Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Začínající učitel nejčastější „problémy“ po nástupu do zaměstnání – do školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Začínající učitel nejčastější „problémy“ po nástupu do zaměstnání – do školy."— Transkript prezentace:

1 Začínající učitel nejčastější „problémy“ po nástupu do zaměstnání – do školy

2 Nástup do školy Chci být učitelem? –Soukromá vs. státní škola –ZŠ vs. SŠ (na ZŠ nebudete učit jen vaší aprobaci :) –Víceleté vs. čtyřleté gymnázium –Přírodovědně vs. humanitně zaměřená škola Napsat strukturovaný životopis a zaslat na několik škol (přímo ředitelovi, ne mailem!). –Ideální nástup = září (životopis zasílat již na jaře – březen) –Nástup – cca poslední týden v srpnu –V srpnu nelenit!!!

3 Zavádějící učitel a ostatní kolegové Začínající učitel má svého závádějícího učitele (1 rok) měl by být pomocnou rukou ne vždy tomu tak je

4 Škola Odborná učebna chemie Chemická laboratoř (+ přípravna?) Klasická učebna Kabinet chemie Sborovna

5 Odborná učebna PC? Dataprojektor? Digestoř? Plyn? Na koho se obrátit, když něco nefunguje? Pokud možno provádět demonstrační pokusy, i když nemáte odbornou učebnu.

6 Kabinet a sborovna PC ? Tisk a kopírování dokumentů – často jedna kopírka na celou školu Ve sborovně bývá nástěnka pro učitele – bedlivě sledovat (suplování, vzkazy třídních učitelů, výlety škol…)

7 Pedagogické dokumenty školní řád – včetně pravidel pro hodnocení třídní kniha – klasická (papírová) nebo elektronická (čím dál častější) NPV RVP ŠVP později

8 Platné předpisy MŠMT Zákony –Školský zákon (zákon č. 179/2006 Sb.; zákon č. 158/2006 Sb.; zákon č. 383/2005 Sb.; zákon č. 561+562+563/2004 Sb. – školský zákon – 88 stran; změna školského zákona – zákon č. 472/2011 Sb.) –Zákon o pedagogických pracovnících –Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání –Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy –Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Nařízení vlády Vyhlášky Vnitroresortní předpisy MŠMT

9 Školní řád - hodnocení

10 Tematický plán První týden v září se musí vypracovat tematický plán, odevzdá se ke sválení ředitelovi (dle zvyků školy). –časové rozvržení příslušných témat a podtémat (podle kalendáře). Co když během roku mám skluz?

11

12

13 Učebnice chemie Výběr učebnice –dle zvyku školy –dle vašeho výběru Učebnice bude vaším průvodcem –nepodceňovat výběr Zařazovat práci s učebnicí do vyučování? –pokud možno ANO! (Příklady učebnic později)

14 Příprava na vyučování Bez přípravy nelze učit Powerpoint prezentace (nepřehánět!). Zdroje – internet (youtube, wikipedie, ww.rvp.cz). Určitě jednu odbornou knihu ke každé části chemie doma –Voet –McKee –(Alberts)

15 Chemická laboratoř V srpnu kompletně projít celou laboratoř, včetně všech stolů a všech chemikálií. –Co je neoznačené – likvidace –Nebezpečné látky, jedy musí být pod zámkem. –Zkontrolovat sešítky pro žáky a jejich stoly. –Digestoř – zkontrolovat funkčnost. –HUP a HUV – nezbytné! Další zařízení: myčka, mikrovlnka Přípravna (?) Správce laboratoře.

16 Chemická legislativa (MZ, MPO) seznam jedůseznam jedů – odkaz zde Platná chemická legislativa: http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/chemicka-legislativa/ Databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek: http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/vyhledani-latek.html Význam výstražných symbolů a jednotlivých R a S vět: http://www.labo.cz/mft/chemikalie_neb.htm

17 Bezpečnost práce v chemické laboratoři žáci musí být poučeni ihned na prvních LP žáci musí podepsat, že byli poučeni o bezpečnosti práce v chemické laboratoři! používat ochranné pomůcky (přezůvky, plášť, brýle)! přezůvky (pevná obuv) ne papuče! těhotenství (MPSV - vyhláška: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=v288_2003) http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=v288_2003 Vy jste zodpovědní!

