Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s informacemi I Hlavní multioborové e-zdroje na FSV a na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s informacemi I Hlavní multioborové e-zdroje na FSV a na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Práce s informacemi I Hlavní multioborové e-zdroje na FSV a na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, duben 2013

2 2 Obsah Co vám tato prezentace přinese? Hlavní témata: 1.Trocha teorie 2.Multioborové databáze –EBSCOhost –ProQuest Central –JSTOR 3.Referenční zdroje –Oxford Reference –Gale Virtual Reference Library Užitečné odkazy Kontakty 2

3 3 Co vám tato prezentace přinese? Tato prezentace má za cíl představit vám nejvyužívanější zahraniční multioborové e-zdroje, které máte díky studiu na FSV (univerzitě) k dispozici a ve kterých naleznete potřebné informace pro své studijní účely. Má za cíl poradit vám, jak v nich úspěšně vyhledávat, tedy upozornit na některá úskalí zadávání rešeršního dotazu. 3

4 1. Trocha teorie

5 5 Trocha teorie Co jsou multioborové e-zdroje a co v nich naleznete? Multioborovým zdrojem označujeme takový zdroj, který je polytematický a dostupný, v našem případě, pro celou UK. Většina těchto velkých databází je rozdělena na jednotlivé subdatabáze, právě dle oboru. Jde o elektronické databáze obsahující především plné texty článků odborných časopisů, ale v některých lze prohledávat i e-knihy, závěrečné práce či recenze. Odbornost může být na různé úrovni, nejvíce prestižní jsou články z recenzovaných periodik. Současně tyto databáze umožňují náhled do abstraktu článku, pokud plný text není k dispozici (z licenčních důvodů, nebo obecně není k dispozici – jde o starý titul, který není digitalizován). Přístupy k e-zdrojům Jako hlavní cestu k e-zdrojům můžete využít web knihovny nebo PEZ, odtud se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu. Přímý přístup – na půdě fakulty, univerzity. Vzdálený přístup – umožňuje využívat elektronické informační zdroje odkudkoliv, a to na základě ID/hesla univerzitního průkazu (ISIC apod.). 5

6 6 Trocha teorie Uvědomte si v průběhu práce s databázemi jejich rozdíly a shody: v dostupnosti subdatabází a otevřenosti archivu (ne všechny pododdíly jednoho e-zdroje jsou vám dostupné, stejně tak nemusí být dostupný celý archiv – tzv. embargo); v čase se však situace může měnit, to závisí na poptávce i finančních možnostech fakulty/univerzity) v uživatelském prostředí (možnost výběru jazyka, možnost vytvořit vlastní schránku, nastavit vlastní preference aj.) v možnostech zadávání rešeršního požadavku (předvolené operátory, navrhovaná další témata, propracovaný tezaurus, klíčová slova aj.) v rychlosti odezvy (někdy je lépe vyhledávat v menším časovém rozsahu) v práci s vyexportovanými záznamy (možnosti ukládání, exportu, sdílení, poslechu, překladu aj.) v přístupnosti a propracovanosti nápovědy aj.

7 7 2. Multioborové databáze

8 8 EBSCOhost Přístup EBSCOhost má přístup jak přímý, tak vzdálený. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Ebscohost/. http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Ebscohost/ Celouniverzitní zdroj, některé subdatabáze otevřeny jen pro určité fakulty či instituce (dle plátce, licenční úmluvy).

9 9 EBSCOhost Popis EBSCO Publishing je velká mezinárodní společnost, která agreguje zdroje od mnoha světoznámých a renomovaných vydavatelství a dalších institucí a zpřístupňuje informace z různých oborů lidské činnosti, proto má mnoho subdatabází. Jak pro humanitní, tak přírodovědné obory. Známá na většině amerických, ale i evropských univerzit (i jiných institucích). Více viz: http://www.ebscohost.com/.http://www.ebscohost.com/

10 10 EBSCOhost Popis Subdatabáze EBSCOhost zpřístupňují různé typy zdrojů, periodika – články, disertace, knihy, recenze aj., a to jak plné texty, tak abstrakty či bibliografické záznamy. Zaměřují se především na společenské a humanitní vědy, vzdělávání, počítačovou vědu, ekonomiku, finance, management a zpravodajství. S databázemi je možno pracovat individuálně nebo v libovolných kombinacích. Zajímavé subdatabáze pro fakultu FSV: –Academic Search Complete –Business Source Complete –Communication & Mass Media Complete –SociINDEX with Full Text EBSCOhost nabízí mnoho propracovaných možností vyhledávání i následné práce s dokumenty.

