Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Dílčí cíl V003 Monitoring a studium režimu podzemních a důlních vod Návrh komplexní demineralizační technologie úpravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Dílčí cíl V003 Monitoring a studium režimu podzemních a důlních vod Návrh komplexní demineralizační technologie úpravy."— Transkript prezentace:

1 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Dílčí cíl V003 Monitoring a studium režimu podzemních a důlních vod Návrh komplexní demineralizační technologie úpravy důlních vod. Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO

2 Schematické znázornění řešených úkolů Odběr důlní vody Analýza Chemické srážení síranů Desulfatace dle metody IEI HGF, VŠB-TUO Ověření metody Nakládání s čistírenským kalem Regenerace Získání hlinitých iontů loužením kalu v 10% H2SO4 Dávkování kalu do surové důlní vody Sorbent Modelové roztoky kovů Stavebnictví Úprava desulfatačního kalu mechanickotermickou aktivací Ověření využití v sádrových směsích Ověření využití jako náhrada pojiv Alkalizací Ca(OH)2 PAX-18, Al2(SO4) 3 Odmanganování Alkalizací Ca(OH)2 Kombinace oxidačních činidel a alkalizace Kontaktní odmanganování na preparovaném křemičitém písku S využitím desulfatačního kalu Pomocí Slovakitu Membránové procesy ElektrodialýzaBATCHFEED-AND-BLEED

3 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Elektrodialyzér ED (R) - Z MINI firmy Mega a.s. Elektrodialýza

4 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Elektrodialýza 1.Odběr vzorků důlních vod z vybrané lokality (ÚDV ČSA a JŠ a ÚDV Vršany). 2.Analýza vzorků důlních vod v laboratoři IEI. 3.Vyhodnocení získaných výsledků. 4.Testy elektrodialýzy na odebraných vzorcích důlních vod: laboratorní testy ED uspořádání BATCH; laboratorní testy ED uspořádání FEED-AND-BLEED; testování membrán. 5.Výstupy ED: NV č. 229/2007 Sb. a dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.;DILUÁT – splnění požadavků jakosti vod dle NV č. 229/2007 Sb. a dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.; KONCENTRÁT – odstranění iontů SO 4 2- a další zakoncentrování. KONCENTRÁT – odstranění iontů SO 4 2- a další zakoncentrování.

5 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Důlní vody použité k testům ED UKAZATELÚDV ČSA a JŠÚDV Vršany 123451234 pH 8,718,478,228,766,777,686,857,957,45 vodivost mS.cm -1 2,252,842,332,842,631,721,991,701,33 Ca 2+ mg.l -1 59,32148,10169,94387,17170,34104,21158,92134,87115,83 Ca+Mg mmol.l -1 3,257,577,9111,017,655,157,145,685,5 Mg 2+ mg.l -1 43,0595,1289,2032,6982,6561,8977,2256,1463,44 Fe celk mg.l -1 <0,045 Mn mg.l -1 0,50,30,40,2 0000 CHSK Mn mg.l -1 2,643,211,501,601,263,684,582,302,64 SO 4 2- mg.l -1 684,001051,001013,001788,5803,00473,00798,50627,50401,00 Cl - mg.l -1 26,9451,4139,8839,5730,29130,9965,2346,2718,79 RL 105 mg.l -1 1 4301 9001 1962 5522 1021 0621 4581 4501 026 NL 105 mg.l -1 442814276324209

6 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Elektrodialýza – uspořádání BATCH 1.Příprava aparatury. 2.Ekvilibrace modulu. 3.ED test (režim BATCH): do nádrží nadávkován příslušný objem vzorku; zapnutí přístroje s nastaveným napětím 12 V; zaznamenávány hodnoty pH, vodivost, teplota, proud a napětí v časovém intervalu 5 minut; analýza výstupů ED.