18 podpis

19 Příprava na laboratorní práce Laboratorní práce –Co provádět za pokus? –Kde vzít návod? –Mohou provádět žáci? (bezpečnost) –Vyzkoušet! Nechat pracovat samostatně nebo všichni najednou pod vedením učitele? Protokoly –jak hodnotit? (jakou váhu dávat známce) –náročné na opravu

20 Hodnocení Písemné zkoušení –testy –větší písemné práce –pracovní listy (zajímavé úlohy – zdroj internet) Ústní zkoušení –časově náročné –nutné zaměstnat všechny žáky Práce v laboratoři –jak hodnotit, jakou váhu? Aktivita a chování žáků

21 Klasifikace Známky –vlastní klasifikační stupnice (v procentech) –váha známky: -1 – velké ústní zkoušení, velká písemná práce; -0,5 – klasické ústní zkoušení, klasický opakovací test; -0,25 – testíky, protokoly; -0,125 – aktivita žáků, pracovní listy. -čím víc známek tím lépe Výsledná známka z předmětu: -dle průměru (váha známky*známka) -osobní přístup studenta Přezkušování před komisí a reparát

22 Má klasifikační stupnice

23 Další školní aktivity -chemická olympiáda -ročníkové práce (dvouletá – lze jako jeden z předmětů k maturitě) -středoškolská odborná činnost (snažte se zapojit externí školitele) -přírodovědné semináře (volitelné předměty související s chemií) -přírodovědné projekty („projektové dny“) -přírodovědné kurzy -den otevřených dveří -mimořádné situace (havárie s unikem nebezpečných látek)…mimořádné situace

24 Chemická olympiáda NIDM, ústřední komise chemické olympiády 2012/2013 je 49. ročník www.chemicka-olympiada.cz http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php Kategorie: –A: 3. a 4. ročníky G –B: 2. a 3. ročníky G –C: 1. a 2. ročníky G –D: pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, –E: 3 a 4. roč. SOČ s chem. zaměřením (teoretická část většinou shodná s A) Termíny (pro každou kategorii jinak, v průběhu celého školního roku) Školní kolo: –studijní část; –praktická laboratorní část; –kontrolní test školního kola.

25

26 Žáci Nelze se věnovat každému žákovi individuálně Kdo nestíhá - doučování (ne vás!) Kdo je napřed je dobré ho zaměstnat Učitel – respekt, autorita, ne kamarád!

27 Talentovaní žáci Talnet ksicht chemická olympiáda chemické tábory www.prirodovedci.cz …

28 Proč se to máme učit??? Všeobecný přehled „být v obraze“ – každodenní život –Methanol x ethanol –Nanočástice –Lékařské pokroky –Chemie v reklamách (omega-3 MK, kyselina hyaluronová, „zlý cholesterol“…) Naši žáci mohou být budoucími vědci (příprava na vysokou školu, přijímací zkoušky)

29 Inspekce a hospitace – učitel – ředitel – z ministerstva jiné návštěvy ve třídě (MTV)

30 Virtuální hospitace http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/8179/VIRTUALNI-HOSPITACE---GEOGRAFIE- HYDROGEOGRAFIE.html/#video_hospitace http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/10131/VIRTUALNI-HOSPITACE---FYZIKA- SETRVACNOST.html/#video_hospitace http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/7337/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93- BIOLOGIE-MEKKYSI.html/#video_hospitace http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/11063/VIRTUALNI-HOSPITACE---FYZIKA- MAGNETICKE-POLE-VODICE-S-PROUDEM.html/#video_hospitace http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4467 (chemie - popis) http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/12507/VIRTUALNI-HOSPITACE---CHEMIE- VLASTNOSTI-VODIKU-A-KYSLIKU-V-POKUSECH.html/#video_hospitace (chemie – video) http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1645http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1645 (databáze hospitací)

31 Vůbec nic neumím  5 let na vysoké a nic neumíme? Žáci často kladou příliš odborné dotazy. Nebránit žákům ptát se.


Stáhnout ppt "Začínající učitel nejčastější „problémy“ po nástupu do zaměstnání – do školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google