Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické složení krevní plasmy František Duška. Chemické složení krevní plazmy Krev = plazma + buňky Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické složení krevní plasmy František Duška. Chemické složení krevní plazmy Krev = plazma + buňky Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme."— Transkript prezentace:

1 Chemické složení krevní plasmy František Duška

2 Chemické složení krevní plazmy Krev = plazma + buňky Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme. Koncentrace látek v krevní plazmě se mění za různých fyziologických i patologických okolností. Laboratoř = „operační sál internisty“

3 Základní pojmy Serum = tekutina, která zbude nad sraženinou - vhodné pro většinu vyšetření Plazma = tekutina po oddělení krvinek –urgentní medicína –testy na krevní srážlivost –malý objem vzorku „-emie“ = koncentrace v krvi (plazmě)

4 Plazma voda nízkomolekulární složky = ionty + metabolity vysokomolekulární složky = bílkoviny + lipoproteiny

5 Voda I. CTV (60% t.hm.) = ICT (40% t. hm.) + ECT (20% t.hm.) ECT (20% t.hm.) = IST (15% t.hm.) + IVT (5% t. hm.) tzv. třetí prostor - likvor, GIT, synoviální tekutina atd.

6 Voda II. Voda prochází osmózou membránami = zákon isoosmie O obsahu vody v kompartmentech rozhoduje osah osmoticky aktivních částic

7 Osmolalita Osmolalita = počet částic/kg [mosm/kg] = [mmol/kg] Osmolarita = počet částic na litr [mosm/l] = [mmol/l] norma 280 - 295 mmol/l: podílejí se na ní tzv. nízkomolekulární látky = ionty + metabolity pojem izo/hyper/hypotonický roztok

8 Regulace osmolality kolísání normálně jen ± 1-2% vzestup osm.  vylučování ADH  koncentrovaná moč  zadržování volné vody  pokles osmolarity vzestup osm.  žízeň  pití

9 Nízkomolekulární složky krevní plazmy Kationty: Na +, K +, Ca + + Anionty: Cl -, HCO 3 -, HPO 4 2-, HSO 4 - Metabolity: urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin Živiny: glukoza, MK, ketolátky Ostatní

10 Ionty v krevní plazmě Zákon elektroneutrality: anionty = kationty Anion gap = (Na + K) - (Cl + HCO3)

11 Na + Hlavní kationt ECT: 135-145 mM Obsah Na + rozhoduje o obsahu vody v ECT, a tedy i v IVT Objem IVT je rozhodující pro regulaci TK i srdečního výdeje!!

12 Regulace obsahu Na + Aldosteron - v ledvinách zadržuje Na + a zvyšuje vylučování K + : Vyplavován: –při poklesu perfuze ledviny (renin) –při  K + ANP - atriální natriuretický polypeptid –zvyšuje natriurézu –vylučován síněmi při  žil. návratu

13 K+K+ Hlavní kationt ICT, v ECT 3,8-5,2 mM Koncentrace v ECT nic neříká o obsahu K + v těle, pouze o distribuci Kalemie je ovlivněna: –přívodem/ztrátami (funkcí ledvin) –pH –funkcí Na/K ATPasy v membráně buněk

14 Ca 2+ Hodnota v ECT je o 4 řády vyšší než v ICT: norma = 2,25-2,75 mM Volná a vázaná frakce Funkce: stabilita membrán neuronu –hypokalcemie = křeče

15 Homeostáza Ca 2+

16 Dusíkaté katabolity Urea (2,5-8,3 mM) –syntetiziována v játrech –vylučována ledvinami Kreatinin (50 - 120  M) –ze svalů –vylučován ledvinami GF: výpočet clearance Kyselina močová (150-360  M): –katabolit purinů - dna

17 Bilirubin Celkový = konjugovaný + nekonjugovaný = norma do 16  M Katabolit hemu  vázán na alb.  v játrech konjugace  vyloučen žlučí  stolicí Ikterus = žloutenka = zvýšení bilirubinu –hemolytický –hepatální –obstrukční

18 Energetické substráty Glukóza - nejdůležitější –glykémie 3,3 - 6,0 mM - nejstriktněji regulována ze všech energ. substrátů Mastné kyseliny –vázané na albumin, konc. běžně nestanovujeme Ketolátky Aminokyseliny

19 Vysokomolekulární složky krevní plazmy Bílkoviny (celk. 60 - 80 g/l) Lipoproteiny: –chylomikra, VLDL, LDL a HDL –transport TAG a cholesterolu –k posouzení rizika aterosklerózy

20 Proteiny krevní plazmy Podle funkce: –onkotický tlak –srážecí a protisrážlivé faktory, komplement –transport: vazebné proteiny a apoproteiny –pufry –žádná funkce, ale dg. význam: enzymy Podle ELFO: prealbumin, albumin, α-, β-, γ-globuliny

21

22 Albumin 35-53 g/l, M = 68 000 (tj. malá) Poločas v plazmě 21 dní Funkce: –onkotický tlak (hypalbuminemie - otoky) –transportní funkce: nekonj. bili., FFA, stop. prvky, léky...

23  -1 a  -2 globuliny Alfa 1:  -1 antitrypsin Alfa 2: haptoglobin ceruloplazmin ferritin thyroxin-binding globuline (TBG)

24 Beta globuliny Transferin - váže Fe, stoupá při nedostatku Fe v organismu CRP = C-reaktivní protein (< 10 mg/l) –reaktant akutní fáze –stoupá u bakt. zánětů Fibrinogen (1,5 - 4,5 g/l) –koag. faktor, reaktant akutní fáze

25 Gamaglobuliny = protilátky produkovány plazmatickými buňkami (jediné, které nejsou syntetizovány v játrech) IgG - nejvíce IgA - v plazmě monomer, sIgA=dimer IgM - pentamer, časná odpověď IgE - alergie

26 Enzymy I. Při rozpadu buněk se IC enzymy uvolňují do ECT V plazmě zanedbatelné koncentrace, obvykle stanovujeme aktivitu [  kat/l] Aktivita je mírou poškození dané tkáně Problém = specifita –tentýž enzym se uvolňuje z více tkání –pomoc = izoenzymy

27 Enzymy II. - příklady Jaterní testy –ALT: cytosol –AST: mitochondrie –žlučový pól: GMT a ALP Myokard: –CK, izoenzym CK-MB –AST, LDH

28 Tzv. základní sada Stanovujeme u většiny pacientů přijatých do nemocnice Dává lékaři základní přehled o stavu pacientova metabolismu a funkcích orgánů Zahrnuje: –Na, K, Cl, glykemii –tzv. jaterní testy: ALT, AST, bilirubin, (ALP, GMT) –fce ledvin: urea, kreatinin –krevní obraz a FW –moč chemicky + sediment

29 Možnosti Z plazmy lze stanovovat i řadu dalších látek, které nebyly zmíněny: –hladiny hormonů –specifické protilátky (anti-HIV) –antigeny (PSA, HBsAg) –a další


Stáhnout ppt "Chemické složení krevní plasmy František Duška. Chemické složení krevní plazmy Krev = plazma + buňky Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google