Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocného s akutní nekrotizující pankreatitidou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocného s akutní nekrotizující pankreatitidou."— Transkript prezentace:

1 Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství

2 Moderní ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocného s akutní nekrotizující pankreatitidou

3 Co je akutní pankreatitida?  Akutní, primárně neinfekční zánětlivé onemocnění slinivky břišní  Incidence – 5 - 20 na 100 tisíc obyvatel ročně (a stále stoupá)  Příčiny vzniku – nejasné (alkohol, životní styl,…)  Formy: 1.Lehká forma – u 80 - 85 % nemocných s AP 2.Těžká forma – u 15 - 20 % nemocných s AP, charakterizována multiorgánovým selháním a mortalitou až 40 %

4 Základní příznaky a klinický obraz Známky NPB (ale i bezpříznaková) Známky NPB (ale i bezpříznaková) Většinou z plného zdraví Většinou z plného zdraví Charakteristická bolest nad pupkem (Mayův bod) Charakteristická bolest nad pupkem (Mayův bod) Cullenovo znamení Cullenovo znamení Nausea, zvracení, peritoneální dráždění, febrílie… Nausea, zvracení, peritoneální dráždění, febrílie… + příznaky odpovídající orgán. komplikacím + příznaky odpovídající orgán. komplikacím

5 Vyšetřovací metody a diagnostika Anamnéza Anamnéza Fyzikální vyš. (včetně BMI) Fyzikální vyš. (včetně BMI) USG břicha USG břicha CT břicha CT břicha ERCP ERCP Laboratorní – testy zánět. reakce (CRP, PCT), trypsinové aktivity (TAP, CAPAP), standardní (leukocyty, glykémie, jaterní testy) Laboratorní – testy zánět. reakce (CRP, PCT), trypsinové aktivity (TAP, CAPAP), standardní (leukocyty, glykémie, jaterní testy)

6 Terapeutické možnosti při léčbě AP (postupy používané na ARK) 1.Konzervativní léčba  základní podpůrná léčebná opatření – objemová resuscitace, UPV, analgosedace, podpora oběhu, …  léčba antibiotiky – profylaxe, cílená  nutriční podpora – totální parenterální výživa, časně zavedená enterální výživa  ostatní léky – prokinetika, střevní eubiotika, …  mimotělní eliminační metody (CVVHD, HD) – u těžké sepse s multiorgánovým selháním

7 2.Chirurgická léčba  významně doplňuje léčbu konzervativní  neexistuje specifická chirurgická léčba  indikace – známky NPB, pankreatický absces, infikované pankreatické nekrózy, progredující orgánové komplikace  založení dočasné laparostomie s převazy na OS (24 – 48 hodin)  po zlepšení stavu uzavření laparostomie se založením lavážních drénů s proplachem

8 Charakteristika a počet hospitalizovaných s AP na ARK (od 1/2000 do 12/2005 = 63 nemocných)  věk – 40 až 68 let  pohlaví – muži 65%, ženy 35 %  hospitalizace – v průměru 35 dní  úmrtnost – v průměru u 32,5% nemocných (N)  hemodialýza – v průměru u 36% N  enterální výživa – v průměru u 55% N  proplachová drenáž – v průměru u 38,5% N  dny UPV – v průměru 26 dní  operační revize – v průměru u 93,5% N  komplikace – v průměru u 71% N

9 Vybrané charakteristiky nemocných hospitalizovaných s AP za rok 2005

10 Péče o nemocného s těžkou AP (základní údaje o nemocném)  muž  33 let  datum přijetí – září 2004  přijat z chirurgického oddělení okresní nemocnice (po předchozí dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické léčebně)  důvod přijetí na ARK – progrese celkového stavu s rozvojem sepse, multiorgánovým selháním a respirační insuficiencí

11 Lékařské diagnózy aaaakutní nekrotizující pankreatitida aaaakutní respirační selhání ssssepse mmmmultiorgánová dysfunkce mmmmorbidní obezita sssstav po hepatitis B mmmmentální retardace mírného stupně s možností pobytu na otevřeném oddělení

12 Lékařská anamnéza  Nynějšího stavu  Osobní  Rodinná  Pracovní  Sociální

13 Ošetřovatelská anamnéza dle Gordonové VVVVnímání a udržování zdraví VVVVýživa, metabolismus VVVVylučování AAAAktivita, cvičení SSSSpánek a odpočinek

