Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny"— Transkript prezentace:

1 Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny
Jan Soukup Lukáš Kulovaný Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny Případová studie

2 Co je marketing? Marketing můžeme nazvat procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb. („Americká marketingová společnost“) Knihovna má zaměřit veškeré své úsilí na spokojenost všech typů uživatelů, k čemuž musí znát jejich přání a potřeby (a tomu podřídit své služby) a starat se o pozitivní obraz instituce („Ikaros“)

3 Proč marketing? Úkolem marketingu je "maximalizovat" spokojenost uživatelů: aby se dobrý produkt (product) dostal na správné místo (place) v příhodné době za přiměřenou cenu (price) s přispěním odpovídající propagace (public relations)

4 Univerzitní knihovny PřF UK
Poslání zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby elektronické služby reprografické služby

5 SWOT ANALÝZA Silné stránky Slabé stránky velmi obsáhlý knižní fond
poměrně konstantní počet čtenářů velmi kvalitní knihovnický systém Aleph500 Slabé stránky nejasná hierarchie knihoven roztříštěnost knižního fondu chaotický způsob financování velmi nízká počítačová gramotnost knihovnického personálu

6 SWOT ANALÝZA Příležitosti Hrozby
výstavba jedné centrální knihovny za pomoci fondů EU postupná digitalizace především starých tisků možnost snadno a rychle oslovit téměř všechny potenciální čtenáře Hrozby pomalý postup rekatalogizace knižních katalogů do systému Aleph podceňování problémů knihoven vedením fakulty uzavřenost vůči „vnějšímu světu“ možné nesystémové vynakládání finančních prostředků

7 Externí informační toky
SVI Rektorát Dodavatelé EIZ Členové konsorcií Naklada-telské instituce Žadatelé o mvs Sekční knihovny Oborové

8 Interní informační toky
Vedoucí sekcí Vedení fakulty Sekční knihovny SVI Oborové knihovny Studenti a pedagogové

9 Veřejná knihovna Knihovna Jana Drdy Příbram
Poslání městská knihovna v Příbrami je veřejná univerzální knihovna knihovna s regionálními funkcemi

10 Z hlediska produktu Z hlediska propagace
knihovní fond a výpůjční služby informační centrum pořádání akcí vydavatelství rešeršní služby web Z hlediska propagace regionální funkce platforma pro setkávání občanů

11 Z hlediska místa a času Z hlediska ceny otevírací doba pobočky
dotace, granty sponzorské dary vydavatelství

12 Čtenáři a návštěvníci Oddělení čtenáři 04 čtenáři 05 % návštěvníci 04
čtenáři 04 čtenáři 05 % návštěvníci 04 návštěvníci 05 Dospělí ÚP 2747 2775 101 34190 32865 96,1 Čítárna 5678 4839 85,2 Informační středisko 16847 18630 111 Příbram VIII – Křižák 1010 998 98,8 15505 15223 98,2 Březové Hory 178 202 113 2122 2354 Dospělí celkem 3935 3975 74342 73911 99,4 Děti – ÚP 954 903 94,7 10159 9290 91,4 Příbram VIII 7. ZŠ 492 494 100 9589 *10060 105 158 163 103 1531 1484 96,9 Děti celkem 1604 1560 97,3 21279 20834 97,9 ÚHRNEM 5539 5535 99,9 95621 94745 99,1

13 Univerzitní vs.Veřejná knihovna Hlavní rozdíly
knižní fond (specializace, kvantita) cílová skupina poskytované služby (potisk triček vs. odborné databáze) způsob financování technické vybavení

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Marketingová strategie veřejné a univerzitní knihovny"

Podobné prezentace


Reklamy Google