Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Vady, nátěrové hmoty Sada číslo: ICT-42 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-42-18 Téma vzdělávacího materiálu: Nátěrové hmoty - úvod Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Luděk Hadámek Anotace: Prezentace se zaměřuje na seznámení s obecnými vlastnostmi NH Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor truhlář, operátor výroby nábytku Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Nátěrové hmoty - úvod Nátěrové hmoty jsou materiály, které se v kapalném, pastovitém nebo tuhém stavu nanášejí na předmět, kde vytvářejí souvislou vrstvu zvanou film. NH tvoří složky prchavé a neprchavé. Základem každé NH je filmotvorná složka. Obr.1 Obr.2

3 Nátěrové hmoty - úvod funkce
Ochranná Estetická Při nanášení a působení nátěrových hmot působí síly a procesy, které v rozhodující míře ovlivňují možnosti aplikací a použití nátěrových hmot. Působí zejména tyto vlastnosti-síly-procesy: Mezimolekulární síly- atomy jsou k sobě přitahovány primárními silami. Molekuly jsou k sobě přitahovány sekundárnými silami. Adheze- přilnavost- je to vzájemná přilnavost různých molekul. Koheze- soudržnost- vzájemné přitahování molekul stejného druhu. Smáčivost- schopnost kapky se rozlít po povrchu. Závisí na poměru přitažlivých a odpudivých sil. Vyjadřuje se okrajovým úhlem. Upravuje se pomoci smáčedel. Obr.3 Nedostatečná smáčivost Malá smáčivost Výborná smáčivost Obr.4

4 NH - fyzikální a chemické vlivy(vlastnosti)
Viskozita - (vnitřní tření kapaliny) pro dané aplikace je předepsána v normách nebo technických podmínkách. Měří se orientačně Fordovým pohárkem a přesně Viskozimetrem. Hodnota pH - udává kyselost NH. Hodnoty udává výrobce v technických listech. Při změně pH může dojít k vysrážení NH. Někdy k to mu dochází při použití NH na exotické dřeviny. Vliv teploty při nanášení- teplota silně ovlivňuje viskozitu a odpařování prchavých složek. U NH zasychajících - vytvrzujících chemickou reakcí se rychlost reakce s teplotou exponenciálně zvyšuje. Při prudkém místním ochlazení NH (při stříkání) se někdy do NH dostává vysrážená voda z prostředí. Vliv tlaku při nanášení Vliv relativní vlhkosti vzduchu- vlhkost vzduchu je pro aplikace předepsána. Při velké, malé vlhkosti dochází k častým vadám nánosu. (Vlastnosti, definice, projevy – viz. lepidla)

5 NH - fyzikální a chemické vlivy(vlastnosti) II
Viskozita - (vnitřní tření kapaliny) pro dané aplikace je předepsána v normách nebo technických podmínkách. Měří se orientačně Fordovým pohárkem a přesně Viskozimetrem. ( Viskozimetry jsou různých konstrukcí. Většinou se buď provádí pohyb kapaliny přístrojem, nebo pohyb přístroje kapalinou a následně se měří vliv kapaliny na pohyb.) Obr.5 Obr.6 Obr.7

6 NH - složky NH tvoří složky prchavé a neprchavé. Základem každé NH je filmotvorná složka. Filmotvorná složka - (vnitřní tření kapaliny) pro dané aplikace je předepsána v normách nebo technických podmínkách. Hustota FS se měří orientačně Fordovým pohárkem a přesně Viskozimetrem. Ředidla - jsou látky používané pro úpravu konzistence. Rozpouštědla - jsou to látky které rozpouštějí látky na homogenní roztoky. Slouží k převedení filmotvorné složky do vhodné konzistence. Máme rozpouštědla : nepolární( uhlovodíky …) , polární( étery, voda …) a slabě polární (benzen, toluen…) Nastavovadla - slevňují NH, upravují filmotvornou složku. Plniva - zvětšují vrstvu nánosu u transparentních NH (mleté sklo…) u pigmentových NH (mletý čedič, křída …). Zvyšují obsah sušiny. Obr.8

