Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost Adam Blajer,1.ročník VSRR. - žádost je nejčastěji používaná písemnost. - žádost musí mít náležitosti podání podle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost Adam Blajer,1.ročník VSRR. - žádost je nejčastěji používaná písemnost. - žádost musí mít náležitosti podání podle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004."— Transkript prezentace:

1 Žádost Adam Blajer,1.ročník VSRR

2 - žádost je nejčastěji používaná písemnost. - žádost musí mít náležitosti podání podle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. - tzn. Z podání musí být patrno co žadatel žádá nebo čeho se domáhá nebo čeho se domáhá - žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky

3 Podání musí dále obsahovat -označení správního orgánu,jemuž je -označení správního orgánu,jemuž je určeno určeno -podpis osoby,která je činní -podpis osoby,která je činní -další náležitosti,které stanový zákon -další náležitosti,které stanový zákon

4 Náležitosti žádosti Náležitosti žádosti Fyzická osoba - jméno,příjmení,datum narození a místo - jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého pobytu trvalého pobytu - pokud žádost souvisí s její podnikatelskou - pokud žádost souvisí s její podnikatelskou činností uvede fyzická os.-jméno a příjmení, činností uvede fyzická os.-jméno a příjmení, dále identifikační č. a adresu zapsanou v dále identifikační č. a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, upravené evidenci jako místo podnikání, popř.jinou adresu pro doručování popř.jinou adresu pro doručování Právnická osoba - uvede svůj název nebo obchodní firmu,ident.č., a adresu sídla,popř. jinou adresu pro doručování - uvede svůj název nebo obchodní firmu,ident.č., a adresu sídla,popř. jinou adresu pro doručování

5 Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami,pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo mu poskytne určitou lhůtu k odstranění nedostatků Správní orgán současně může řízení přerušit,např. na požádání žadatele,pokud je žadatelů více, musí s přerušením souhlasit všichni

6 Zastavení řízení: -jestliže žadatel vzal svou žádost zpět -jestliže žadatel vzal svou žádost zpět -byla podána žádost zjevně právně nepřístupná -byla podána žádost zjevně právně nepřístupná -žadatel neodstranil v dané lhůtě podstatné vady žádosti,které brání v pokračování řízení -žadatel neodstranil v dané lhůtě podstatné vady žádosti,které brání v pokračování řízení -žadatel nezaplatil ve stanovené lhůtě správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen -žadatel nezaplatil ve stanovené lhůtě správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen -žadatel zemřel nebo zanikl -žadatel zemřel nebo zanikl -z dalších důvodů stanovených zákonem -z dalších důvodů stanovených zákonem

7 Vzor žádosti Vzor žádosti - okraje písemnosti by měly být 2,5cm - okraje písemnosti by měly být 2,5cm - řádkování jednoduché - řádkování jednoduché - formát A4 - formát A4 - je vhodné použít písmo Times New Roman. - je vhodné použít písmo Times New Roman.


Stáhnout ppt "Žádost Adam Blajer,1.ročník VSRR. - žádost je nejčastěji používaná písemnost. - žádost musí mít náležitosti podání podle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google