Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografický formát MARC 21 Monografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografický formát MARC 21 Monografie"— Transkript prezentace:

1 Bibliografický formát MARC 21 Monografie
PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení jmenné katalogizace

2 Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat
Formát - kam zapsat (UNIMARC, MARC 21) Schválené české interpretace AACR2R Dotazy ke katalogizaci: ISBD (M)

3 ISBD(M) International Standard Bibliographic Description for Monographic = Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie Interpunkce ISBD – povinně používáme při katalogizaci

4 Monografie x seriály Monografie - publikace vydané jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen Seriály - publikace postupně vydávaná po částech, mající číselné či chronologické označení bez předem stanovené doby ukončení (např. periodika, ročenky)

5 Předepsané prameny popisu
Pramen nebo prameny popisu, z nichž se musí přejímat informace pro každý údaj či oblast údajů v bibliografickém popisu Údaje čerpané odjinud než z předepsaných pramenů popisu dáváme do hranatých závorek [ ]

6 ZKRATKY Nepoužíváme zkratky, které zde nejsou uvedené, ani: Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 2). Používáme: AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 18).

7 Chyby v textu Zapíšeme tak, jak je na titulní stránce
Správné znění můžeme zapsat takto: Sluníko [i.e. sluníčko] virtuální knihona [sic] román na pokačování [!] Karel Čap[e]k i.e. = id est = to je sic = tak, takto

8 Pole 008 – kódované údaje (povinné)
Typ data (pozice 06) Datum vydání (pozice 07-10, u vícesvazkových též 11-14) Místo vydání – kód země (pozice 15-17) Ilustrace (pozice 18-21) Jazyk (pozice 35-37) Modifikace záznamu (pozice 38)

9 Pole 015 – Číslo České národní bibliografie (čČNB)
Je jedinečné, nemá ho však každý dokument, např. se nepřiděluje šedé literatuře Pole 015 může být v záznamu jen jedno a má stejnou strukturu jako pole 020 ($z – zrušené číslo) Příklad: 015 $a cnb $z cnb Vědecká knihovna v Olomouci

10 Pole ISBN : před údajem o dostupnosti nebo ceně se uvádí dvojtečka s oboustrannou mezerou ( ) vysvětlivka Příklady: ISBN (vysvětlivka) : cena ISBN (vysvětlivka) : cena. -- IBSN (vysvětlivka) : cena

11 ISBN se zapisuje včetně spojovníků
Toto je odchylka od formátu MARC21

12 Nejsou-li spojovníky u ISBN uvedeny, považuje se za chybné
Chybné ISBN zapisujeme do samostatného podpole Od r je ISBN 13-místné – pokud je v knize vydané po r uvedeno jen 10-místné, považujeme jej za chybné

13 ISBN – pole, podpole, indikátory
Indikátory nejsou definovány Podpole: $a ISBN $z Zrušené nebo chybné ISBN $c Dostupnost nebo cena Podpole zapisujeme v tomto pořadí. Pole 020 nekončí tečkou

14 Pole 040 – zdroj katalogizace
Příklad pro záznamy VKOL: $a OLA001 (sigla) $b cze (jazyk katalogizace) – je tu vždy čeština (i pro cizojazyčnou literaturu), protože katalogizujeme česky $d – sigla – vyplňujeme u přebíraných záznamů

15 Pole 041 (jazyk dokumentu)
Vyplňujeme jen v případech: Dokument je překladem Dokument obsahuje překlad Příklad: 0411#$a cze $h ger

16 Pole 044 (země vydání) Vyplňujeme jen v případě:
Dokument má více zemí vydání (koedice - společné vydání dvou nebo více nakladatelství z různých zemí) Příklad: 044##$a xr $a xo

17 Pole 100 - hlavní původce Příjmení i jméno se zapisuje do $a
Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit Příklad: 1001#$a Čapek, Karel, $d $7 jk $4 aut

18 Pole 110 – hlavní korporace
První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a Příklad: 1102#$a Galerie mladých (Brno, Česko)

19 Pole akce První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Místo konání se píše v $c Příklad při monografickém zpracování: 1112#$a Seminář ASŘ $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, Česko)

