Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laboratorní vyšetření v hematologii Ivana Hadačová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laboratorní vyšetření v hematologii Ivana Hadačová."— Transkript prezentace:

1 Laboratorní vyšetření v hematologii Ivana Hadačová

2 Laboratorní testy Screeningové testy– testy vyhledávací, postihují část systému Speciální testy– indikovány když: - screeningové testy jsou abnormální - je podezření na krvácivou chorobu

3 Screeningové testy Počet trombocytů krvácivost Protrombinový test Aktivovaný parciální tromboplastinový test Trombinový test PRO-C global, euglobulinová fibrinolýza…

4 Počet destiček Stanovení z analyzátoru normální rozmezí: 150 – 400x10 9 /l Vyšetření pod mikroskopem Fragmentované erytrocyty– HUS,TTP, DIC Blasty – AL Pseudotrombocytopenie

5 Chybný odběr Makrocytóza destiček Destičkový satelitismus Shluky destiček

6 Pseudotrombocytopenie

7 Krvácivost Screeningový test primární hemostázy Duke : normální hodnota < 5 min. Template time : standardní incise standardní tlak normální hodnota < 9 min.

8 Protrombinový test (PT) Měří aktivitu zevního koagulačního systému a společné cesty F VII, V, X, II, FBG Vyjádření tNP: 10 – 15s tPP: tNP +-3s Aktivita: 75 – 120% PT-R (tPP/tPN): 0,8-1,2 INR: 0,8-1,2

9 PT - interpretace Falešné prodloužení Chybný odběr (pod rysku) Prodloužení Deficit F. VII, V, X, II, FBG DIC Deficit vitaminu K Jaterní onemocnění Léčba warfarinem (přímým inhibitorem FX)

10 Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Měří aktivitu faktorů vnitřní a společné cesty (na společné cestě méně citlivý) F XII, XI, IX, VIII ( X, V, II, FBG ) Vyjádření tNP: 28 – 38s tPP: tNP+-5s APTT R: 0,8 – 1,2

11 APTT - interpretace Falešné prodloužení Chybný odběr (pod rysku) Polycytémie, polyglobulie Příměs heparinu a inf. roztoků Falešné zkrácení Chybný odběr

12 APTT - interpretace Prodloužení Deficit F. XII, XI, IX, VIII (X, V, II, FBG) DIC Deficit vitaminu K Léčba warfarinem, heparinem LA, paraproteiny Specifické inhibitory Zkrácení Aktivace v koagulačním systému, prokoagulační stav

13 Trombinový test - TT Závislý na kvantitě a kvalitě fibrinogenu Normální rozmezí: 12 – 16s Interpretace: Hypofibrinogenémie Dysfibirinogenémie DIC (přítomnost FDP) Léčba heparinem

14 Speciální testy Faktory Získané inhibitory Fibrinové a fibrinogenové štěpné produkty Přirozené inhibitory Komponenty fibrinolytického systému Destičkové funkce ….

15 Vyšetření faktorů Fibrinogen Faktory XII, XI, IX, VIII, V, X, VII, II von Willebrandův faktor F. XIII

16 Fibrinogen Koagulační metoda– hladina fibrinogenu se stanoví pomocí modifikovaného TT (ředěná plazma, vysoká koncentrace trombinu) Imunologické metody

17 Fibrinogen - interpretace Normální rozmezí: 1,5 – 4g/l Vysoká hladina: Zánět Nádorová onemocnění Těhotenství Nízká hladina: DIC Hypofibrinogenémie

18 Vyšetření hladin faktorů Koagulační metody měří aktivitu pomocí vzorku ředěného deficitní plazmou F. XII, XI, IX, VIII – APTT F. VII, V, X, II – PT Imunologické metody– měří hladinu proteinu v plazmě

19 Vyšetření faktorů - interpretace Normální rozmezí: 80 – 120% Nízká hladina: vrozený deficit porucha produkce specifický inhibitor F.II, VII, IX, X – deficit vitaminu K warfarin

20 von Willebrandův faktor vWF nutný pro adhezi destiček k endotelu, agregaci destiček a jako nosič a stabilizátor F VIII Imunologické metody (vW Ag) Funkční metody (vWRCo, RIPA….) Normální rozmezí: 80 – 120%

21 vWF vyšetření Interpretace: Nízká hladina – vWD Vysoká hladina – zánět nádorová onemocnění těhotenství

22 Vyšetření prekurzorů a štěpných produktů fibrinu Parakoagulační testy měří fibrinové prekurzory v plazmě D dimer test měří specifický štěpný produkt, vzniklý z fibrinového koagula

23 Parakoagulační testy Etanol gelifikační test Protamin sulfátový test Normální hodnota: negativ Interpretace: Aktivace v koagulačním systému

24 D dimer test Imunologický test pomocí monoklonální protilátky Normální hodnota: < 250ng/ml Interpretace: DIC Trombóza, plicní embolie Pooperační období Těhotenství

25 Přirozené inhibitory Antitrombin Protein C Protein S Rezistence k aktivovanému proteinu C Heparin cofactor II PAI C1esterase inhibitor

26 Antitrombin Hlavní přirozený inhibitor. Inhibuje aktivované FF II, X, IX, XI, XII, rekce se výrazně urychluje v přítomnosti heparinu Koagulační metody Chromogenní metody Imunologické metody

27 Antitrombin Normální rozmezí: 80 – 120% novorozenci: 40 – 80% Interpretace Nízká hladina: jaterní léze protein loosing enteropatie nefrotický sy DIC vrozený deficit

28 Protein C Aktivován trombinem a v komplexu s trombomodulinem, endoteliálním receptorem a proteinem S inhibuje FF V a VIII Funkční metody (chromogenní) Imunologické metody

29 Protein C Normální rozmezí: 80 – 120% novorozenci: 30 – 80% Interpretace Nízká hladina: jaterní onemocnění nedostatek K vitaminu léčba warfarinem DIC vrozený deficit

30 Protein S Kofaktor proteinu C V plazmě volný –aktivní a vázaný na C4BP Funkční metody(koagulační) Imunologické metody – celková a volná forma Normální rozmezí: 80 – 120% Novorozenci: 30 – 80% Interpretace jako u proteinu C

31 Rezistence k aktivovanému proteinu C Dvoufázový test, měří inaktivaci F V po přidání APC Koagulační test Normální hodnota: >2,1 Interpretace: FV Leiden přítomnost LA

32 Vyšetření fibrinolytického systému Screeningový test: Test euglobulinové fibrinolýzy Speciální testy: Plazminogen Tkáňový aktivátor plazminogenu PAI

33 Euglobulinová fibrinolýza Měří dobu rozpuštění koagula Normální hodnota: >120 min. Interpretace. hyperfibrinolýza DIC F XIII deficit těhotenství

34 Anti Xa test Používá se ke stanovení hladiny LMWH/SH Chromogenní(koagulační )test – měří stupěň inaktivace Fxa Preventivní rozmezí: 0,2-0,4U/ml Léčebné rozmezí: LMWH 0,5-1,0U/ml SH 0,4-0,7U/ml

35 Které testy je nutné znát? Počet destiček APTT, PT, TT, FBG D dimer AT, PC, PS


Stáhnout ppt "Laboratorní vyšetření v hematologii Ivana Hadačová."

Podobné prezentace


Reklamy Google