Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZDĚLÁVÁNÍ a REGIONÁLNÍ FUNKCE ??? Brno 23.-24.4.2002 Zlata Houšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZDĚLÁVÁNÍ a REGIONÁLNÍ FUNKCE ??? Brno 23.-24.4.2002 Zlata Houšková."— Transkript prezentace:

1 VZDĚLÁVÁNÍ a REGIONÁLNÍ FUNKCE ??? Brno 23.-24.4.2002 Zlata Houšková

2 Rozhodující parametry pověřené knihovny Úroveň knihovny Úroveň knihovny Kvalifikace personálu Kvalifikace personálu ( musí být schopen všestranné odborné konzultace a poradenství k problematice), musí se účastnit vzdělávání, koordinačních a poradních aktivit kraje, event. celostátních apod. ( musí být schopen všestranné odborné konzultace a poradenství k problematice), musí se účastnit vzdělávání, koordinačních a poradních aktivit kraje, event. celostátních apod.

3 Povinnost pověřené knihovny  Pasivní: vzdělávat se ( otázka požadované kvalifikace; situace v pověřených knihovnách není uspokojivá ani stupněm, ani úrovní )  Aktivní: vzdělávat ( knihovny v působnosti pověření )

4 Současná negativa  více pořádat než vzdělávat;  přemíra akcí sporné kvality  pořádat „náhodné“, event. „oblíbené“;  nekoordinování akcí (tématicky ani termínově); úroveň akcí;  (ne) prověřování získaných dovedností a znalostí)

5 Rozhodující garant vzdělávání (= úrovně knihovnictví v kraji) krajská knihovna (vzdělávací centrum) krajská knihovna (vzdělávací centrum) Je odpovídajícím způsobem vybavena (učebny, lektorské zázemí, finance na vzdělávání).  koncepce vzdělávání v kraji (zjistit v kraji, co umíme, co máme, co neumíme, co nemáme);  tvorba vzdělávacího programu,  školení pro knihovny daného regionu

6 Možnost delegování některých vzdělávacích aktivit na pověřenou knihovnu - po dohodě; nemusí být stejné s každou pověřenou knihovnou (konkrétní podmínky) Musí být zajištěno pro všechny knihovny v kraji. zhodnocení finančních prostředků, které se vložily do jednotlivých podprogramů VISK

7 Parametr Dodržovat všechny národní standardy v oboru Současná nabídka (příklady): Současná nabídka (příklady): AACR AACR Věcné zpracování Věcné zpracování Zpracování specializovaných informačních zdrojů (zvukové dokumenty, seriály…) Zpracování specializovaných informačních zdrojů (zvukové dokumenty, seriály…) Knihovní zákon.. Knihovní zákon.. Připravit: Existující standardy, a dále standard reg. funkcí, registrace knihoven na MK, statistika… Připravit: Existující standardy, a dále standard reg. funkcí, registrace knihoven na MK, statistika…

8 Parametr Mít kvalitní fond profilovaný se zřetelem k různým informačním zdrojům včetně elektronických  Nabídka Semináře pro akvizitéry (SDRUK, NK ČR..) Semináře pro akvizitéry (SDRUK, NK ČR..)  Připravit: knižní trh a internet, cenová zvýhodnění (rabat), možnosti nákupu....

9 Parametr Být schopná předávat a přebírat kvalitní záznamy do SK CASLIN Co je SK, jak vypadá kvalitní minimální záznam pro SK, pravidla dodávání…  Nabídka Školení SK (NK ČR) Školení SK (NK ČR)  Připravit: Záludnosti záznamu pro SK????? Záludnosti záznamu pro SK?????

10 Parametr: Zajištění plné struktury kvalitních služeb.. veřejný internet s kvalifikovanou asistencí…umět užívat Internet k vyhledávání.. Nabídka Nabídka Školení Elektronické zdroje a databáze, On-line služby, „děckařina“, Elektronické informační zdroje pro hudební knihovny, Literatura, Komunikace, Specializované elektronické služby, Zvukové knihy, Handicap….. Školení Elektronické zdroje a databáze, On-line služby, „děckařina“, Elektronické informační zdroje pro hudební knihovny, Literatura, Komunikace, Specializované elektronické služby, Zvukové knihy, Handicap….. Připravit: požadavky/nedostatky v regionu??? Připravit: požadavky/nedostatky v regionu???

11 Parametr: Být schopen zajišťovat kvalitní meziknihovní, zejména (ale nejen) výpůjční služby (MS, MVS) pro region Nabídka: Školení MVS Nabídka: Školení MVS Připravit: ?????? Připravit: ??????

