Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIKINGOVÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIKINGOVÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro."— Transkript prezentace:

1 VIKINGOVÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMVikingové Označení DUMVY_32_INOVACE_10_3_05 AutorMgr. Radek Šipula Datum14. 07. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhStředověk Ročník2. ročník, kvinta - sexta

2 VYSVĚTLENÍ POJMU:  VIKINGOVÉ (VIKINGR =MUŽI FJORDŮ) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. - 11. století vydávali na „VIKING“ = loupeživé výpravy do mnoha evropských zemí - 2 videa: VIKINGOVÉ (4:56) a NEOHROŽENÍ MOŘEPLAVCI (1:58) VIKINGOVÉ NEOHROŽENÍ MOŘEPLAVCI  pro evropské státy tehdy představovali hrozivé nebezpečí  z hlediska etnického původu představovali SEVERNÍ větev GERMÁNŮ  v EVROPĚ byli nazýváni NORMANY (FRANCIE), DÁNY (ANGLIE), ASCOMANY (NĚMECKO) nebo VARJAGY (RUS, BYZANC) 1] 2]

3 MAPA VIKINGSKÝCH PLAVEB:  v konečném důsledku zapříčinili VIKINGOVÉ vznik FRANCIE i ANGLIE 3]

4 MAPA VIKINGSKÝCH MĚST VE SKANDINÁVII: 4]

5 VIKINGOVÉ:  VIKINGOVÉ patřili k severským germánským kmenům, které dlouho odmítaly přijmout křesťanství  zatímco JIŽNÍ EVROPA se v raném středověku potýkala s MUSLIMY, ZÁPADOEVROPSKÉ státy musely čelit nebezpečí ze SEVERU  od konce 8. až do konce 11. století útočili VIKINGOVÉ na BRITSKÉ OSTROVY a jižní pobřeží SEVERNÍHO moře  důležitým důvodem pro jejich výpady byla nehostinnost evropského severu  možná tam také došlo k určitému přelidnění, neboť VIKINGOVÉ pěstovali mnohoženství  vzhledem k tomu, že dědicem byl vždy jen nejstarší syn, zbývalo mladším sourozencům pouze vystěhování nebo kořistění na cizí účet

6 VIKINGOVÉ:  VIKINGOVÉ byli vynikajícími válečníky VIKINGOVÉ  nejvýznamnější postavení měla na jejich společenském žebříčku vojenská družina a její náčelník  obyvatelé oblastí postižených vikingskými vpády mezi severskými útočníky nerozlišovali a všechny je označovali jako NORMANY (muži ze severu)  na dobytých územích se VIKINGOVÉ často usazovaliVIKINGOVÉ  například oblast na severozápadě FRANCIE nese jejich jméno dodnes (NORMANDIE)NORMANDIE

7 ZAJÍMAVOST - LODĚ VIKINGŮ:  VIKINGOVÉ se mohli plavit po mořích díky svým vynikajícím lodím  stavba lodí u nich byla v tehdejších podmínkách dovedena k dokonalosti a lidé ji vnímali jako posvátný úkon 5]

8 LODĚ VIKINGŮ:  VIKINGOVÉ své námořní lodě budovali asi od 8. století  původně zřejmě užívali pouze jeden základní typ lodi, ze kterého se později odvodily úzké a pohyblivé LANGSKIPY a širší KNARRY s vyšší nosností, ale horší ovladatelností  TYPY VIKINGSKÝCH LODÍ:  DRAKKAR - v 9. století, válečná loď  SNEKKAR - v 9. století, válečná loď  KNARR - v 10. - 11. století kolonizátorská a obchodní loď

