Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní registry ISVS je třeba rozšířit o základní datové báze geodat Václav Čada, Západočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta 197 491 129,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní registry ISVS je třeba rozšířit o základní datové báze geodat Václav Čada, Západočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta 197 491 129,"— Transkript prezentace:

1 Základní registry ISVS je třeba rozšířit o základní datové báze geodat Václav Čada, Západočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta 197 491 129, cada@kma.zcu.cz Josef Hojdar, Milan Martinek, oba Sdružení TERIS 222 252 291, hojdar@mbox.dkm.cz, marpo@mbox.vol.cz Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

2 yZákladní registry ISVS xZákladní registr územní identifikace a nemovitostí ZRÚIN xZákladní registr ekonomických subjektů xZákladní registr obyvatel yVztah oblasti geodat a dat veřejné správy xDB dat veřejné správy (resp. DB informačních systémů veřejné správy), mezi které patří mimo jiné též Základní registry ISVS xDB geodat (resp. DB geoinformačních systémů), mezi něž patří též hledané ZDB geodat a xnejsou komplementární - doplňující se oblasti, nýbrž překrývající se oblasti! xgeodata mající charakter dat veřejné správy mají mimořádný význam! xZRÚIN jak v rámci Základních registrů ISVS, tak v rámci ZDB geodat! Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

3 zZákladní datové báze geodat yProgram rozvoje NGII x integrační charakter xspolečný základní obsah většiny tematických DB xpodobně zahraniční projekty (core, reference data) yOpatření 6.1: vymezit základní datové fondy geodat a zpracovat analýzu jejich současného stavu, gesce: ČÚZK, Nemoforum, ÚVIS yAktivity CAGI yPříspěvek autorů na GIS… Ostrava 2003: ZDB geodat http://gis.vsb.cz Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

4 zNavrhovaná soustava ZDB geodat xlokalizační data (přímé i nepřímé lokalizace a výškopisu) zabezpečující potřebnou integraci tematických a aplikačních datových bází xZákladní DB geodat neobsahují prvky a lokalizaci topografické úrovně, pouze úrovně pozemkové yZákladní registr územní identifikace a nemovitostí yDB digitálního modelu terénu yDB vybraných objektů technického vybavení Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

5 DB pro uživatelské aplikace 3.2 DB topografické tematické 3.2 DB topografické tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.1 DB topografické všeobecné 3.1 DB topografické všeobecné 3.0 Přímé poskytování dat 4.0 Katalogové služby 5.0 Informační a datové služby Uživatel DB geodat (geoinformačních systémů) Základní DB geodat 1.1 DB DMT (digitálního modelu terénu) 1.3 ZRÚIN (Základní registr územní identifikace a nemovitostí) 1.2 DB TVY (technického vybavení) 1.2 DB TVY (technického vybavení) 2.1 Transform ační modul pro generová ní topografic kých objektů Zdrojové DB a další zdroje 0.1 DB BP (bodových polí) 0.1 DB BP (bodových polí) 0.2 Ortofotografic ká zobrazení území 0.3 DB SGI (ISKN)

6 Uživatelské výběry dat 5.2 Náhledy na data 5.2 Náhledy na data 5.1 Soubory dat pro stažení 5.1 Soubory dat pro stažení DB metainformační ch systémů 4.2 DB účelových metainformač ních systémů 4.1 DB MIDAS Základní registry ISVS Základní registr ekonomických subjektů ZRÚIN Základní registr obyvatel Uživatelské výběry dat Soubory dat ke stažení Náhledy na data DB pro uživatelské aplikace Ostatní registry ISVS- 1 (různé registry, rejstříky a evidence) Ostatní registry ISVS- 1 (různé registry, rejstříky a evidence) Ostatní DB pro uživatelské aplikace DB metainformační ch systémů DB účelových metainformač ních systémů DB účelových metainformač ních systémů Přímé poskytování dat Katalogové službyInformační a datové služby Uživatel DB dat veřejné správy (informačních systémů veřejné správy veřejné správy Zdrojové DB DB SGI a SPI (ISKN) DB další Základní DB geodat 2.1 Transform ační modul pro generová ní topografic kých objektů 1.1 DB DMT (digitálního modelu terénu) 1.3 ZRÚIN (Základní registr územní identifikace a nemovitostí) 1.2 DB TVY (technického vybavení) 1.2 DB TVY (technického vybavení) 3.0 Přímé poskytování dat 4.0 Katalogové služby 5.0 Informační a datové služby Uživatel DB pro uživatelské aplikace 3.2 DB topografické tematické 3.2 DB topografické tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.1 DB topografické všeobecné 3.1 DB topografické všeobecné DB geodat (geoinformačních systémů) Zdrojové DB a další zdroje 0.1 DB BP (bodových polí) 0.1 DB BP (bodových polí) 0.2 Ortofotografic ká zobrazení území 0.3 DB SGI (ISKN)

