Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :"— Transkript prezentace:

1 - - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :
kladné ionty (jádro + valenční elektrony) mědi přecházejí do elektrolytu (vodivostní elektrony v kovech tvoří elektronový plyn a zůstávají v elektrodě). Elektroda se tak nabíjí záporně a elektrolyt kladně. Zinková elektroda se rovněž v kyselině rozpouští: nabíjí se tak záporně. Zinková elektroda se však rozpouští mnohem více, a proto je "zápornější" než měděná elektroda. Měděná elektroda má tedy vyšší potenciál než zinková a mezi oběma elektrodami je tudíž elektrické napětí. Spojíme-li je vodičem, protéká jím elektrický proud  

2 Napětí vzniká mezi dvojicí elektrod z různého materiálu,
které jsou ponořeny do elektrolytu.

3 + _ Monočlánky napětí 1,5 V. elektrolyt - salmiak (NH4Cl),
(zahuštěn škrobem kašovitá konzistence ) katoda - zinková nádobka anoda - uhlíková tyč Průchodem proudu elektrolytem probíhá elektrolýza:zinek se rozpouští a na uhlíku se vylučuje vodík,který reaguje s burelem za vzniku vody. Článek se tak vybíjí.

4 Monočlánek nelze po vybití znovu nabít.
                                                 Plochá baterie - sériové spojení tří monočlánků Monočlánek nelze po vybití znovu nabít. Zdroj stejnosměrného napětí, který lze nabíjet, se nazývá akumulátor.

5 Výroba elektrického napětí
Pokus: Voltmetr ukazuje napětí mezi elektrodami 1 V,

6 Na elektrodách vznikne vrstvička PbSO4
AKUMULÁTOR                                           Olověný akumulátor vytvoříme vložením dvou olověných elektrod do elektrolytu - zředěné kyseliny sírové. Na elektrodách vznikne vrstvička PbSO4 . Povrch obou elektrod je ze stejného materiálu, akumulátor je vybit. Elektrolyt je disociován na H+ a SO42-

7 Elektrolyt je disociován na H+ a SO42-.
                                          Připojíme elektrody ke zdroji vnějšího napětí: Na katodě: 2H+ + 2e- ---> 2H                   2H + PbSO4 ---> Pb + H2SO4 Na anodě: SO42-  ---> SO4 + 2e-                        SO4 + PbSO4 + 2H2O ---> 2H2SO4 + PbO2 

8 Na katodě: 2H+ + 2e- ---> 2H 2H + PbSO4 ---> Pb + H2SO4
Připojíme elektrody ke zdroji vnějšího napětí: Na katodě: 2H+ + 2e- ---> 2H                   2H + PbSO4 ---> Pb + H2SO4 Na anodě: SO42-  ---> SO4 + 2e-                        SO4 + PbSO4 + 2H2O ---> 2H2SO4 + PbO2  Hustota elektrolytu se zvyšuje. Na katodě se spotřebovává vrstvička PbSO4 a zůstává tak čisté olovo, na anodě se PbSO4 mění na PbO2. Jakmile se spotřebuje celá vrstvička PbSO4 na katodě, začne se na ní vylučovat plynný vodík (už nemá s čím reagovat). to je znamení, že akumulátor je nabit .                                           Galvanický článek se dvěma různými elektrodami: Ue = 2v

9 Spojíme-li elektrody přes zátěž,
bude obvodem protékat proud. Průchodem proudu se akumulátor vybíjí (probíhají opačné chemické reakce než při nabíjení a elektrody se opět pokrývají vrstvičkou PbSO4). Po vybití ho můžeme zase znovu nabít.


Stáhnout ppt "- - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :"

Podobné prezentace


Reklamy Google