20 Pole 111 - akce 1112#$a CASLIN 2005 $c (Lednice, Břeclav, Česko)
Příklad pro pokračující akci – monografické zpracování: 1112#$a CASLIN 2005 $c (Lednice, Břeclav, Česko) Každá konference má vlastní téma Pozn.: zápis místa v závorce musí odpovídat souboru autorit

21 Pole 111 - akce Příklad pro pokračující akci – seriálové záhlaví:
1112#$a Knihovny současnosti (konference)

22 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Předepsaný pramen popisu: TITULNÍ STRÁNKA Rozložená titulní stránka = jeden pramen popisu Údaje převzaté odjinud než z titulní stránky dáváme do [ ]

23 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Přebíráme přesně tak, jak je na titulní stránce uvedeno Mluvnické členy, které jsou prvním slovem názvu, vylučujeme z řazení

24 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název další názvové informace (podnázev) - píšeme malým písmenem souběžný název alternativní název (aneb...) První údaj o odpovědnosti Další údaj o odpovědnosti

25 Interpunkce ISBD - názvové údaje
Hlavní název [ ] Obecné označení druhu dokumentu (u knih se nepoužívá) = souběžný název : další názvová informace (d.n.i.) Např.: Název : d.n.i = souběžný název : souběžná d.n.i.

26 Názvové údaje – pravidlo 1.1B1
Vyskytují-li se v názvu …, nahradíme je – --A přece se točí Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky (oddělujeme čárkami a 2. část píšeme velkým písmenem ; zapisujeme jako variantní název do selekčního pole) Na tit. listě: ALEPH [úvod do systému] – hranaté závorky nahradíme kulatými nebo --

27 Názvové údaje – pravidlo 1.1B2
Pokud název obsahuje údaj o odpovědnosti jako nedílnou součást hlavního názvu, zapište jej jako součást: Ottův slovník naučný Marlowe‘s playes

28 Interpunkce ISBD - údaje o odpovědnosti
/ První údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti Např.: / napsala Astrid Lindgrenová ; přeložila Bohumila Kučerová ; ilustrovala Helena Zmatlíková

29 Interpunkce ISBD - údaje o odpovědnosti
Původce se stejnou rolí od sebe oddělte čárkou Původce s odlišnými rolemi oddělte středníkem s oboustrannou mezerou

30 Údaje o odpovědnosti Na titulním listě uvedeno: Poslové světla
Neale Donald Walsch autor knih Hovory s Bohem Na rubu tit. listu údaje o překladu Zapíšeme: Poslové světla / Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Váňa]

31 Údaje o odpovědnosti Všechny původce uvedené v selekčních údajích musíme mít zároveň v popisných údajích (v podobě, jak jsou uvedeni na knize) – buď v údajích o původcích nebo v poznámce Obráceně to neplatí – překladatele u brakové literatury mohu zapsat např. do poznámky, ale není nutné zapsat jako selekční údaj

32 Údaje o odpovědnosti – 1.1.F5
Pokud dílo pochází od více než 3 osob nebo korporací, které jsou vyjmenované, ale u žádné není vyznačena hlavní odpovědnost, zapíšeme 1. autora nebo 1. korporaci, ostatní vynecháme, použijeme výpustku … a doplníme [et al.] Je-li však uvedeno autor a kolektiv nebo kolektiv pod vedením, tuto formulaci použijeme tak, jak je na knize zapsána

33 Údaje o odpovědnosti – 1.1.F13 – jméno původce součástí názvu
Pokud je jméno spojené s odpovědností za popisnou jednotku součástí názvu, nezapisujte už toto jméno jakou součást údajů o odpovědnosti, ledaže je takový údaj třeba pro upřesnění nebo pokud se vyskytuje v hlavním prameni popisu

34 Údaje o odpovědnosti – 1.1.F13 – jméno původce součástí názvu
Pohádky bratří Grimmů / [ilustrace Hedvika Vilgusová ; z německého originálu přeložili a upravili K. Hermann, H. Nováková a K. Pavlíková] Encyklopedie Jiřího Suchého. Film / [k vydání připravil a ediční poznámku napsal Václav Kadlec]

