Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval: ing. Pavel Králík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval: ing. Pavel Králík"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval: ing. Pavel Králík
Obecná geologie Zpracoval: ing. Pavel Králík Půdy Půda = komplex anorganické a organické složky, které se dále dělí na makro- a mikrosložku (nejsvrchnější vrstva zemské souše) - vzniká zvětráváním hornin z matečného substrátu (podloží) Pedologie (půdoznalství) – věda, která zkoumá půdy a jejich třídění Půdotvorný proces: 1. zvětrávání matečné horniny /živce, kalcit, křemen/ 2. vznik zvětralého půdotvorného substrátu 3. vznik půdy /činností organismů/

2 Obecná geologie Půdotvorní činitelé
1. matečná hornina – určuje chemické složení půdy a tím i množství živin 2. podnebí – teplota, srážky 3. povaha terénu – nadmořská výška, orientace svahů 4. podzemní voda /výška hladiny/ 5. čas /1 cm ornice za 100 let ! / 6. organismy – rozkládají organickou hmotu v humus 7. člověk – orbou, hnojením, kácením stromů apod.

3 Obecná geologie - složení půdy – složky:
1. plynná - N2, O2, CO2, NH3, H2S, CH4 2. kapalná - voda s rozpuštěnými látkami /živinami/ 3. pevná - anorganický – zrnitost - organický – organismy a humus - humus = organická hmota (těla rostlin, živočichů) v různém stupni rozkladu a je hlavní složkou půdní úrodnosti - vlastnosti půd: základní vlastností půdy = půdní úrodnost vyjádřená fyzikálními a chemickými vlastnostmi: - fyzikální /struktura/ – obsah jílnatých částic/zrnitost/ - chemické - půdní kyselost /pH/, obsah živin, ad.

4 splavení živin do spodiny
Obecná geologie Půdní úrodnost poutání živin Humus živiny N P K splavení živin do spodiny foto autor

5 Obecná geologie 1. Co je půda? 2. Popište půdotvorný proces.
3. Jmenujte aspoň 3 půdotvorné horniny a minerály. 4. Jaká je základní vlastnost půdy, co ji nejvíce ovlivňuje? 5. Co je humus? 6. Jaké jsou složky půdy? 7. Popište princip půdní úrodnosti: půdní úrodnost živiny N P K


Stáhnout ppt "Zpracoval: ing. Pavel Králík"

Podobné prezentace


Reklamy Google