Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedení ekonomického systému Microsoft Business Solutions – NAVISION v městě Ústí nad Labem Mgr. Petr Gandalovič primátor města Ústí nad Labem 5.4.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedení ekonomického systému Microsoft Business Solutions – NAVISION v městě Ústí nad Labem Mgr. Petr Gandalovič primátor města Ústí nad Labem 5.4.2005."— Transkript prezentace:

1 Zavedení ekonomického systému Microsoft Business Solutions – NAVISION v městě Ústí nad Labem Mgr. Petr Gandalovič primátor města Ústí nad Labem 5.4.2005

2 ÚSTÍ NAD LABEM  DEVÁTÉ NEJVĚTŠÍ MĚSTO ČR  KRAJSKÉ MĚSTO  MAGISTRÁT A 4 MĚSTSKÉ OBVODY  VYSOCE ROZVINUTÁ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA  CENTRUM PRŮMYSLU, VZDĚLÁNÍ A KULTURY  ATRAKTIVNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

3  ZASTARALÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ  CHYBĚJÍCÍ ANALYTICKÉ EVIDENCE pohledávky, závazky, zásoby, dlouhodobý majetek  CHYBĚJÍCÍ VAZBA MEZI ROZPOČTEM A SKUTEČNOSTÍ NA ÚROVNI PRVOTNÍCH DOKLADŮ nákupní objednávky, nákupní faktury  VELKÉ MNOŽSTVÍ PODPŮRNÝCH EVIDENCÍ MIMO ÚČETNÍ SYSTÉM STAV IS PŘED IMPLEMENTACÍ

4 VOLBA PRODUKTŮ MICROSOFT  VYBUDOVÁNÍ METROPOLITNÍ SÍTĚ  VYTVOŘENÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI METROPOLNET, A.S. POVĚŘENÉ SPRÁVOU INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A REALIZACÍ PROJEKTU  OBMĚNA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRODUKTY MICROSOFT  VÝBĚR VHODNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU: Zavedený produkt určený pro veřejnou správu x Pilotní řešení v rámci ČR na platformě Microsoft Business Solutions – NAVISION Microsoft Business Solutions – NAVISION

5 ZADÁNÍ PROJEKTU  IMPLEMENTÁTOR – FIRMA CDL SYSTEM A.S.  OBMĚNA EKONOMICKÉHO JÁDRA SYSTÉMEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – NAVISION  INTEGRACE NAVISION S APLIKACÍ SPISOVÉ SLUŽBY A APLIKACÍ PRO SPRÁVU DANÍ, DÁVEK A POPLATKŮ  JEDNOTNÝ REGISTR OSOB A ORGANIZACÍ PRO VŠECHNY APLIKACE  ROZČLENĚNÍ PROJEKTU DO JEDNOTLIVÝCH ETAP

6 1. ETAPA PROJEKTU 15.03.2004 ZAHÁJENÍ PROJEKTU 01.09.2004 PRODUKTIVNÍ PROVOZ  ROZPOČET  REGISTR OSOB A ORGANIZACÍ  FINANCE  NÁKUP A ZÁVAZKY  PRODEJ A POHLEDÁVKY  ZÁSOBY 01.01.2005 PRODUKTIVNÍ PROVOZ  DLOUHODOBÝ MAJETEK  INTEGRACE – DANĚ, DÁVKY, POPLATKY, SPISOVÁ SLUŽBA

7 DALŠÍ ETAPY PROJEKTU DO KONCE 2005  OPRAVY A ÚDRŽBA DLOHODOBÉHO MAJETKU  ŘÍZENÍ INVESTIC  MZDY A PERSONALISTIKA  INTRANETOVÝ PORTÁL V ROCE 2006  INTEGRACE S GIS  MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

8 PŘÍNOSY IMPLEMENTACE  VYTVOŘENÍ PILOTNÍHO ŘEŠENÍ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU V RÁMCI ČR NA BÁZI PRODUKTŮ MICROSOFT  VYTVOŘENÍ STABILNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU S JEDNOTNOU DATOVOU ZÁKLADNOU  VYTVOŘENÍ CHYBĚJÍCÍH CENTRÁLNÍCH EVIDENCÍ POHLEDÁVEK, ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÉHO MAJETKU  VYTVOŘENÍ JEDNOTNÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO EVIDENCI A VÝKAZNICTVÍ V RÁMCI MAGISTRÁTU I VŠECH OBVODŮ  VÝHODNÉ CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ MICROSOFT

9 ZHODNOCENÍ IMPLEMENTACE  PŘES ŠIROKÝ ROZSAH ZAVÁDĚNÝCH PROCESŮ BYLA IMPLEMENTACE ÚSPĚŠNÁ A SPUŠTĚNÍ OSTRÉHO PROVOZU PROBĚHLO V DOHODNUTÝCH TERMÍNECH  OBTÍŽNÉ MOMENTY PŘI IMPLEMENTACI – VELKÁ ZMĚNA, LIDSKÝ FAKTOR, INTEGRACE TŘÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ, POSTUPNÁ VÝMĚNA HW  PODÍL NA ÚSPĚCHU PATŘÍ PRACOVNÍKŮM ÚŘADU, SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU – FIRMĚ METROPOLNET, A.S. A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ DODAVATELI PROJEKTU - FIRMĚ CDL SYSTEM A.S.

10 Děkuji za pozornost a na shledanou Petr Gandalovič, duben 2005 Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 210 867 www.usti-nl.cz


Stáhnout ppt "Zavedení ekonomického systému Microsoft Business Solutions – NAVISION v městě Ústí nad Labem Mgr. Petr Gandalovič primátor města Ústí nad Labem 5.4.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google