7 NH - složky II Tvrdidla - tužidla- látky podmiňující vytvrzování (kyseliny, organické peroxidy …) Iniciátory - výrazně urychlují reakci (u polyesterových - třísložkových NH) Sušidla - urychlují vytvrzování - zasychání NH u hmot obsahujících vysychavé oleje. Zvláčňovadla - upravují vnitřní pnutí u nátěrového filmu. Barvící složky - používají se u netransparentních NH. Barviva- látky rozpustné v filmotvorné složce. Pigmenty- látky nerozpustné ve filmotvorné složce. Mohou mít i funkci plniva Zušlechťující přísady - upravují jiné vlastnosti NH. Protipěnící přísady, retardéry, antioxidační přísady … Tixotropní přísady - způsobují nestékavost. V klidu NH často jako rosol. Při rozmíchání NH krátkodobě přejde do tekutého stavu.

8 Filmotvorné složky Dle typu filmotvorné složky se NH zařazují do jednotlivých skupin. Filmotvornou složkou mohou být : Oleje- jsou to vyšší mastné kyseliny rostlinného nebo živočišného původu. Podle chemického složení se dělí na vysychavé (lněný,konopný olej) a nevysychavé oleje ( řepkový, olivový, ricinový). Pryskyřice – podle původu se dělí na přírodní (kalafuna,šelak,jantar) a syntetické (vznikají chemickou výrobou :polyadiční, polykondenzační, polymerační reakce) . Deriváty celulózy – nitrocelulóza (vysoce hořlavá) a acetylcelulóza (nehořlavá). Deriváty kaučuku- poskytují NH vysoce chemicky odolné.

9 Vlastnosti nátěrových hmot
Každá NH má jiné složení a jiné vlastnosti. Přesto můžeme všechny vlastnosti rozdělit do dvou základních skupin: Technologické vlastnosti jsou důležité pro skladování a použití. Posuzují se na NH v tekutém stavu. Užitné vlastnosti posuzují se u již hotových nátěrových filmů. Technologické vlastnosti: Životnost Konzistence Obsah netěkavých složek Doba vysychání (vytvrzování) Vlastnosti při nanášení Krycí schopnost Přilnavost nátěrového filmu Brousitelnost, leštitelnost Obr.9

10 Vlastnosti nátěrových hmot II
Užitné vlastnosti: Odolnost nátěrového filmu vůči střídání teplot Odolnost proti úderům Odolnost proti oděru Odolnost proti vodě Odolnost proti chemikáliím Barva Světlostálost Tvrdost Obr.10

11 NH - kontrolní test K čemu nám slouží nátěrové hmoty?
Ovlivňují NH mechanické vlastnosti výrobku? V který oblasti dřevařského průmyslu se NH uplatňují? Jakou výhodu má dřevo upravení NH? Z jakých složek se NH skládají (alespoň 5)? Jakým způsobem můžeme upravit smáčivost?

12 NH - kontrolní test II - popis obrázků

13 NH - kontrolní test výsledky
K čemu nám slouží nátěrové hmoty? NH mají ochranou a estetickou funkci. Ovlivňují NH mechanické vlastnosti výrobku? Neovlivňují, ovlivňují životnost výrobku. V který oblasti dřevařského průmyslu se NH uplatňují? V sekundární výrobě. (Nábytek, hračky, hudební nástroje …) Jakou výhodu má dřevo upravení NH? Má hezčí vzhled, méně se špiní a má delší životnost. Z jakých složek se NH skládají (alespoň 5)? Filmotvorná složka, ředidla, rozpouštědla, plnidly, zvláčňovadla …. Jakým způsobem můžeme upravit smáčivost? Přidáním smáčedel.

14 NH - kontrolní test II - popis obrázků výsledky
Špatná smáčivost Vzorník barev Ředidlá NH Obr.12 Obr.13 Výborná smáčivost Aplikační pomůcky-ruční nanášení NH Obr.11 Označení hořlavosti NH Obr.15 Obr.14 Obr.16

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Použité zdroje:
HRABĚ, Karel. Laboratorní cvičení učební text pro 2. a 3. ročník OU a UŠ oboru zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů. Praha: SNTL, Obr.6 KAMENICKÝ, Jan. Materiály pro 1. až 3. ročník SOU učebních oboru zpracování dřeva. Praha: SNTL, Obr.5 KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN Obr.4, 13, 15 HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-4, 7-12,14, 16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google