14 VVVVnímání a poznávání SSSSebepojetí, sebeúcta RRRRole, mezilidské vztahy SSSSexualita, reprodukční schopnost SSSStres a jeho zvládání VVVVíra, životní hodnoty

15 Stav nemocného při přijetí na Emergency a lůžkovou část ARK  Emergency – provedení základních výkonů (intubace, relaxace, farmakologické tlumení, CT hrudníku a břicha) a transport na ARK  Po přijetí na ARK – uložení N, připojení na ventilátor, stabilizace hemodynamiky, zjištění a sledování fyziologických funkcí – TK, P, TT, D, saturace kyslíkem, GCS, zornice, aj.  Kompenzační pomůcky – NGS, PMK, CŽK, OTI, arteriální katétr  Závěr fyzikálního vyšetření, měření dle škál  Pomocná vyšetření – laboratorní, jiné

16

17 Změny ve vývoji stavu nemocného  1. – 6. den - febrílie, UPV, ambuing, farmak. sedace, podpora oběhu, IABP, Norton scóre 13 - 15 b, GCS 5 - 8 b, Barthelův test 0 b  7. – 12. den - stav nezměněn, parenter. výživa + rozvoj bronchopneumonie a fluidothoraxu, vzestup IABP → laparotomie na OS  13. – 25. den - stav nezměněn, provedení TS, denní převazy laparostomie na OS, zavedena Freka trilumina, indikace k hemodialýze

18

19

20  26. – 39. den - subfebrílie, snížení sedace, bez podpory oběhu, UPV, bez nutnosti HD, částečná enterální nutrice, převazy laparostomie na ARK, GCS = 11 - 15 b, NS = 15 - 19 b, Barthelův test 25 b, RHC  40. – 58. den - stav nezměněn, plná enterální nutrice + ataky krvácení z GIT, RHC, weaning  59. – 87. den - zlepšení, afebrilní, weaning, odstranění PMK, arter. kanyly, CŽK, příjem per os, mobilizace, GCS = 15 b, NS = 19 - 21 b, Barthelův test 45 b  87. den - překlad N na JIP chir. kliniky

21

22 Ošetřovatelské problémy, které se vyskytly u N během hospitalizace  akutní bolest  snížení objemu tělesných tekutin  nedostatečné dýchání / selhání spont. dýchání  infekce  porucha regulace tělesné teploty  imobilizační syndrom (inkontinence moči a stolice, porucha kožní a tkáňové integrity, imobilita)

23

24 Použitá literatura Havel, E. Proč je akutní pankreatitida smrtelné onemocnění. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Havel, E. Proč je akutní pankreatitida smrtelné onemocnění. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Kasal, E. a kol. Multidisciplinární léčba a její výsledky u nejtěžších forem akutní nekrotizující pankreatitidy ve FN Plzeň. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Kasal, E. a kol. Multidisciplinární léčba a její výsledky u nejtěžších forem akutní nekrotizující pankreatitidy ve FN Plzeň. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Sas, I., Zvoníček, V. Léčba akutní nekrotizující pankreatitidy z pohledu intenzivisty. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Sas, I., Zvoníček, V. Léčba akutní nekrotizující pankreatitidy z pohledu intenzivisty. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J. et al. Intenzivní medicína. Praha: Karolinum, Galén, 2003 Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J. et al. Intenzivní medicína. Praha: Karolinum, Galén, 2003 Špičák, J. Akutní pankreatitida. Praha: Grada Avicenum, 2005 Špičák, J. Akutní pankreatitida. Praha: Grada Avicenum, 2005 Wechsler, J., Žák, J., Rovný, I. Chirurgická léčba akutní nekrotizující pankreatitidy. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Wechsler, J., Žák, J., Rovný, I. Chirurgická léčba akutní nekrotizující pankreatitidy. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Zazula, R. et al. Akutní pankreatitida. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003 Zazula, R. et al. Akutní pankreatitida. Ročenka intenzivní medicíny 2003. Praha: Galén, 2003


Stáhnout ppt "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocného s akutní nekrotizující pankreatitidou."

Podobné prezentace


Reklamy Google