35 Pole 245 - údaje o názvu a odpovědnosti
Podpole $a je neopakovatelné. Do $a se zapisuje pouze hlavní název a alternativní název Další názvy od téhož autora se zapíšou do $b Další názvy od jiných autorů do $c Zapisuje se s interpunkcí

36 Interpunkce ISBD - názvové údaje
Hlavní název : podnázev = souběžný název . číslo části , název části

37 Názvové údaje - příklady
$a Název : $b podnázev = souběžný název : souběžný podnázev $a Název. $p Název části $a Název. $n Číslo části, $p název části $a Název. $n Číslo části, $p název části / $c první údaj o odpovědnosti

38 Mluvnický člen vyloučený z řazení
Nepíše se do << >> Nezapisuje se jako dříve do zobanů, např. <<Der >>Hund Zapisuje se pomocí hodnoty 2. indikátoru, kde číslo vyjadřuje počet znaků vyloučených z řazení. Počítá se i mezera, např Le Bureau

39 Příklady děl s více názvy
24510 $a Jablko z klína ; $b Ruce Venušiny ; Jaro, sbohem / $c Jaroslav Seifert 24510 $a Poklad / $c Douglas Preston a Lincoln Child. Za trest / Dick Francis. Tanečník / Jeffery Deaver

40 Pole 246 – variantní názvy V poli 245 je selekční pouze $a
Pokud chceme zapsat název části jako selekční údaj, je třeba použít též pole 246 pro variantní názvy: 24510 $a Dějiny Olomouce. $p Holice 24630 $a Holice Pozn.: Názvy děl od jiných autorů se rozepisují v poli 700

41 Pole 246 – variantní názvy 24510 $a Ruština, čeština : $b praktický slovník / $c Pavel Pohlei, Miloslava Šroufková 24614 $a Ruština, čeština : $b praktický slovník s novými výrazy 24618 $a Praktický slovník rusko-český a česko-ruský

42 Číslovka prvním slovem názvu
Použijeme pole Příklad: 24500 $a 100 let knihovny v Litovli 2463# $a Sto let knihovny v Litovli

43 Oblast údajů o vydání Titulní stránka
Předepsané prameny popisu: Titulní stránka Další preliminária (listy předcházející titulní stránce + obálka) Tiráž Údaje z jiných než předepsaných pramenů popisu uvedeme do [ ]

44 Interpunkce ISBD - údaje o vydání
Od oblasti údajů o názvu a odpovědnosti je odděleno tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou . --

45 Pole 250 - údaje o vydání Indikátory nejsou definovány Podpole
$a označení vydání včetně vydání doplňkového $b další údaje o vydání (obvykle odpovědnost)

46 Údaje o vydání Píšeme v jazyce, v jakém se údaje vyskytují v pramenech popisu: 3. vyd. 2. Aufl. Vyd. 4., dopl. 2-oje izd. Zkratky použijeme pouze tehdy, jsou-li povolené, tj. uvedené v seznamu zkratek

47 Údaje o vydání Použijte arabské číslice: Druhé vydání = 2. vyd.
IV. Aufl. = 4. Aufl. 2nd ed. Římské číslice i slovně vyjádřené číslice přepisuje na arabské. V angličtině a v ruštině se nepíše za číslovkou tečka.

48 Údaje o vydání Pro dotisk, který se neliší od původního vydání, nevytvářejte samostatný záznam. Údaj, že se jedná o dotisk, se nikde v záznamu nemusí objevit, můžeme to však zapsat do poznámky a do záznamu o jednotce. Pokud však nemáme původní vydání a popisujeme podle dotisku, musí být v poznámce: Popsáno podle dotisku, rok původního vydání neuveden.

49 Údaje o vydání - příklady
250 ## $a 3. vyd., V Albatrosu 2. 250 ## $a Vyd. v nakladatelství Albatros 1. 250 ## $a 1. české vyd. 250 ## $a World´s classics ed., New ed., rev.

