Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium SF a FK (4. 3. 2005)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium SF a FK (4. 3. 2005)"— Transkript prezentace:

1 1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium SF a FK (4. 3. 2005)

2 2 OSNOVA A. Maastrichtská smlouva a politika koheze v 90. letech B. Sociálněekonomické konvergence v 90. letech C. Význam Fondu koheze

3 3 ad A – Maastrichtská smlouva a politika koheze v 90. letech Význam Maastrichtu (1991, 1992, 1993) – 2. velká revize Římských smluv. Smlouva O EU – 3 pilíře, zásada subsidiarity, Výbor pro regiony, rozhodnutí o zavedení jednotné měny. První etapa formování HMU.

4 4 ad A – 1. pokračování Maastrichtská smlouva: obecným cílem integrace v 90. letech – sociálně ekonomická soudružnost (koheze). Koheze: výrazné propojování, stmelování ekonomik EU za cílem vyrovnávání diferencí v ekonomické a sociální oblasti. Politika stmelování – 5 cílů (1993).

5 5 ad B – Sociálně ekonomická konvergence v 90. letech Maastricht – proces formování HMU - předpokladem konvergence, sblížení ekonomik ČZ EU. První etapa formování HMU. Formulace konvergenčních kritérií pro vstup do oblasti jednotné měny.

6 6 ad B – 1. pokračování Konvergenční kritéria kvantitativní; reálná; ostatní. Druhá etapa formování HMU. EMI, Eurooblast, ECB, ESCB.

7 7 ad B – 2. pokračování Třetí etapa HMU. EMI. ESCB. ECB: Rada ECB (R guvernérů) se skládá ze členů Výboru ředitelů a guvernérů 12 CB. Výbor ředitelů: prezident, viceprezident a 4 další členové. generální rada (bez rozhodovací pravomoci): prezident, viceprezident a guvernéři 15 CB.

8 8 ad B – 3. pokračování Nezávislost ECB funkční, finanční, osobní, politická. ERM II (Dánsko). HU – koncem 2. etapy, MU – únor 2002.

9 9 ad C – Kohezní fond (KF) Byl založen M. smlouvou, v návaznosti na přípravu HMU. Týká se zemí, nikoli regionů. Státy s HDP/1 ob. nižší než 90 % průměru HDP/ 1 ob. EU. Musí mít programy na dosažení konvergence. Je fondem doplňkovým, nikoli strukturálním.

10 10 ad C – 1. pokračování Cíl KF: posílení hospodářské soudržnosti. Podpora investic v oblasti ŽP a dopravy. Dosud využit ve 4 zemích EU (Španělsko, Řecko, Irsko, Portugalsko). Tyto země v období 1993 – 99 pomoc 16,7 mld. EUR.

11 11 ad C – 2. pokračování Na období 2000 – 06 roční rozpočet KF 2,5 mld. EUR, za 7 let 18 mld. EUR. Týká se stejných zemí. Maximální příjem každé země nesmí překročit 4 % jejich HDP. Pokud uvedené země dosáhnou rozpočtový deficit více než 3 % HDP, nebudou se financovat žádné nové projekty, dokud se deficit nedostane pod tento ukazatel.

12 12 ad C – 3. pokračování Maximální pomoc z FK je 80 – 85 % celkových nákladů na projekt. Projekt nesmí být levnější než 10 mil. EUR. projekt musí patřit do jedné kategorie: projekty ŽP – cíle: ochrana a zlepšení ŽP

13 13 ad C – 4. pokračování ochrana lidského zdraví hospodárné a racionální využívání přírodních zdrojů. Priority: zásobování pitnou vodou, budování kanalizací a čističek odpadních vod, zalesňování a kontrola eroze aj.

14 14 ad C – 5. pokračování projekty v oblasti dopravy předběžné studie k projektům z oblasti dopravy nebo ŽP technická pomoc ve formě propagace zaměřená na vyhodnocení podpory, monitoring, kontrola, administrace a implementace projektů.

15 15 ad C – 6. pokračování V období 1993-99 v oblasti projektů dopravy a ŽP bylo dosaženo prakticky vyrovnání: 50,3 % na ŽP a 49,7 % na dopravu. V období 2000- 06 má být dosaženo 50 % - 50 %.


Stáhnout ppt "1 Politika koheze – Kohezní fond VŠFS – kombinované studium SF a FK (4. 3. 2005)"

Podobné prezentace


Reklamy Google