PowerPointová prezentace - Krajina Klíčová slova: Krajina, kulturní krajina 05.02.41

3 Obsah Kulturní krajina Kulturní krajina –Obhospodařované krajiny –Obdělávané (kultivované) krajiny –Příměstské krajiny –Městské krajiny –Rekreační Rozdělení kulturních krajin dle stupně přeměny lidskou činností Rozdělení kulturních krajin dle stupně přeměny lidskou činností –Vyvážené (harmonické) krajiny –Narušené (degradované) krajiny –Zpustošené (devastované) krajiny 05.02.41

4 EKOLOGIE A KRAJINA 05.02.41

5 Kulturní krajina Kulturní krajinné složky Kulturní krajinné složky všechny obytné, hospodářské i rekreační stavby další technické objekty louky, zahrady, pole, uměle vysázené lesy → vytvářejí ve všech krajinách socioekonomickou (společenskou a hospodářskou) sféru → vytvářejí ve všech krajinách socioekonomickou (společenskou a hospodářskou) sféru 05.02.41

6 Kulturní krajina Dělení dle způsobu a funkce využití Dělení dle způsobu a funkce využití –Obhospodařované krajiny  lesní a pastevecké krajiny převažují přírodní krajinné složky v ČR – Křivoklátsko, Brdy, Beskydy, Hrubý Jeseník, Šumava většina lesů v ČR – druhotné porotsty pralesní rezervace, suťové lesy, pozůstatky lužních lesů pralesní rezervace, suťové lesy, pozůstatky lužních lesů pastevecká krajina – Valašsko ( v Evropě – Alpy, Karpaty) –Obdělávané (kultivované) přírodní a obhospodařované složky jsou rozptýleny mezi polemi V ČR - Polabí, Hanám Litoměřicko plantážní krajiny – pěstování jediné plodiny (Brazílie, Cejlon) –Příměstské krajiny přechod mezi městskou a volnou přírodou nebo obhosp.krajinou směsice obytných sídel, obchodních středisek, polí a přírodních krajinných složek okolí velkých měst –Městské krajiny sídelní, průmyslové nebo sídelně průmyslové krajiny území měst –Rekreační rekreační funkce, největší soustředěnost přírodních krajin, vybavení pro rekreaci – ubytovací, stravovací a sportovní zařízení Křvoklátsko Haná Mladá Boleslav 05.02.41

7 Kulturní krajina Rozdělení dle stupně přeměny lidskou činností Rozdělení dle stupně přeměny lidskou činností –Vyvážené (harmonické) krajiny  Zachováno nejvíce přírodních složek, mohou být narušeny lidskou činností  V ČR – CHKO – Třeboňsko, Bílé Karpaty –Narušené (degradované) krajiny  přírodní i kulturní složky jsou narušeny v souvislých plochách, poškození lze ještě napravit  v ČR – okolí měst a zemědělské oblasti – Polabí, Haná –Zpustošené (devastované) krajiny  přírodní a kulturní složky jsou tak poškozeny, že zcela vymizely nebo jsou tak poškozeny, že nemohou plnit svou krajinou funkci, nelze je v dohlédné době obnoviz  v ČR – těžební krajiny – Mostecká pánev, Ostravsko Třeboňsko Polabí Mostecká pánev 05.02.41

8 Zdroje: Wikipedie : otevřen á encyklopedie [online] 2000 [cit. 2010-10-04] Ekologie. Wikipedie : otevřen á encyklopedie [online] 2000 [cit. 2010-10-04] Ekologie. Dostupné z www. www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz Wikipedie : otevřen á encyklopedie [online] 2000 [cit. 2010-10-04] Krajina. Wikipedie : otevřen á encyklopedie [online] 2000 [cit. 2010-10-04] Krajina. Dostupné z www. www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz Wikipedie : otevřen á encyklopedie [online] 2000 [cit. 2010-10-04] Kulturní krajina. Wikipedie : otevřen á encyklopedie [online] 2000 [cit. 2010-10-04] Kulturní krajina. Dostupné z www. www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz 05.02.41


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Využívání."

Podobné prezentace


Reklamy Google