Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočty obvodů a obsahů rovinných obrazců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočty obvodů a obsahů rovinných obrazců"— Transkript prezentace:

1 Výpočty obvodů a obsahů rovinných obrazců
MATEMATIKA Výpočty obvodů a obsahů rovinných obrazců

2 Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: III _Planimetrie Autor: Mgr. Jitka Vyhlídalová Tematický okruh: Matematika Ročník: I. Datum tvorby: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Vyhlídalová

3 Obvody a obsahy rovinných obrazců
Obvod rovnoběžníku je 45 cm. Určete délky jeho stran, jestliže jsou v poměru 8 : 7. Př.: Řešení: 𝐷 𝐶 𝑜=2 𝑎+𝑏 7𝑥 𝑎=8𝑥 𝑏=7𝑥 𝐴 8𝑥 𝐵 45=2 8𝑥+7𝑥 𝑎=8∙1,5=12 𝑐𝑚 45=30𝑥 𝑏=7∙1,5=10,5 𝑐𝑚 𝑥= = 3 2 =1,5 Délky stran rovnoběžníku jsou 12 cm a 10,5 cm.

4 Obvody a obsahy rovinných obrazců
Parcela má tvar kosočtverce. Jeho strana je dlouhá 25,6 m a vzdálenost stran AB a CD je 22 m. Vypočítejte její výměru. Př.: Řešení: 𝐷 𝐶 𝑆=𝑎∙ 𝑣 𝑎 25,6 m 𝑆=25,6∙22=563,2 𝑚 2 22 m Výměra parcely je 563,2 𝑚 2 . 𝐴 25,6 m 𝐵

5 Obvody a obsahy rovinných obrazců
Vypočítejte délky úhlopříček kosočtverce, je-li obsah kosočtverce 156 𝑐𝑚 2 a délka strany 13 cm. Př.: Řešení: 𝑣 𝑎 = 𝑆 𝑎 𝑆=𝑎∙ 𝑣 𝑎 𝑣 𝑎 = =12 cm 𝑢 1 𝑢 2 13 cm 12 cm 13 2 = 𝑥 2 8 𝑐𝑚 𝑥= 169−144 = 25 =5 cm 𝑥 13 cm 13−5=8 𝑐𝑚 𝑢 1 2 = 78= 3,6 𝑢 2 𝒖 𝟏 = ≐𝟏𝟒,𝟒 𝒄𝒎 𝒖 𝟐 ≐𝟐𝟏,𝟕 𝒄𝒎 𝑆= 𝑢 1 ⋅ 𝑢 = 14,4⋅ 𝑢 =3,6 𝑢 2

6 Obvody a obsahy rovinných obrazců
Parkem, který má tvar obdélníku o stranách 𝑎=50 𝑚, 𝑏=30 𝑚, vede cesta (viz. obr.). Určete, kolik procent celkové výměry parku cesta zabírá, víte-li, že 𝐴 𝐴 1 = 𝐶 𝐶 1 =𝑑=2 𝑚. Př.: 𝐷 𝐶 1 𝑑 𝐶 Řešení: 𝑉ý𝑚ě𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑢 −𝑜𝑏𝑑é𝑙𝑛í𝑘𝑢: 𝑆 1 =𝑎∙𝑏=50∙30=1 500 𝑚 2 𝑉ý𝑚ě𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑦 −𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑏ěž𝑛í𝑘𝑢: 𝐴 𝑑 𝐴 1 𝐵 𝑆 2 =𝑑∙𝑏 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑟á𝑡 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑘 𝑡é𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛ě) 𝑆 2 =2∙30=60 𝑚 2 𝑚 2 ………..100 % 60 𝑚 2 …………….𝑥 % 1 % ………….15 𝑚 2 Cesta zabírá 4 % celkové výměry parku. 𝑥=60 :15=4 %

7 Obvody a obsahy rovinných obrazců
Kosočtverec má délky úhlopříček 4,2 a 3,4 cm. Vypočítejte délku strany kosočtverce výšku kosočtverce Př.: Řešení: Úhlopříčky v kosočtverci jsou navzájem kolmé a půlí se. 2,1 𝑐𝑚 𝑎 2 = 2, ,7 2 𝑎 𝑎= 4,41+2,89 ≐2,7 𝑐𝑚 1,7 𝑐𝑚 𝑆=𝑎∙ 𝑣 𝑎 = 𝑢 1 ∙ 𝑢 2 2 𝑎 𝑆= 4,2∙3,4 2 =7,14 𝑐𝑚 2 Délka strany kosočtverce je 2,7 cm a jeho výška 2,6 cm. 𝑣 𝑎 = 𝑆 𝑎 = 7,14 2,7 ≐2,6 𝑐𝑚

8 Obvody a obsahy rovinných obrazců
V bodě P působí dvě síly téže velikosti 𝐹 1 = 𝐹 2 =36 𝑁, které svírají úhel 65°. Určete velikost jejich výslednice. Př.: Řešení: sin 65°= 𝑣 36 𝑣=36∙ sin 65° 𝐹 36 𝑁 𝑣=32,6 32,6 cos 65°= 𝑥 36 𝑣 𝑥=36∙𝑐𝑜𝑠65° 65° 𝑃 𝑥 36 𝑁 𝑥 𝑥=15,2 51,2 Velikost výslednice těchto sil je 60,7 N. 𝐹 2 = 32, ,2 2 𝐹= , ,44 ≐60,7 𝑁

9 Anotace: Tato prezentace slouží k procvičení výpočtů obvodů a obsahů rovinných obrazců. Žák řeší úlohy z praxe s využitím vzorců pro výpočet obvodů a obsahů. Použité zdroje: doc. RNDr. Emil Calda, CSc.: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl, 1. vydání 2002, Prometheus, ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Vyhlídalová


Stáhnout ppt "Výpočty obvodů a obsahů rovinných obrazců"

Podobné prezentace


Reklamy Google