7 zZDB geodat a Základní registry ISVS yZR ISVS: ZRÚIN + ZRES + ZROBY yZDB geodat: ZRÚIN + DB DMT + DB TVY yoddělený pohled není obhajitelný yZR ISVS nepodporují geoinformační systémy v rámci ISVS !!! zZákladní datové báze a registry IS - sjednocený pohled xZRES + ZROBY + ZRÚIN + DB DMT + DB TVY xsoučást ISVS, rozšíření Základních registrů ISVS Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

8 Uživatelské výběry dat 5.2 Náhledy na data 5.2 Náhledy na data 5.1 Soubory dat pro stažení 5.1 Soubory dat pro stažení 3.0 Přímé poskytování dat 4.0 Katalogové služby 5.0 Informační a datové služby Uživatel DB pro uživatelské aplikace 3.2 DB topografické tematické 3.2 DB topografické tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.1 DB topografické všeobecné 3.1 DB topografické všeobecné 3.4 Ostatní DB pro uživatelské aplikace včetně ostatních registrů ISVS- 1 DB informačních systémů DB metainformační ch systémů 4.2 DB účelových metainformač ních systémů 4.1 DB všeobecných (vrcholových) metainformač ních systémů (MIDAS, RGI, ostatní registry ISVS- 2) Zdrojové DB a další zdroje 0.4 DB další 0.1 DB BP (bodových polí) 0.1 DB BP (bodových polí) 0.2 Ortofotografic ká zobrazení území 0.3 DB ISKN (SGI a SPI) 2.1 Transform ační modul pro generová ní topografic kých objektů Základní DB a registry 1.3 ZRÚIN (Základní registr územní identifikace a nemovitostí) 1.5 Základní registr ekonom. subjektů 1.4 Základní registr obyvatel 1.1 DB DMT (digitálního modelu terénu) 1.2 DB TVY (technického vybavení) 1.2 DB TVY (technického vybavení)

9 zJak s Registrem geografických informací - záměr a návrhy MMR ? ydatové soubory resp. sady (DS) = „garantované územnětechnické resp. územněplánovací podklady (ÚTP-ÚPP)“ ypodstata v podmínkách, které takové DS musí splňovat (jaký podklad, jaké vlastnosti, záruky, kvalita atp. yjiná povaha - data o datových souborech/sadách, ne reálných objektech yne základní datová báze nebo základní registr, ale registrace stanovené podmínky splňujících DS např. v rámci MIDAS (jeden z registrů ISVS) Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

10 Uživatelské výběry dat 5.2 Náhledy na data 5.2 Náhledy na data 5.1 Soubory dat pro stažení 5.1 Soubory dat pro stažení 3.0 Přímé poskytování dat 4.0 Katalogové služby 5.0 Informační a datové služby Uživatel DB pro uživatelské aplikace 3.2 DB topografické tematické 3.2 DB topografické tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.3 DB pozemkové tematické 3.1 DB topografické všeobecné 3.1 DB topografické všeobecné 3.4 Ostatní DB pro uživatelské aplikace včetně ostatních registrů ISVS- 1 DB informačních systémů DB metainformační ch systémů 4.2 DB účelových metainformač ních systémů 4.1 DB všeobecných (vrcholových) metainformač ních systémů (MIDAS, RGI, ostatní registry ISVS- 2) Zdrojové DB a další zdroje 0.4 DB další 0.1 DB BP (bodových polí) 0.1 DB BP (bodových polí) 0.2 Ortofotografic ká zobrazení území 0.3 DB ISKN (SGI a SPI) 2.1 Transform ační modul pro generová ní topografic kých objektů Základní DB a registry 1.3 ZRÚIN (Základní registr územní identifikace a nemovitostí) 1.5 Základní registr ekonom. subjektů 1.4 Základní registr obyvatel 1.1 DB DMT (digitálního modelu terénu) 1.2 DB TVY (technického vybavení) 1.2 DB TVY (technického vybavení)

11 zDůsledky navrhovaného stavu, další postup yPřijmout sjednocující koncept = doplnit ZR ISVS o ZDB geodat ! xaktualizovat vymezení Základních registrů ISVS (MI ČR) xdeklarovat sjednocující přístup (MI ČR, ČÚZK, CAGI) yUrychlit realizaci ZRÚIN, který je klíčový xMI, ČÚZK Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

12 yISKN systémový základ ZRÚIN xČÚZK yRealizovat další komponenty ZDB geodat xDB TVY - zahájit přípravu, nová bezprecedentní DB (ČÚZK) xTransformační modul - zahájit přípravu (ČÚZK) zVyužití návrhů z příspěvku yzahájit odbornou diskusi k ZR ISVS a ZDB geodat xMI, ČÚZK, CAGI, Sdružení Nemoforum Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat

13 zZAPOJTE SE DO PRÁCE OS CAGI pro ZDB geodat, ISKN a přímou a nepřímou lokalizaci www.cagi.cz cagi@cagi.cz cada@kma.zcu.cz Konference ISSS 2003, 24.-25.3.2003 V.Čada, J.Hojdar, M. Martinek: Základní registry ISVS je třeba rozšířit o ZDB geodat


Stáhnout ppt "Základní registry ISVS je třeba rozšířit o základní datové báze geodat Václav Čada, Západočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta 197 491 129,"

Podobné prezentace


Reklamy Google