12 Parametr: ICT Nabídka: poměrně dobrá(kurzy základní počítačové gramotnosti – otázka certifikátů ECDL), Internet pro knihovníky, Moderní informační a komunikační technologie, elektronické služby … ale otázka zájmu malých knihoven Nabídka: poměrně dobrá(kurzy základní počítačové gramotnosti – otázka certifikátů ECDL), Internet pro knihovníky, Moderní informační a komunikační technologie, elektronické služby … ale otázka zájmu malých knihoven Připravit: spíše rasantní propagaci a nábor Připravit: spíše rasantní propagaci a nábor

13 Parametr: Mít vlastní Web a na něm prezentovat informace a potřebné materiály pro knihovny Nabídka: Html, tvorba www stránek, Java Script Nabídka: Html, tvorba www stránek, Java Script Připravit: Základy webdesignu… Připravit: Základy webdesignu…

14 Další oblasti:

15 Mít k dispozici a využívat Českou národní bibliografii (ČNB) Nabídka: Školení ČNB (AiP) Nabídka: Školení ČNB (AiP) Připravit: možnosti využití Připravit: možnosti využití

16 Musí mít a využívat informační zdroje ze všech národních licencí současná bilance není nijak příznivá současná bilance není nijak příznivá Počet knihoven 101 Počet knihoven 101 Alespoň 1 národní licence2 65 3 národní licence 50 Alespoň 1 národní licence2 65 3 národní licence 50

17 Národní licence Projekt eIFL Direct – databáze EBSCO – koordinuje NK ČR Projekt eIFL Direct – databáze EBSCO – koordinuje NK ČR www.nkp.cz/eifl www.nkp.cz/eifl www.nkp.cz/eifl Projekt Služba KnowEurope – databáze KnowEurope –koordinuje NK ČR Projekt Služba KnowEurope – databáze KnowEurope –koordinuje NK ČR www.knoweurope.cz www.knoweurope.cz www.knoweurope.cz Databáze ProQuest5000/PCI – koordinuje Ústřední knihovna UK Databáze ProQuest5000/PCI – koordinuje Ústřední knihovna UK školení a podpora Albertina icome školení a podpora Albertina icome www.proquest.cz www.proquest.cz www.proquest.cz

18 * po dohodě s koordinátory projektů je žádoucí uspořádat tato školení pro knihovny * po dohodě s koordinátory projektů je žádoucí uspořádat tato školení pro knihovny *školení k využívání elektronických informačních zdrojů dostupných v národních licencích a financovaných z programů MŠMT ČR nebo MK ČR je pro knihovny zdarma (včetně různých informačních materiálů *školení k využívání elektronických informačních zdrojů dostupných v národních licencích a financovaných z programů MŠMT ČR nebo MK ČR je pro knihovny zdarma (včetně různých informačních materiálů

19 Ekonomika ( přijetí, realizace a zúčtování grantů, ale i a dalšími ekonomickými otázkami ( přijetí, realizace a zúčtování grantů, ale i a dalšími ekonomickými otázkami(připravujeme) Nabídka: téměř nulová Nabídka: téměř nulová Připravit: ideální s finančními úřady v regionu, finančními útvary krajů Připravit: ideální s finančními úřady v regionu, finančními útvary krajů

20 Pracovně právní otázky, legislativa Nabídka: Nabídka: Připravit: registrace knihoven, Zákon, další normy…( ideální s právními útvary krajů) Připravit: registrace knihoven, Zákon, další normy…( ideální s právními útvary krajů)

21 PR (Co udělat, aby o nás věděli) PR (Co udělat, aby o nás věděli) Celoživotní vzdělávání (lektorské dovednosti, správná prezentace..) Celoživotní vzdělávání (lektorské dovednosti, správná prezentace..) Historie (Kniha v proměnách věků) Historie (Kniha v proměnách věků) Ochrana fondů Ochrana fondů Soudobá česká a světová hudba (KJM) Soudobá česká a světová hudba (KJM) RKK (slušná nabídka, bohatě využíváno; měly by být i v dalších regionech) RKK (slušná nabídka, bohatě využíváno; měly by být i v dalších regionech)

22 Přehled knihovnických akcí http://www.stk.cz/Akce/ http://www.stk.cz/Akce/ http://www.stk.cz/Akce/

23 Souvislosti katalog prací, SOP, nastupující generace katalog prací, SOP, nastupující generace Koncepce CŽV; Sekce vzdělávání NK, Role knihoven v CŽV. Koncepce CŽV; Sekce vzdělávání NK, Role knihoven v CŽV.


Stáhnout ppt "VZDĚLÁVÁNÍ a REGIONÁLNÍ FUNKCE ??? Brno 23.-24.4.2002 Zlata Houšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google