Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Substantiva 4. a 5. deklinace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Substantiva 4. a 5. deklinace"— Transkript prezentace:

1 Substantiva 4. a 5. deklinace
Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung

2 Substantiva 4. deklinace Slovníkový tvar
-us -ūs m. (f.) nebo: -ūs n. Nominativ singuláru Rod substantiva Genitiv singuláru

3 Substantiva 4. deklinace Slovníkový tvar
-us -ūs m. (f.) nebo: -ūs n. Srovnej: humerus, ī, m. (2. deklinace) corpus, oris, n. (3. deklinace) ductus, ūs, m. (4. deklinace)

4 Substantiva 4. deklinace Vzory
prōcessus, ūs, m. (výběžek) genū, ūs, n. (koleno)

5 Substantiva 4. deklinace Vzory
Podle vzoru prōcessus skloňujeme například tato substantiva: prōcessus, ūs, m. (výběžek) arcus, ūs, m. (oblouk) sinus, ūs, m. (žilní splav, dutina /kostěná obsahující vzduch/) plexus, ūs, m. (pleteň) apparātus, ūs, m. (aparát, ústrojí) meātus, ūs, m. (chodba, průchod) manus, ūs, f. (ruka) sēnsus, ūs, m. (smysl) Podle vzoru genū skloňujeme jen: cornū, ūs, n. (roh)

6 Substantiva 4. deklinace Skloňování
m., f. n. nom. sg. prōcess-us gen-ū gen. sg. prōcess-ūs gen-ūs acc. sg. prōcess-um abl. sg. prōcess-ū nom. pl. gen-ua gen. pl. prōcess-uum gen-uum acc. pl. abl. pl. prōcess-ibus gen-ibus

7 Substantiva 4. deklinace Skloňování
Srovnej: prōcessus coracoīdeus X prōcessūs coracoīdeī prōcessūs coracoīdeī frāctūra prōcessūs coracoīdeī X

8 Substantiva 4. deklinace Příklady
Pojmenujme patku (pediculus) obratlového oblouku (arcus vetebrae). Substantivum „arcus, ūs, m.“ je v genitivu singuláru. Spojení zní: pediculus arcūs vertebrae. Pediculus arcus vertebrae

9 Substantiva 4. deklinace Příklady
ligāmenta cruciāta genūs (zkřížené kolenní vazy) Jeden z těchto vazů se jmenuje ligāmentum trānsversum genūs ligamenta cruciata genus ligamentum transversum genus

10 Substantiva 4. deklinace Příklady
Pojmenujme smyslové orgány: organa sēnsōria/sēnsuum (smyslové orgány) Opět máme dvě možnosti specifikace substantiva: a) pomocí adjektiva (dosl. smyslové orgány), b) pomocí substantiva (dosl. orgány smyslů /subst. sēnsus, ūs, m. je zde v gen. pl.) Smyslové orgány jsou např.: organum vīsūs (dosl. orgán zraku) organum olfactūs/olfactōrium (dosl. orgán čichu) organum gustūs/gustātōrium (dosl. orgán chuti) organum audītūs (dosl. orgán sluchu)

11 Substantiva 4. deklinace Příklady
Pojmenujme smyslové orgány: organa sēnsōria/sēnsuum (smyslové orgány) Opět máme dvě možnosti specifikace substantiva: a) pomocí adjektiva (dosl. smyslové orgány), b) pomocí substantiva (dosl. orgány smyslů /subst. sēnsus, ūs, m. je zde v gen. pl.) Smyslové orgány jsou např.: organum vīsūs (dosl. orgán zraku) organum olfactūs/olfactōrium (dosl. orgán čichu) organum gustūs/gustātōrium (dosl. orgán chuti) organum audītūs (dosl. orgán sluchu)

12 Substantiva 4. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost
Podobnost se v anatomické terminologii často vyjadřuje pomocí adjektiv s příponou: -īdeus, -īdea, -īdeum (jedná se o adjektiva 1. a 2. deklinace) Tato přípona je odvozena z řeckého slova „eidos (podoba)“. Před výše zmíněnou předponou jsou kmeny řeckých substantiv, např.: mastoīdeus, a, um = mastos (řec. bradavka) + -īdeus, a, um: Adjektivum tedy dosl. znamená: „podobný bradavce“, tedy „bradavkový“

13 Substantiva 4. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost
Příklady: prōcessus coracoīdeus (zobcovitý výběžek): řec. korax (havran) prōcessus xiphoīdeus (mečovitý výběžek): řec. xifos (meč) prōcessus styloīdeus (bodcovitý výběžek): řec. stýlos (sloup, bodec) mūsculus deltoīdeus (deltový sval): tj. podobný řeckému písmenu delta (Δ) cōlon sigmoīdeum (esovitý tračník): tj. podobný řeckému písmenu sigma (Σ)

14 processus coracoideus
Substantiva 4. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost processus coracoideus processus styloideus processus xiphoideus processus mastoideus

15 Substantiva 5. deklinace Slovníkový tvar
-ēī f. Nominativ singuláru je vždy zakončen koncovkou –ēs. Genitiv singuláru má vždy koncovku -ēī. Substantiva 5. deklinace jsou feminina, pouze diēs (den) je masculinum V anatomii je časté slovo: „faciēs, ēī, f.“ (plocha, obličej). Ve stomatologii je častý termín „cariēs, ēī, f. (kaz).

16 Substantiva 5. deklinace Slovníkový tvar
-ēī f. Nominativ singuláru je vždy zakončen koncovkou –ēs. Genitiv singuláru má vždy koncovku -ēī. Substantiva 5. deklinace jsou feminina, pouze diēs (den) je masculinum V anatomii je časté slovo: „faciēs, ēī, f.“ (plocha, obličej). Ve stomatologii je častý termín „cariēs, ēī, f. (kaz). Srovnej: faciēs, ēī, f. (5. deklinace) pariēs, ētis, m. (3. deklinace)

17 Substantiva 5. deklinace Skloňování
faciēs, ēī, f. nom. sg. faci-ēs gen. sg. faci-ēī ak. sg. faci-em abl. sg. faci-ē nom. pl. gen. pl. faci-ērum ak. pl. abl. pl. faci-ēbus

18 Substantiva 5. deklinace Příklady
mūsculī faciēī (svaly obličeje) předložkové vazby ante dies ... in situ zubní kazy (výčet je neúplný): podle časového průběhu: cariēs rapida (akutní kaz, dosl. rychlý) cariēs tarda (chronický kaz, dosl. pomalý) podle rozsahu: cariēs media (prostřední kaz) cariēs profunda (hluboký kaz)


Stáhnout ppt "Substantiva 4. a 5. deklinace"

Podobné prezentace


Reklamy Google