Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformátor a jeho užití Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformátor a jeho užití Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, listopad."— Transkript prezentace:

1 Transformátor a jeho užití Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, listopad

2 přeměňují = transformují Transformátory jsou zařízení, jimiž se přeměňují střídavé proudy a napětí na jiné hodnoty napětí a proudu se stejnou frekvencí. Obr. 1

3 Jednofázový transformátor se skládá z dvou cívek (primární a sekundární) na společném uzavřeném jádru z magneticky měkké oceli. Obr. 2

4 Princip činnosti transformátoru Na primární cívku se připojí vstupní střídavé napětí U 1. Střídavý proud procházející primární cívkou vytváří v jádře transformátoru měnící se magnetické pole. V sekundární cívce se indukuje střídavé napětí se stejným kmitočtem jako má vstupní napětí. Nazývá se výstupní napětí U 2.

5 Princip transformátoru je založen na elektromagnetické indukci. Schematická značka transformátoru:

6 Pokus: Obr. 3

7 Zaznamenejte do tabulky několik hodnot daných veličin:

8 Porovnáním posledních dvou sloupců zjistíme: Podíl efektivních hodnot výstupního a vstupního napětí je přibližně rovný podílu počtu závitů sekundární a primární cívky. Nepřesnosti jsou způsobeny ztrátami energie při zahřívání transformátoru a jádra. Podíl se nazývá transformační poměr.

9 Transformace nahoru: je-li N 2 > N 1, potom p >1, napětí na sekundární cívce je větší než napětí na primární cívce U 2 > U 1. Transformace dolů: je-li N 2 < N 1, potom p < 1, napětí na sekundární cívce je menší než napětí na primární cívce U 2 < U 1.

10 Využití transformátorů: přeměna síťového napětí na napětí potřebné pro různé spotřebiče -v rozhlasových přijímačích a televizorech; - v měřicích přístrojích atd.; -transformace napětí při přenosu elektrické energie od elektráren ke spotřebitelům

11 Obr. 4

12 Úkol: Uveď příklady zařízení, ve kterých se používá transformátor. Rozhodni, zda se jedná o transformaci nahoru nebo dolů.

13 Příklad 1: Primární cívka transformátoru má 690 závitů. Kolik závitů by měla mít sekundární cívka, aby transformátor bylo možné použít pro elektrický zvonek určený na 9 V, když máme k dispozici pouze síťové napětí 230 V ? 27 závitů

14 Příklad 2: U rozkladného transformátoru je změřeno napětí na sekundární cívce 50 V. Počet závitů primární cívky je 1200, počet závitů na cívce sekundární je 300. Vypočítej napětí na cívce primární. 200 V

15 Použité zdroje KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří; ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., Praha 4, 2003. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-7196-193-0. Zdroj obrázků: Original uploader was Jx at cs.wikipedia. [cit. 2012-11-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: obr. 2Jxcs.wikipediahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Transformer 3d_col3_cs.svg/763px-Transformer3d_col3_cs.svg.png Vlastní tvorba: obr. 1, 3, 4


Stáhnout ppt "Transformátor a jeho užití Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google