Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lepení dřeva Cílem lepení je spojení dílců materiálů v kompaktní, funkční celek. Patří mezi nejprogresivnější výrobní technologie a techniky současného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lepení dřeva Cílem lepení je spojení dílců materiálů v kompaktní, funkční celek. Patří mezi nejprogresivnější výrobní technologie a techniky současného."— Transkript prezentace:

1 Lepení dřeva Cílem lepení je spojení dílců materiálů v kompaktní, funkční celek. Patří mezi nejprogresivnější výrobní technologie a techniky současného nábytkářského průmyslu. Teorie lepení Lepidla jsou látky mající schopnost vzájemně trvale spojovat dílce a vytvářet pevné, velmi tenké a souvislé filmy vyznačující se velkou přilnavostí - adhezí materiálu a vnitřní soudržností - kohezí. Na těchto silách závisí pevnost lepeného spoje.

2 Činitelé ovlivňující lepení: - činitelé vyplývající z chemických a fyzikálních vlastností použitého lepidla nebo lepící směsi – obsah sušiny, viskozita, doba životnosti, vsakování lepidla, doba vytvrzování, doba schnutí... - činitelé vyplývající z fyzikálních vlastností lepeného dřeva – hustota dřeva, hladkost povrchu, vlhkost dřeva, podélné lepení, příčné lepení... - činitelé vyplývající z podmínek při lepení – nános lepidla, doba sestavení souboru, rychlost uzavírání lisu, lisovací teplota, tlak, doba, teplota okolí...

3 Základní pojmy v oblasti lepení: - lepidla – makromolekulární látky, - pevnost spoje – podle druhu a působení sil ve spoji rozeznáváme pevnost v tahu, ve smyku, v odlupování a v ohybu. Zjišťujeme ji zatížením, působícím na jednotku plochy nebo šířku spoje, potřebným na roztržení spoje, - lepící směs – směs základního lepidla s přísadami ( plnidla, nastavovadla, tvrdidla), - životnost lepící směsi – doba po kterou je lepící směs použitelná, při docílení požadované pevnosti spoje, - skladovací čas – skladovatelnost, doba po kterou si lepidlo zachovává předepsané vlastnosti, - plnivo – pevný, v lepidle nerozpustný materiál (mastek), cílem je změnění vlastností lepidla, (tekutost, smáčení, tloušťku nánosu...)

4 - nastavovadlo – snižuje množství pojiva ve směsi (technická mouka), - doba zrání – doba od přípravy směsi do doby započetí její aplikace - vrstva lepidla – tloušťka lepidlového filmu, do 0,1 mm se nazývají tenké, nad 0,1 mm silné - vydatnost lepidla – max. plocha v m2, kterou je možné slepit 1 kg lepidla, - tvrdidlo – složka nebo směs vyvolávající nebo usměrňující proces vytvrzování, - urychlovače – urychlují proces vytvrzování, - sušina lepidla – obsah neprchavých látek v lepidle, - spotřeba lepidla – množství lepidla na jednotku plochy spoje (g.m -2 ), - otevřený čas lepidla – po uplynutí této doby lze ještě spojit plochy opatřené lepidlem a dosáhnout požadované pevnosti, - montážní čas nebo čekací doba – doba mezi nanesením lepidla a uzavřením dílů do vytvrzovacího zařízení (přípravku), - otevřená čekací doba – doba mezi nanesením lepidla a přiložením spojovaných dílců k sobě - uzavřená čekací doba – navazuje na otevřenou čekací dobu a končí dosažením úplného lisovacího tlaku

5 - penetrace – vnikání lepidla do materiálu, udává se hloubkou proniknutí do materiálu - teplota tuhnutí případně tvrdnutí – při lepení za studena 5 – 30 o C, lepení za tepla 30 – 180 o C - doba tuhnutí případně tvrdnutí – doba potřebná pro lepidlo k dosažení pevnosti spáry a možnosti uvolnění lisovacího tlaku - lisovací tlak – tlak na lepenou spáru během tuhnutí nebo tvrdnutí - doba lisování – čas mezi začátkem a koncem lisovacího tlaku, u kontaktních lepidel se jedná o přítlačnou dobu


Stáhnout ppt "Lepení dřeva Cílem lepení je spojení dílců materiálů v kompaktní, funkční celek. Patří mezi nejprogresivnější výrobní technologie a techniky současného."

Podobné prezentace


Reklamy Google