Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny Případová studie Jan Soukup Lukáš Kulovaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny Případová studie Jan Soukup Lukáš Kulovaný."— Transkript prezentace:

1 Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny Případová studie Jan Soukup Lukáš Kulovaný

2 Co je marketing? Marketing můžeme nazvat procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb. („Americká marketingová společnost“) Knihovna má zaměřit veškeré své úsilí na spokojenost všech typů uživatelů, k čemuž musí znát jejich přání a potřeby (a tomu podřídit své služby) a starat se o pozitivní obraz instituce. („Ikaros“)

3 Proč marketing? Úkolem marketingu je "maximalizovat" spokojenost uživatelů: –aby se dobrý produkt (product) –dostal na správné místo (place) –v příhodné době za přiměřenou cenu (price) –s přispěním odpovídající propagace (public relations)

4 Univerzitní knihovny PřF UK Poslání –zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb –bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby –elektronické služby –reprografické služby

5 SWOT ANALÝZA Silné stránky –velmi obsáhlý knižní fond –poměrně konstantní počet čtenářů –velmi kvalitní knihovnický systém Aleph500 Slabé stránky –nejasná hierarchie knihoven –roztříštěnost knižního fondu –chaotický způsob financování –velmi nízká počítačová gramotnost knihovnického personálu

6 SWOT ANALÝZA Příležitosti –výstavba jedné centrální knihovny za pomoci fondů EU –postupná digitalizace především starých tisků –možnost snadno a rychle oslovit téměř všechny potenciální čtenáře Hrozby –pomalý postup rekatalogizace knižních katalogů do systému Aleph –podceňování problémů knihoven vedením fakulty –uzavřenost vůči „vnějšímu světu“ –možné nesystémové vynakládání finančních prostředků

7 Externí informační toky SVI Rektorát Dodavatelé EIZ Členové konsorcií EIZ Naklada- telské instituce Žadatelé o mvs Sekční knihovny Oborové knihovny

8 Interní informační toky SVI Sekční knihovny Oborové knihovny Vedoucí sekcí Vedení fakulty Studenti a pedagogové

9 Veřejná knihovna Knihovna Jana Drdy Příbram Poslání –městská knihovna v Příbrami je veřejná univerzální knihovna –knihovna s regionálními funkcemi

10 Z hlediska produktu knihovní fond a výpůjční služby informační centrum pořádání akcí vydavatelství rešeršní služby web Z hlediska propagace regionální funkce platforma pro setkávání občanů

11 Z hlediska místa a času otevírací doba pobočky Z hlediska ceny dotace, granty sponzorské dary vydavatelství

12 Oddělení čtenáři 04 čtenáři 05%návštěvníci 04návštěvníci 05% Dospělí ÚP ,1 Čítárna ,2 Informační středisko Příbram VIII – Křižák , ,2 Březové Hory Dospělí celkem ,4 Děti – ÚP , ,4 Příbram VIII 7. ZŠ * Březové Hory ,9 Děti celkem , ,9 ÚHRNEM , ,1 Čtenáři a návštěvníci

13 knižní fond (specializace, kvantita) cílová skupina poskytované služby (potisk triček vs. odborné databáze) způsob financování technické vybavení Univerzitní vs.Veřejná knihovna Hlavní rozdíly

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny Případová studie Jan Soukup Lukáš Kulovaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google