50 Pole 260 – nakladatelské údaje
Místo vydání - uvádí se znakem oblasti, tj. tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou ; druhé místo vydání (středník s oboustrannou mezerou) : jméno nakladatele , datum (před datem vydání se uvádí čárka - ne s oboustrannou, ale jen s pravostrannou mezerou)

51 Oblast nakladatelských údajů-příklady
Pokud je to nezbytné pro identifikaci, k místu vydání je možno přidat doplněk, jako např. název země. Je-li doplněk převzat z předepsaných pramenů popisu, je v kulatých závorkách, jinak v hranatých Cambridge (Mass.) London [Ontario] Santiago [Chile]

52 Neuvedené místo vydání
Pokud nelze uvést žádný údaj o místě vydání, nahrazuje se zkratkou s.l. [S.l.] s.l.=sine loco=bez místa

53 Neuvedené jméno nakladatele
Pokud nelze uvést žádný údaj o nakladateli, nahrazuje se zkratkou s.n. s.n.=sine nomine=bez jména [S.l. : s.n.]

54 Nakladatelské údaje - příklady
260 ## $a Praha : $b Ikar, $c 2002 260 ## $a Olomouc ; $a Praha : $b Votobia, $c 2003 260 ## $a Brno : $b Vutium ; $a Olomouc : $b Votobia, $c 2001 260 ## $a[S.l. : $b s.n.], $c 1928 $e (Praha : $f Akciová tiskárna)

55 Přibližné datum vydání
[ca. 1980] – přibližné datum [1989?] – pravděpodobné datum [198-] – určité desetiletí [198-?] – pravděpodobné desetiletí

56 Přibližné datum vydání – soulad zápisu v 008 x 260
c vysvětlivka 19uu [19--] celé 20. století 198u [198-] určité desetiletí 198u [198-?] pravděpodobné desetiletí Vědecká knihovna v Olomouci

57 Nejisté datum vydání (rozmezí let) – soulad zápisu v 008 x 260
Zvolíme kód q na pozici 008/06 Zapíšeme rozpětí let na pozice 008/07-10 a 008/11-14 008/ / c [mezi 1988 a 2008] [mezi 1989 a 1992] Pro zápis [mezi …. a ….] poli 260c rozmezí maximálně 20 let Vědecká knihovna v Olomouci

58 Datum vydání u vícedílných monografií
(vydávání ještě nebylo ukončeno) (vydávání je ukončeno)

59 Zápis hranatých závorek
[Olomouc : Votobia, 2004] Olomouc : [Votobia, 2004] Olomouc : Votobia, [2004] [Olomouc] : Votobia, [2004] [Olomouc : Votobia], 2004

60 Pole 300 – fyzický popis 1.5A2. Prameny popisu - celá publikace
Hranaté závorky [ ] použijeme pouze tehdy, pokud to jednotlivá pravidla vysloveně vyžadují – např. u dopočítávání nestránkovaných stran nebo příloh

61 Pole 300 – fyzický popis Jazyk = jazyk katalogizační agentury, tj. u nás česky Zapište malé počáteční písmeno i u těch slov, které se v této oblasti vyskytují jako první Příklad: s._

62 Pole 300 – fyzický popis Zkratky zapište pouze tehdy, vyskytnou-li se v pramenech popisu nebo jsou obsaženy v seznamu povolených zkratek Číslovky a číslice - zapište římské číslice jako malé, a to i tehdy jsou-li v dokumentu uvedeny římské číslice velké Slovně vyjádřené číslovky vždy nahraďte arabskými číslicemi

63 Pole 300 – fyzický popis Příklad: $a 119 s. : $b il. (převážně barev.)
$a 119 s. : $b mapy + 1 CD-ROM $a 360, [2] s. : $b 24 s. příl.,[37] s. obr. příl. ; $c 21 cm

64 Pole 300 – fyzický popis Pravidlo 2.5B12 pro souběžné stránkování – např. na jedné straně je text česky, na protilehlé německy Příklad: $axii,_136,_136_s. Poznámka 500 ## $a Protilehlé stránky mají duplicitní stránkování

65 Fyzický popis - nečíslované stránky nebo listy
[30] s. (nebylo stránkováno - katalogizátor spočítal) ca 200 s. (nebylo stránkováno - katalogizátor odhadl) 196, [2] s. 920 s. (v různém stránkování) - sečteno 1 sv. (v různém stránkování) - používat vyjímečně, správně by se mělo dopočítávat 1 sv. (na volných listech) - bude vycházet postupně

66 Fyzický popis - obrazové přílohy nezahrnuté do stránkování
Pokud jsou přílohy číslovány, zapíše se jejich celkový počet: 78 s., 10 příl. Nejsou-li číslovány, katalogizátor je spočítá: vii, 75 s., [3] s. příl. Pokud jsou přílohy číslovány (stránkovány) spolu s textem, zapíšeme jen v dalších fyzických údajích : il.

