Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické složení krevní plasmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické složení krevní plasmy"— Transkript prezentace:

1 Chemické složení krevní plasmy
František Duška

2 Chemické složení krevní plazmy
Krev = plazma + buňky Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme. Koncentrace látek v krevní plazmě se mění za různých fyziologických i patologických okolností. Laboratoř = „operační sál internisty“

3 Základní pojmy Serum = tekutina, která zbude nad sraženinou - vhodné pro většinu vyšetření Plazma = tekutina po oddělení krvinek urgentní medicína testy na krevní srážlivost malý objem vzorku „-emie“ = koncentrace v krvi (plazmě)

4 Plazma voda nízkomolekulární složky = ionty + metabolity
vysokomolekulární složky = bílkoviny + lipoproteiny

5 Voda I. CTV (60% t.hm.) = ICT (40% t. hm.) + ECT (20% t.hm.)
ECT (20% t.hm.) = IST (15% t.hm.) + IVT (5% t. hm.) tzv. třetí prostor - likvor, GIT, synoviální tekutina atd.

6 Voda II. Voda prochází osmózou membránami = zákon isoosmie
O obsahu vody v kompartmentech rozhoduje osah osmoticky aktivních částic

7 Osmolalita Osmolalita = počet částic/kg [mosm/kg] = [mmol/kg]
Osmolarita = počet částic na litr [mosm/l] = [mmol/l] norma mmol/l: podílejí se na ní tzv. nízkomolekulární látky = ionty + metabolity pojem izo/hyper/hypotonický roztok

8 Regulace osmolality kolísání normálně jen ± 1-2%
vzestup osm.  vylučování ADH  koncentrovaná moč  zadržování volné vodypokles osmolarity vzestup osm.  žízeň  pití

9 Nízkomolekulární složky krevní plazmy
Kationty: Na+, K +, Ca + + Anionty: Cl-, HCO3-, HPO42-, HSO4- Metabolity: urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin Živiny: glukoza, MK, ketolátky Ostatní

10 Ionty v krevní plazmě Zákon elektroneutrality: anionty = kationty
Anion gap = (Na + K) - (Cl + HCO3)

11 Na+ Hlavní kationt ECT: 135-145 mM
Obsah Na+ rozhoduje o obsahu vody v ECT, a tedy i v IVT Objem IVT je rozhodující pro regulaci TK i srdečního výdeje!!

12 Regulace obsahu Na+ Aldosteron - v ledvinách zadržuje Na+ a zvyšuje vylučování K+: Vyplavován: při poklesu perfuze ledviny (renin) při K+ ANP - atriální natriuretický polypeptid zvyšuje natriurézu vylučován síněmi při  žil. návratu

13 K+ Hlavní kationt ICT, v ECT 3,8-5,2 mM
Koncentrace v ECT nic neříká o obsahu K+ v těle, pouze o distribuci Kalemie je ovlivněna: přívodem/ztrátami (funkcí ledvin) pH funkcí Na/K ATPasy v membráně buněk

14 Ca2+ Hodnota v ECT je o 4 řády vyšší než v ICT: norma = 2,25-2,75 mM
Volná a vázaná frakce Funkce: stabilita membrán neuronu hypokalcemie = křeče

15 Homeostáza Ca2+

16 Dusíkaté katabolity Urea (2,5-8,3 mM) Kreatinin (50 - 120 M)
syntetiziována v játrech vylučována ledvinami Kreatinin ( M) ze svalů vylučován ledvinami GF: výpočet clearance Kyselina močová ( M): katabolit purinů - dna

17 Bilirubin Celkový = konjugovaný + nekonjugovaný = norma do 16 M
Katabolit hemu vázán na alb. v játrech konjugace vyloučen žlučí  stolicí Ikterus = žloutenka = zvýšení bilirubinu hemolytický hepatální obstrukční

18 Energetické substráty
Glukóza - nejdůležitější glykémie 3,3 - 6,0 mM - nejstriktněji regulována ze všech energ. substrátů Mastné kyseliny vázané na albumin, konc. běžně nestanovujeme Ketolátky Aminokyseliny

19 Vysokomolekulární složky krevní plazmy
Bílkoviny (celk g/l) Lipoproteiny: chylomikra, VLDL, LDL a HDL transport TAG a cholesterolu k posouzení rizika aterosklerózy

20 Proteiny krevní plazmy
Podle funkce: onkotický tlak srážecí a protisrážlivé faktory, komplement transport: vazebné proteiny a apoproteiny pufry žádná funkce, ale dg. význam: enzymy Podle ELFO: prealbumin, albumin, α-, β-, γ-globuliny

21

22 Albumin 35-53 g/l, M = 68 000 (tj. malá) Poločas v plazmě 21 dní
Funkce: onkotický tlak (hypalbuminemie - otoky) transportní funkce: nekonj. bili., FFA, stop. prvky, léky...

23 -1 a -2 globuliny Alfa 1: -1 antitrypsin Alfa 2: haptoglobin
ceruloplazmin ferritin thyroxin-binding globuline (TBG)

24 Beta globuliny Transferin - váže Fe, stoupá při nedostatku Fe v organismu CRP = C-reaktivní protein (< 10 mg/l) reaktant akutní fáze stoupá u bakt. zánětů Fibrinogen (1,5 - 4,5 g/l) koag. faktor, reaktant akutní fáze

25 Gamaglobuliny = protilátky
produkovány plazmatickými buňkami (jediné, které nejsou syntetizovány v játrech) IgG - nejvíce IgA - v plazmě monomer, sIgA=dimer IgM - pentamer, časná odpověď IgE - alergie

26 Enzymy I. Při rozpadu buněk se IC enzymy uvolňují do ECT
V plazmě zanedbatelné koncentrace, obvykle stanovujeme aktivitu [kat/l] Aktivita je mírou poškození dané tkáně Problém = specifita tentýž enzym se uvolňuje z více tkání pomoc = izoenzymy

27 Enzymy II. - příklady Jaterní testy Myokard: ALT: cytosol
AST: mitochondrie žlučový pól: GMT a ALP Myokard: CK, izoenzym CK-MB AST, LDH

28 Tzv. základní sada Zahrnuje:
Stanovujeme u většiny pacientů přijatých do nemocnice Dává lékaři základní přehled o stavu pacientova metabolismu a funkcích orgánů Zahrnuje: Na, K, Cl, glykemii tzv. jaterní testy: ALT, AST, bilirubin, (ALP, GMT) fce ledvin: urea, kreatinin krevní obraz a FW moč chemicky + sediment

29 Možnosti Z plazmy lze stanovovat i řadu dalších látek, které nebyly zmíněny: hladiny hormonů specifické protilátky (anti-HIV) antigeny (PSA, HBsAg) a další


Stáhnout ppt "Chemické složení krevní plasmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google