Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung."— Transkript prezentace:

1 Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung

2 Substantiva 4. deklinace Slovníkový tvar nebo: -us-us -ūs-ūsm. (f.) -ū-ū-ūs-ūsn. Nominativ singuláru Genitiv singuláru Rod substantiva

3 Substantiva 4. deklinace Slovníkový tvar nebo: -us-us -ūs-ūsm. (f.) -ū-ū-ūs-ūsn. ductus, ūs, m. (4. deklinace) humerus, ī, m. (2. deklinace) corpus, oris, n. (3. deklinace) Srovnej:

4 Substantiva 4. deklinace Vzory prōcessus, ūs, m. (výběžek) genū, ūs, n. (koleno)

5 Substantiva 4. deklinace Vzory Podle vzoru prōcessus skloňujeme například tato substantiva: prōcessus, ūs, m. (výběžek) arcus, ūs, m. (oblouk) sinus, ūs, m. (žilní splav, dutina /kostěná obsahující vzduch/) plexus, ūs, m. (pleteň) apparātus, ūs, m. (aparát, ústrojí) meātus, ūs, m. (chodba, průchod) manus, ūs, f. (ruka) sēnsus, ūs, m. (smysl) Podle vzoru genū skloňujeme jen: cornū, ūs, n. (roh)

6 Substantiva 4. deklinace Skloňování m., f.n. nom. sg. prōcess-us gen-ū gen. sg.prōcess-ūs gen-ūs acc. sg.prōcess-um gen-ū abl. sg.prōcess-ū gen-ū nom. pl.prōcess-ūs gen-ua gen. pl.prōcess-uum gen-uum acc. pl.prōcess-ūs gen-ua abl. pl.prōcess-ibus gen-ibus

7 Substantiva 4. deklinace Skloňování prōcessus coracoīdeus prōcessūs coracoīdeī Srovnej: X prōcessūs coracoīdeī frāctūra prōcessūs coracoīdeī X

8 Substantiva 4. deklinace Příklady Příklad 1: Pojmenujme patku (pediculus) obratlového oblouku (arcus vetebrae). Substantivum „arcus, ūs, m.“ je v genitivu singuláru. Spojení zní: pediculus arcūs vertebrae. Pediculus arcus vertebrae

9 Substantiva 4. deklinace Příklady Příklad 2: ligāmenta cruciāta genūs (zkřížené kolenní vazy) Jeden z těchto vazů se jmenuje ligāmentum trānsversum genūs ligamenta cruciata genus ligamentum transversum genus

10 Substantiva 4. deklinace Příklady Příklad 5: Pojmenujme smyslové orgány: organa sēnsōria/sēnsuum (smyslové orgány) Opět máme dvě možnosti specifikace substantiva:  a) pomocí adjektiva (dosl. smyslové orgány),  b) pomocí substantiva (dosl. orgány smyslů /subst. sēnsus, ūs, m. je zde v gen. pl.) Smyslové orgány jsou např.: organum vīsūs (dosl. orgán zraku) organum olfactūs/olfactōrium (dosl. orgán čichu) organum gustūs/gustātōrium (dosl. orgán chuti) organum audītūs (dosl. orgán sluchu)

11 Substantiva 4. deklinace Příklady Příklad 5: Pojmenujme smyslové orgány: organa sēnsōria/sēnsuum (smyslové orgány) Opět máme dvě možnosti specifikace substantiva:  a) pomocí adjektiva (dosl. smyslové orgány),  b) pomocí substantiva (dosl. orgány smyslů /subst. sēnsus, ūs, m. je zde v gen. pl.) Smyslové orgány jsou např.: organum vīsūs (dosl. orgán zraku) organum olfactūs/olfactōrium (dosl. orgán čichu) organum gustūs/gustātōrium (dosl. orgán chuti) organum audītūs (dosl. orgán sluchu)

12 Substantiva 4. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost Podobnost se v anatomické terminologii často vyjadřuje pomocí adjektiv s příponou: -īdeus, -īdea, -īdeum (jedná se o adjektiva 1. a 2. deklinace) Tato přípona je odvozena z řeckého slova „eidos (podoba)“. Před výše zmíněnou předponou jsou kmeny řeckých substantiv, např.: mastoīdeus, a, um = mastos (řec. bradavka) + -īdeus, a, um:  Adjektivum tedy dosl. znamená: „podobný bradavce“, tedy „bradavkový“

13 Substantiva 4. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost Příklady: prōcessus coracoīdeus (zobcovitý výběžek): řec. korax (havran) prōcessus xiphoīdeus (mečovitý výběžek): řec. xifos (meč) prōcessus styloīdeus (bodcovitý výběžek): řec. stýlos (sloup, bodec) mūsculus deltoīdeus (deltový sval): tj. podobný řeckému písmenu delta (Δ) cōlon sigmoīdeum (esovitý tračník): tj. podobný řeckému písmenu sigma (Σ)

14 Substantiva 4. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost processus coracoideus processus xiphoideus processus mastoideus processus styloideus

15 Substantiva 5. deklinace Slovníkový tvar Nominativ singuláru je vždy zakončen koncovkou –ēs. Genitiv singuláru má vždy koncovku -ēī. Substantiva 5. deklinace jsou feminina, pouze diēs (den) je masculinum V anatomii je časté slovo: „faciēs, ēī, f.“ (plocha, obličej). Ve stomatologii je častý termín „cariēs, ēī, f. (kaz). -ēs-ēs -ēīf.

16 Substantiva 5. deklinace Slovníkový tvar Nominativ singuláru je vždy zakončen koncovkou –ēs. Genitiv singuláru má vždy koncovku -ēī. Substantiva 5. deklinace jsou feminina, pouze diēs (den) je masculinum V anatomii je časté slovo: „faciēs, ēī, f.“ (plocha, obličej). Ve stomatologii je častý termín „cariēs, ēī, f. (kaz). -ēs-ēs -ēīf. Srovnej: faciēs, ēī, f. (5. deklinace) pariēs, ētis, m. (3. deklinace)

17 Substantiva 5. deklinace Skloňování faciēs, ēī, f. nom. sg.faci-ēs gen. sg.faci-ēī ak. sg.faci-em abl. sg.faci-ē nom. pl.faci-ēs gen. pl.faci-ērum ak. pl.faci-ēs abl. pl.faci-ēbus

18 Substantiva 5. deklinace Příklady mūsculī faciēī (svaly obličeje) předložkové vazby ante dies... in situ zubní kazy (výčet je neúplný): podle časového průběhu:  cariēs rapida (akutní kaz, dosl. rychlý)  cariēs tarda (chronický kaz, dosl. pomalý) podle rozsahu:  cariēs media (prostřední kaz)  cariēs profunda (hluboký kaz)


Stáhnout ppt "Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung."

Podobné prezentace


Reklamy Google