11 11 EBSCOhost Specifika Vlastní nastavení je pod vyhledávacím okénkem "preferences", nastavit lze i češtinu jako jazyk uživatelského rozhraní, ale klíčová slova volíme v anglickém jazyce. Nejdříve vyberte subdatabázi – ušetříte si čas, protože jinak budete prohledávat ve velmi velkém počtu zdrojů. Více viz nápověda: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&f eature_id=none&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU= 1&PS=0&ver=live&dbs= nebo http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs. http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&f eature_id=none&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU= 1&PS=0&ver=live&dbs= http://bi.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs

12 12 EBSCOhost Příklad Vyhledejte nejnovější odborné recenzované články na téma masová média. 1.Omezte počet prohledávaných subdatabází – vyberte tedy ty, které považujete za důležité. 2.Omezte dotaz časově, typem dokumentů apod. 3.Seřaďte si vyhledané články dle relevance, či data. 4.Využijte další možnosti zpřesnění dotazu, pomoci vám může tezaurus. 5.Vybraný článek, který bude nejvíce odpovídat zadanému dotazu, si uložte, zašlete na e-mail atp. 12

13 13 Začněte zde. 13

14 14 Vyberte požadované subdatabáze. Při vyhledávání ve všech, počítejte s delší časovou odezvou. 14

15 15 Zadejte rešeršní dotaz a specifikujte vyhledávání pomocí nabízených omezení a vymezení (plný text, recenzovaná periodika, datum aj.). My vyhledáváme plné texty článků z recenzovaných periodik za období 2011 až 2013 na téma masmédia. Pokud váháte, jak vyhledávat, podívejte se do nápovědy – vpravo nahoře (anglicky). 15

16 16 Zde, tedy pod vyhledávacím formulářem naleznete informace nápovědu v češtině – užitečná je Česká sekce. 16

17 17 Výsledný počet nalezených článků snížíte upřesněním dotazu – využijte nabídky v levé liště, např. se podívejte na termíny tezauru. Pokud nabízená hesla nevyhovují, pokračujte odkliknutím „zobrazit další“. My omezíme na digitální média a na nejnovější články, tedy rokem 2013. 17

18 18 Po odkliknutí názvu vybraného článku se dostanete k jeho podrobnému popisu. Vyberte si první článek. 18

19 19 Z této pozice se lze dostat k plnému textu a mnoha dalším nabídkám, k dalším článkům autora, k podobným článkům, k přesnému bibliografickému údaji díky službě Citace.com (levá část rozhraní). Také lze využít nabídky nástrojů na pravé straně rozhraní a údaje si uložit apod. Užitečná je možnost vrátit se na seznam vyhledávání, či dotaz zpřesnit – nabídka ve střední části rozhraní nalevo dole. 19

20 20 Plný text a možnosti, jak s ním pracovat. 20

21 21 ProQuest Central Přístup ProQuest Central má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/ProQuest-Central/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/ProQuest-Central/ Celouniverzitní zdroj. 21

22 22 ProQuest Central Popis ProQuest Central je stejně jako EBSCO Publishing velká společnost, která agreguje zdroje od mnoha světoznámých a renomovaných vydavatelství a dalších institucí a je tak polytematickým zdrojem s mnoha subdatabázemi. Nabízí: –více než 19 370 zdrojů, z toho 13 010 s plnými texty (červenec 2012) –plné texty 56 000 disertačních prací –8 890 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí –44 000 profilů firem (Hoover's) –aktualizované profily 3 600 průmyslových odvětví –přes 800 titulů novin vč. The Wall Street Journal a Los Angeles Times (většinou archivní články) Subdatabáze ProQuest Central tedy zpřístupňují různé zdroje, jak články, tak závěrečné práce, recenze, e-knihy, firemní zprávy apod., a to jak plné texty, tak abstrakty nebo bibliografické záznamy. Více viz: http://newplatform.support.proquest.com/.http://newplatform.support.proquest.com/ 22

23 23 ProQuest Central Specifika Uživatelsky příjemné, moderní a intuitivní rozhraní s mnoha možnostmi vlastního přizpůsobení. Moderní grafika, výběr subdatabází umožněn i pomocí obrázků. Nutné vybrat subdatabázi, omezit prohledávaná data – úspora času. –Nově lze prohledávat v e-knihách od ebrary! Propracovaný tezaurus. Možnost vyhledávat např. i nekrology. Více na: http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Basic_Search.html. http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Basic_Search.html 23

24 24 ProQuest Central Příklad Vyhledejte anglicky psané recenzované články na téma sociální média za poslední měsíc. 1.Využijte rozšířeného vyhledávání. 2.Omezte vyhledávání dle vymezených parametrů. 3.Využijte navrhovaných příbuzných témat a proveďte další vyhledávání na téma sociální sítě. 4.Vybraný článek si uložte. 24

25 25 Základní stránka. Pro vyhledávání složitějšího dotazu je vždy lepší využít nabídky advanced search.

26 26 Nabídka „advanced search“. Možnost vyhledávat např. dle podobnosti textu, vyhledávat lze i nekrology.

27 27 Jako první krok vyberte databázi – možno vybírat dle piktogramů v pravé části či nahoře nalevo (text s počtem prohledávaných databází). Dále již vepište požadovaný dotaz, upravte a omezte vyhledávání dle požadavků (např. i jazykově).

