Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metadata a metainformační systémy (seminář) Jan Růžička, Tomáš Duchoslav Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metadata a metainformační systémy (seminář) Jan Růžička, Tomáš Duchoslav Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba."— Transkript prezentace:

1 Metadata a metainformační systémy (seminář) Jan Růžička, Tomáš Duchoslav Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba jan.ruzicka@vsb.cz, tomas.duchoslav@email.cz

2 Obsah B. Geodata, metadata – terminologie : 14:05 – 14:15 C. Prvky metadat: 14:15 – 14:35 D. Standardy pro metadata: 14:35 – 14:45 E. Srovnání standardů pro metadata: 14:45 – 15:00 F. Metainformační systémy: 15:00 – 15:15 G. Diskuse: 15:15 – 15:25 H. Přestávka: 15:25 – 15:40 I. MIDAS – představení systému: 15:40 – 15:55 J. MIDAS – vyhledávání a zobrazení metadat – praktické cvičení: 15:55 – 16:10 K. MIDAS – pořizování metadat – praktické cvičení: 16:10 – 16:45 L. Závěrečná diskuse: 16:45 – 17:00

3 Informační materiály Disertační práce: „Metadata pro prostorová data“ Přílohy Microsoft Project soubory Autoreferát http://gis.vsb.cz/seminarMetadata/ Index.php

4 Datová sada Kolekce dat Někdy - datové soubory (data files) Pojem "datová sada" je obecnější oproti pojmu "datový soubor" Pojem datová sada nebude omezován jen na digitální data

5 Metadatové hladiny Fyzická - datové struktury Logická – ERA Meta

6 Prvky metadat Identifikace Popis Kvalita (Jakost) Vztahy Administrativní metadata Metadata o metadatech

7 Identifikace Základní identifikace datové sady Rozšířený problém – identifikace v rámci čeho? Časté řešení: Identifikace = identifikátor (např. jednoznačný název) v rámci organizace + identifikace organizace (opět problém)

8 Popis / 1 Abstrakt (Souhrn) Prostorové schéma – body, linie, polygony,... Jazyk Znaková sada

9 Popis / 2 Prostorový referenční systém –přímý –nepřímý Rozsah –prostorový –časový

10 Popis / 3 Datová struktura (logická hladina metadat) –entity –atributy –vztahy –volný popis

11 Popis / 4 Klasifikace datové sady –tezaury a řízené slovníky –GEMET, ISVS, ISO

12 Kvalita (Jakost) / 1 Původ –zdroje dat, metody pořizování, úpravy zodpovědné osoby, důvody vytvoření datové sady Reference – užití dat Parametry kvality

13 Kvalita (Jakost) / 2 Polohová přesnost Sémantická přesnost Logická konzistence Časová přesnost Úplnost dat

14 Kvalita (Jakost) / 3 Homogenita –stejnorodost parametrů v prostoru (ev. v čase) Metakvalita –kvalita určení (specifikace) jednotlivých parametrů kvality

15 Vztahy Vztahy k dalším datovým sadám –závislosti, dědičnost,... Vztahy k dokumentům –dodatečná dokumentace dat

16 Administrativní metadata Distribuce dat –formáty, přístupy, cena, omezení,... Kontaktní místo Autorská práva

17 Metadata o metadatech Jazyk Znaková sada Autor Použitý standard Datum vzniku (aktualizace) Omezení

18 Metadata o metadatech

19 Standardy pro metadata CEN (prEN 12657 Geographic Information – Metadata) FGDC - Standard for Digital Geospatial Metadata (SDGM) ISO - ISO CD 19115, Geographic information – Metadata ÚVIS - ISVS DublinCore

20 EN 12657 Geographic Information – Metadata CEN Ukončeno Základ řady národních implementací Základ pro ISO (?)

21 Standard for Digital Geospatial Metadata (SDGM) FGDC Zkušený kmet NSDI Spatial Data Transfer Standard

22 ISO CD 19115, Geographic information – Metadata ISO Mladíček Stále ve vývoji – ale těsně před dokončením Již dnes existují implementace (např. Porugalsko - NCGI, GINIE - WebCastle)

23 Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů ÚVIS (MI), CAGI Založen na CEN (+ISO, DublinCore, FGDC) Veřejná správa Rozšíření vztahových prvků Množství číselníků MIDAS

24 Dublin Core / 1 obecné doporučení, co by měl každý metadatový záznam obsahovat popisuje tzv. Informační zdroje (resources)

25 Dublin Core / 2 Title Creator Subject Description Publisher Contributor Date Type

26 Dublin Core / 3 Format Identifier Source Language Relation Coverage Rights

27 Dublin Core / 2 DCCENISOFGDCISVS Title++++ CreatorC1+++ Subject++++ Description++++ PublisherC1++ ContributorC1+++ Date++++ Type + + + + Format++++ Identifier++++ Source++++ Language+++ Relation++++ Coverage++++ Rights++++


Stáhnout ppt "Metadata a metainformační systémy (seminář) Jan Růžička, Tomáš Duchoslav Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba."

Podobné prezentace


Reklamy Google