67 Další fyzické údaje - příklady
: il. : převážně il. : barev. il. : mapy : 32 il. (ilustrace jsou číslovány) : il., 31 barev. map

68 Doprovodný materiál - příklady
+ 1 disketa + 1 zvuková kazeta + 1 CD-ROM + 1 klíč ke cvičením

69 Edice Pořadí pramenů popisu pro oblast údajů o edici u knih (předepsané prameny ověřeny v originálním anglickém vydání AACR, 2.0B2; český překlad uvádí prameny chybně): 1. Titulní stránka s edicí (obvykle protilehlá titulní stránce monografie) 2. Hlavní titulní stránka monografie 3. Obálka (ale pozor - odstranitelný přebal není pramenem popisu!) 4. Ostatní části publikace

70 Edice . -- (První edice) (Druhá edice)
. -- (Hlavní název edice : d.n.i. ; číslování) . -- (Hlavní název edice, ISSN ; číslování) . -- (Souborný název edice. Označení řady)

71 Edice Pokud se v jedné knize vyskytují různé varianty názvu téže edice na různých místech, podle 1.6.AACR2R se za hlavní název edice zvolí název uvedený v prvním z předepsaných pramenů popisu (chybí-li, pak název z dalšího v pořadí předepsaných pramenů popisu). Varianty názvu edice z dalších pramenů popisu se zapisují do poznámky.

72 Edice Rozhodnutí schválené Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne (Dotaz č. 363 v databázi katalogizačních dotazů NK). Toto doporučení se považuje za českou interpretaci AACR2R Vedlejší záhlaví pro nejednoznačně pojmenované edice a edice se závislými názvy (Učební texty, Sborníky, Working papers, Teze prací apod.) Vedlejší záhlaví pro edice českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů se zapisují v poli 810 formou autor/název. Toto doporučení neplatí pro přejímané záznamy zahraniční produkce, dále neplatí pro edice spolků, nadací a podobných typů korporací.

73 Pole edice V poli 490 zapisujeme edici tak, jak je uvedena v hlavním prameni popisu, v polích ve formalizované podobě

74 Pole edice Čísla edice v poli 490 přepisujeme na arabské číslice bez ohledu na to, jak jsou uvedena v hlavním prameni popisu.

75 Pole edice Výjimkou je případ, kdy by náhradou arabskými číslicemi by utrpěla srozumitelnost údajů (v rámci edice je více číslování) – arabské a římské číslování se používá pro odlišení svazků a řad.

76 Pole edice Použijeme v případě, že jméno autora je součástí názvu edice Příklad: 4901#$a Spisy Jana Čepa ; $v sv. 1 8001# $a Čep, Jan, $d $t Spisy

77 Pole 490 + 800 - edice Příklad: 490 1# $aSpisy bratří Čapků
Zápis edice Spisy bratří … V poli 490 zapisujte edici jako na knize. Vstupní prvek pro edici Spisy/Sebrané spisy bratří… zapisujte ve formalizované podobě v poli 800 (jména autorů) s prvním indikátorem s hodnotou 3 pro jméno rodiny. Příklad: 490 1# $aSpisy bratří Čapků 490 1# $aKarel a Josef Čapkové - Spisy + 800 3# $aČapkovi (rodina).$tSpisy

78 Pole edice 4901# $a Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy 8102# $a Vysoké učení technické v Brně. $t Vědecké spisy. $p Habilitační a inaugurační spisy