28 28 Výsledek vyhledávání, klíčové slovo je zvýrazněno. Dále vidíte rekapitulaci vyhledávání, navrhovaná související témata (suggested subjects), nabídku, jak s výsledky pracovat, další možnosti, jak dotaz vymezit…

29 29 Vybraný článek a nabídka, jak s ním můžete naložit. V tomto případě je odkaz ke všem původním výsledkům umístěn nahoře vpravo.

30 30 Vymezení výsledku vyhledávání dle navrhovaného tématu, a to na „social networks“. Další omezení dotazu je vzhledem k počtu nalezených záznamů nezbyté – časově, jazykově apod. Využijte nabídky na pravé straně rozhraní.

31 31 ProQuest nabízí propracovaný tezaurus.

32 32 Hledáme pojem „literacy“.

33 33 Výsledky – „literacy“ v různých kontextech. Zde se nabízí možnost přidání vyhledaných termínů tezauru (a jejich spojení operátory) do hlavního vyhledávání.

34 34 JSTOR Přístup JSTOR má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/JSTOR/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/JSTOR/ Vybrané kolekce (I, II, III) jsou přístupny pro většinu institucí UK, některé si kupují fakulty jen pro svoje uživatele. 34

35 35 JSTOR Popis JSTOR (Journal STORage) zpřístupňuje plné texty společenskovědních akademických, především recenzovaných časopisů a nově též obsahy e-knih. Obsahově je zaměřen na antropologii, archeologii, ekologii, obchod, ekonomii, finance, politologii, sociologii, statistiku, přírodní vědy všeobecně, ale i historii nebo jazykovědu a literaturu. JSTOR je členěn do několika kolekcí, pro nás jsou nejdůležitější Arts & Science I-III. Více na: http://about.jstor.org/.http://about.jstor.org/ 35

36 36 JSTOR Specifika Jde o zdroj prestižních zdrojů, ovšem s častým embargem 3-5 let. Nabídka vymezení dostupnosti plného textu. Více viz: http://about.jstor.org/support-training/help.http://about.jstor.org/support-training/help 36

37 37 JSTOR Příklad Vyhledejte odborné články na téma mediální gramotnost za posledních 13 let. 1.Omezte vyhledávání jen na ty články, které jsou vám plnotextově dostupné. 2.Upravte dotaz jazykově apod. 3.Vybraný článek si uložte.

38 38 Využijte rozšířené vyhledávání.

39 39 Zadejte požadovaný dotaz a upřesněte vyhledávání. Důležité je zakliknout nabídku „Include only content I can access“, pokud chcete získat plné texty. Omezte vyhledávání typem dokumentu, časově apod.

40 40 Vyberte článek.

41 41 Plný text článku s vyznačeným klíčovým slovem. Nad textem nabídka „zobrazit stránky s klíčovým slovem“. Ještě výš - nabídka, jak s textem dále pracovat. Další info k autorovi, ke článku…

42 42 Oxford Reference Přístup Oxford Reference má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oxford-Reference-Online-Premium-Collection/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke- zdroje/Oxford-Reference-Online-Premium-Collection/ Celouniverzitní zdroj. Popis Bohatá kolekce slovníků a encyklopedií od prestižního vydavatele Oxford University Press. Pokrývá jak humanitní a společenské obory, tak přírodní vědy a medicínu. Specifika Velmi intuitivní prostředí. Možnost základního i rozšířeného vyhledávání. Možnost vyhledávat dle předmětu (např. media studies) či dle typu referenčního zdroje (dle časové periody, tzv. timelines). Výsledné rešeršní záznamy lze setřídit dle různých kritérií, klasicky dle relevance, času, lze navolit rozsah obsahu hesla apod. Možnost omezit vyhledávání pomocí další nabídky…

43 43 Gale Virtual Reference Library Přístup Gale Virtual Reference Library má jak přímý, tak vzdálený přístup. Přístup možný z www knihovny: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Gale-Virtual- Reference-Library/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/Gale-Virtual- Reference-Library/ Celouniverzitní zdroj. Popis Referenční zdroje (encyklopedie a slovníky) ze sociálních a humanitních věd. Specifika Zajímavé a intuitivní uživatelské prostředí, s pěknou grafikou. Podpora češtiny. Propracovaná nápověda i samotné možnosti vyhledávání. Bohatá nabídka, jak s vyhledanými záznamy dále pracovat (poslech, export, překlad…). 43

44 44 Užitečné odkazy Infozdroje (přehled dostupných zdrojů s jejich popisem, nápovědou apod. od společnosti Albertina icome Praha) –http://infozdroje.cz/http://infozdroje.cz/ Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji) –http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním) –http://kis.is.cuni.czhttp://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly –http://ldap.cuni.czhttp://ldap.cuni.cz 44

45 45 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.czhttp://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz 45

46 46 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz 46


Stáhnout ppt "Práce s informacemi I Hlavní multioborové e-zdroje na FSV a na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google