9 DRAKKARDRAKKAR:  DRAKKAR byla rychlá vikinská dlouhá námořní a říční loď  tento termín však podle námořních historiků přísluší správně pouze největším válečným lodím, kdežto válečné lodě běžné velikosti se nazývají LANGSKIP  DRAKKAR je jednořadá válečná veslice se sklopným stěžněm a velkou příčnou ráhnovou plachtou, zaoblenou přídí i zádí, ovládaná kormidelním veslem  nejčastější délka lodě byla 30 až 40 metrů  šířka trupu odpovídala zhruba šestině délky  DRAKKAR se vyznačoval snadnou ovladatelností, rychlostí a odolností proti nepřízni počasí  díky nízkému ponoru mohl přistávat i na mělčinách či plout řekou  DRAKKAR znamená dračí loď, pojmenován byl podle DRAČÍ hlavy, kterou měl zdobenou příď; loď s hlavou hadí se nazývá SNEKKARDRAČÍ 6]

10 SNEKKAR:  SNEKKAR byla rychlá vikinská loď, LANGSKIP, velmi podobná DRAKKARU  byla však menší, zpravidla do 25 metrů délky  šířka i ponor lodi byl zmenšen ve stejném poměru jako délka lodi  SNEKKAR měl příď zdobenou HADÍ hlavou, na rozdíl od dračí hlavy na DRAKKARU  SNEKKAR měl vynikající pohyblivost a mohl se plavit po řekách i na moři  byl vybaven jedinou obdélnou plachtou, k pohánění se užívalo také vesel 7] 8]

11 KNARR:  KNARR, také KNORRE, byla vikinská obchodní a kolonizátorská loď z 10. - 11. století  na rozdíl od válečných lodí (LANGSKIPŮ) byla kratší a širší  KNARR byla v průměru 15 m dlouhá a 5 m široká plachetnice s otevřenou palubou 9]

12 KNARR:  KNARRY používaly vesla jen v přístavech  trup byl vyroben z borového dřeva  tato loď byla schopna dálkové plavby přes oceán - na KNARRECH norští VIKINGOVÉ kolonizovali ISLAND a GRÓNSKO  KNARR měl stejný tvar přídě a zádě jako ostatní vikinské lodě, kormidelní veslo na pravoboku a uprostřed lodě stěžeň s ráhnovou plachtou  větší šířka lodě nevyplývá jen toho, že by na nich bylo třeba více místa pro zboží, dobytek, nebo vystěhovalce, ale i z navigačních důvodů  plachetnice, která nepoužívá vesla, musí být širší, aby na vlnách měla větší stabilitu, kterou úzkým válečným lodím pomáhaly zvyšovat dvě řady vesel  OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 1

13 ZAJÍMAVOST - MÝTY A LEGENDY  VIKINGOVÉ měli velmi bohatou a propracovanou mytologii  VALHALLA - obří hodovní síň kde ODIN shromažďuje duše lidských bojovníků z nichž buduje armádu pro závěrečnou bitvu až nastane konec světa - RAGNAROK  duše do VALHALLY přinášely VALKÝRY - ženské služebnice bohů  lidé vznikli tak, že ODIN, VILI a VÉ vdechli život dvěma kmenům, které našli vyplavené na pláži, muž byl z jasanu - ASK a žena z jívy - EMBLA  trojice hlavních bohů se později rozrostla na početnou rodinu, sám ODIN stanul v čele všech bohů, neboť obětoval své oko, aby získal moudrost ze studně moudrostiODIN  se svojí manželkou bohyní FRIGG zplodil několik synů - například boha války TYRA  zřejmě nejpopulárnějším jeho synem, i když vzešlým z jiné ženy, byl THOR - bůh hromu  velmi populární postavou byl také LOKI, ODINŮV nevlastní bratr a míšenec obra a boha  byl lstivý, škodolibý a prospěchářský a bohům způsobil nejednu nepříjemnost