79 Pole 490 + 830 - edice 4901#$a Komentované zákony ; $v sv. 10
830#0 $a Komentované zákony (C.H. Beck)

80 Oblast údajů poznámky - 5XX
Hlavním pramenem popisu mohou být různé prameny (i příručkové) Rozšiřují předchozí popisné údaje Poznámky se zapisují v češtině Oblast údajů poznámky může začínat novým odstavcem nebo je oddělena . -- Každá nová poznámka je buď oddělena . -- nebo začíná novým odstavcem

81 Poznámky k jednotlivým oblastem
k oblasti údajů o názvu a odpovědnosti k údajům o vydání a k bb. historii k nakladatelským údajům k fyzickému popisu k edici k obsahu k vazbě a dostupnosti

82 Formalizované poznámky
Název z obálky Bibliografie na s. Obsahuje: Nad názvem: Přívazek k:

83 Formalizované poznámky
500 ##$a Název z obálky 500 ##$a Obsahuje rejstřík 504 ##$a Obsahuje bibliografii a rejstřík 500 ##$a Nad názvem: 501 ##$a Přívazek k: Vědecká knihovna v Olomouci

84 Citační poznámky Citace převzaté z katalogizovaného dokumentu nebo i z jiných pramenů - uvádíme v uvozovkách Příklad: „Jubilejní tisk u příležitosti 100. výročí založení spolku“--Tiráž

85 Volně tvořené poznámky
Stručné, katalogizátorem volně vytvořené poznámky bez návěští a bez použití citace. Příklad: 500 ##$a 1000 výt. 500 ##$a V tiráži uvedeno chybné vročení 2010

86 Pole 505 – poznámka k obsahu
Příklady: 5050# $a1. díl, A-P ix, 771 s díl. R-Z s 50500 $t Plakalo baby -- $t Kdybych já byl kovářem $a – slouží pro zobrazení poznámky $t – selekční podpole

87 Pole 580 Reprint: Obsahuje-li popisovaná jednotka reprinty, při jejím popisu se primárně vychází z údajů o novodobém vydání, údaje o originálu se zapisují do poznámky k propojovacím polím a doplní se záhlaví autor/název (MARC 21)

88 Pole 580 – příklad – vybraná pole
1001 $aBartoš, František, $d $4aut $aMoravská svatba ; $bLíšeň ; Deset rozprav lidopisných /$cFrantišek Bartoš 260 $aVe Zlíně :$bMuzeum jihovýchodní Moravy :$bKrajská knihovna Františka Bartoše,$c $aSpoluautor díla Líšeň: Cyrill Mašíček 580 $aReprinty publikací včetně tit. s.: Moravská svatba. V Praze : F. Šimáček, Líšeň. V Brně : F. Bartoš a C. Mašíček, Deset rozprav lidopisných. V Olomouci : R. Promberger, $aBartoš, František, $d $tLíšeň $aBartoš, František, $d $tDeset rozprav lidopisných $aMašíček, Cyril, $d $tLíšeň

89 Pole 700 - další původci Příjmení i jméno se zapisuje do $a
Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit Příklad: 7001#$a Čapek, Josef, $d $7 jk $4 aut

90 Pole 710– další korporace Příklad: 7102#$a Galerie mladých (Brno, Česko) První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a

91 Pole 711 – další akce Příklad při monografickém zpracování: 7112#$a Seminář ASŘ $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, Česko) První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Místo konání se píše v $c

92 Pole 740 – související/analytický název
Používáme např. u přítisku. Příklad: 24510 $a Višňový sad ; $b Strýček Váňa / Anton Čechov 70012 $a Čechov, Anton Pavlovič, $d $t Djadja Vanja. $l Česky 74002 $a Strýček Váňa Pole 740 je selekční.

93 Pole 765 - název originálu Příklady: 7650#$t King Lear $9 Česky
Pokud je kniha překladem a je v ní uveden název originálu, zapisujeme tento název do pole 765. V $9 je uveden jazyk, do kterého je kniha přeložena. V případě potřeby je možné zapsat poznámku do $i. Příklady: 7650#$t King Lear $9 Česky 7650#$t Romeo and Juliet $9 Slovensky 76508$i Název anglického překladu: $t Art of war $9 Česky Poslední příklad se týká knihy přeložené z angličtiny, ačkoliv angličtina nebyla jazykem originálu.


Stáhnout ppt "Bibliografický formát MARC 21 Monografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google