7 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Průběh elektrodialýzy – uspořádání BATCH ČSA a JŠ Pokles proudu v průběhu testu ED Vyrovnávání celkového napětí v průběhu testu ED

8 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Průběh elektrodialýzy – uspořádání BATCH Vršany Pokles proudu v průběhu testu ED Vyrovnávání celkového napětí v průběhu testu ED

9 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Průběh elektrodialýzy – uspořádání BATCH ČSA a JŠ Vodivost diluátu a koncentrátu v průběhu testu ED

10 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Vodivost diluátu a koncentrátu v průběhu testu ED Průběh elektrodialýzy – uspořádání BATCH Vršany

11 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO NV č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a přípustných hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Vyhodnocení vstupu a výstupu ED dle NV č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a přípustných hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech UKAZATELNV VÝSTUP ÚDV ČSA a JŠPO ELEKTRODIALÝZE 1234512345 pH-6,88,718,478,228,766,777,67,27,67,7 6,8 RL 105 mg/l1 0001 4301 9001 1962 5522 102126,0116,096,056,0148,0 NL 105 mg/l254428142762,00,0 Cl - mg/l25026,9451,4139,8839,5730,292,17,32,76,01,2 SO 4 2- mg/l3006841 0511 0131 78980333,849,953,674,049,3 Ca 2+ mg/l25059,32148,1169,94387,17170,342,29,410,820,44,6 Mg 2+ mg/l15043,0595,1289,232,6982,651,07,110,95,531,8 Mnmg/l0,5 0,30,40,2 0,0

12 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO UKAZATEL VÝSTUP ÚDV ČSA a JŠPO ELEKTRODIALÝZE 12345 12345 pH-6,5-9,58,718,478,228,766,77 7,6 7,177,567,76,8 CHSK Mn mg/l3,0015,1514,031,501,601,26 0,2 0,30,80,00,1 Cl - mg/l100,0026,9451,4139,8839,5730,29 2,1 7,32,76,01,2 SO 4 2- mg/l250,00684105110131789803 33,8 49,953,674,049,3 Ca 2+ mg/l40-8059,3148,1169,9387,2170,3 2,2 9,410,86,04,6 Ca+Mgmmol/l2-3,53,257,577,9111,017,65 0,1 0,50,7 1,4 Mnmg/l0,050,500,300,400,20 0,0 Vyhodnocení vstupu a výstupu ED dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

13 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO UKAZATELNV VÝSTUP ÚDV VršanyPO ELEKTRODIALÝZE 12341234 pH-6,87,76,98,07,57,06,37,16,8 RL 105 mg/l1 00010621458,01450,01026,0144,0465,0144,074 NL 105 mg/l2532,04,020,09,08,05,00,00 Cl - mg/l250131,065,246,318,819,07,53,60,18 SO 4 2- mg/l300473,0798,5627,5401,015,5170,356,938 Ca 2+ mg/l250104,2158,9134,9115,814,038,117,2_ Mg 2+ mg/l15061,977,256,163,46,930,09,2_ Mnmg/l0,50,0 0 NV č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a přípustných hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Vyhodnocení vstupu a výstupu ED dle NV č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a přípustných hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

14 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO UKAZATEL VÝSTUP ÚDV VršanyPO ELEKTRODIALÝZE 12341234 pH-6,5-9,57,76,97,957,457,046,327,116,8 CHSK Mn mg/l3,003,74,62,32,64,72,01,00,3 Cl - mg/l100,00131,065,246,318,819,07,53,60,2 SO 4 2- mg/l250,00473,0798,5627,5401,015,5170,356,938,0 Ca 2+ mg/l40-80104,2158,9134,9115,814,038,117,2_ Ca+Mgmmol/l2-3,55,27,15,75,50,62,20,80,4 Mnmg/l0,050,0 Vyhodnocení vstupu a výstupu ED dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

15 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Elektrodialýza – uspořádání FEED-AND-BLEED

16 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Elektrodialýza – uspořádání FEED-AND-BLEED Pokles proudu v průběhu testu ED Vyrovnávání celkového napětí v průběhu testu ED

17 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Elektrodialýza – uspořádání FEED-AND-BLEED Vodivost diluátu a koncentrátu v průběhu testu ED

18 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Dílčí cíl V003 Monitoring a studium režimu podzemních a důlních vod Návrh komplexní demineralizační technologie úpravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google