14 SPOLEČNOST A PRÁVNÍ SYSTÉM:  VIKINGOVÉ se dělili se do tří stavů  do nejnižší skupiny patřili OTROCI (byli na tom stejně jako otroci v Evropě)  další byl SELSKÝ STAV  SEDLÁCI sice nehospodařili na velkých pozemcích, ale byli svobodní  do tohoto stavu patřili také ŘEMESLNÍCI a VÁLEČNÍCI, podnikali velké zámořské výpravy  nad tímto stavem bylo místo JARLŮ (jakási ŠLECHTA, VELKOSTATKÁŘI)  měli docela slušný majetek, díky němu si také mohli udržet vlastní družinu a mnohdy vlastnili i lodě  nad tím vším stál KRÁL  toho si ze svého středu volili náčelníci, jeho moc byla omezena mocí lidu(shromážděním svobodných mužů - THINGU)  učinit rozhodnutí proti jejich vůli bylo i pro krále velice obtížné, skoro až nemožné  ČEST znamenala pro VIKINGY vše, a tak se velice často uchylovali k soubojům, jež byly nedílnou součástí jejich životů a kultury  vikingské ženy měly také svá práva, mohly muže například žalovat, jestliže na ně sáhl (podle toho, kam sáhl, soud určil, kolik musí muž zaplatit)

15 OBLEČENÍ VIKINGŮ:  způsob oblékání VIKINGŮ závisel na třech věcech  1. v jaké části SKANDINÁVIE žili  2. jaké bylo jejich postavení ve společnosti  3. jak byli bohatí  oblečení VIKINGŮ bylo přizpůsobeno jeho použití a pohodlí  protože skandinávské podnebí je chladné, bylo oblečení především teplé, většinou vlněné nebo lněné  VIKINGOVÉ měli rádi pestré barvy a často jimi své oblečení zdobili VIKINGOVÉ  barviva na látky byla přírodní a získávala se z rostlin.  každá vikinská žena měla doma nástroje pro výrobu látek  protože výroba každého kusu oblečení byla časově velmi náročná, byl výsledný kus velmi jednoduchý  VIKINGOVÉ se často vraceli ze svých cest s nákladem vlny a hedvábí, hedvábí však bylo velmi drahé, a tak si jej mohli dovolit pouze bohatí jedinci  ženy nosily lněné šaty na kterých měly zástěru, která chránila šaty před ušpiněním (daly se do ní dát i často používané předměty, například nůž) ženy  drobné předměty se také uvazovaly kolem zápěstí protože šaty neměly žádné kapsy  na hlavě nosily šátek, který byl u krku uvázán a opatřen broží

16 VIKINGSKÉ PÍSMO:  vikingské RUNOVÉ písmo: 10]

17 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Vysvětlete, kdo jsou VIKINGOVÉ i odkud se v EVROPĚ objevili.  V které činnosti vynikali, dokažte na příkladech.  Díky svým nájezdům způsobili vznik některých evropských států, uveďte alespoň dva.  Jak se nazývá jejich písmo.

18 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. - 11. století vydávali na „VIKING“ = loupeživé výpravy do mnoha evropských zemí - z hlediska etnického původu představovali SEVERNÍ větev GERMÁNŮ  byli vynikající mořeplavci  v konečném důsledku mají na svědomí vznik ANGLIE i FRANCIE  RUNY

19 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] Monro S. Orr. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leif_Ericson_on_the_shore_of_Vinlan d.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leif_Ericson_on_the_shore_of_Vinlan d.gif  2] LARVOR. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brest_2012_Drakkar-Dreknor01.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brest_2012_Drakkar-Dreknor01.JPG  3] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vikings-Voyages.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vikings-Voyages.png  4] ROSBORN, Sven. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viking_towns_of_Scandinavia.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viking_towns_of_Scandinavia.jpg

20 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  5] BRUN, A.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drakkar_(Larousse_complete)_A_Brun.jp g http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drakkar_(Larousse_complete)_A_Brun.jp g  6] Jarmeryk. Moragsoorm commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moragsoorm.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moragsoorm.jpg  7] BERTRAND, Sébastien. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drakkar.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drakkar.jpg  8] ÉCLUSETTE. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_Drakkar.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_Drakkar.jpg  9] NEUVEDEN. upload.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vidfamne-01.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vidfamne-01.jpg

21 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  10] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CodexRunicus.jpeghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CodexRunicus.jpeg  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260 s. ISBN 16-906-68  TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku 2. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 440 s. ISBN 16-913-68  HASKINS, Charles Homer: Normani v evropských dějinách: H+ H, 2008. 285 s. ISBN 9788073190712


Stáhnout ppt "VIKINGOVÉ www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google