Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE ČK Fortis, sobota , Lelekovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE ČK Fortis, sobota , Lelekovice"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE ČK Fortis, sobota 3.11.2012, Lelekovice
Přednášející: Michal Zedníček - Pešni

2 Organizační struktura

3 Organizační struktura Junáka
Junák je PO -občanské sdružení, registrované u MV Junák deleguje právní subjektivitu nižším organizačním jednotkám

4 Organizační struktura Junáka

5 Středisko Základní organizační jednotka Má právní subjektivitu
Poskytuje organizační a materiální zázemí pro činnost oddílů Oblasti: výchova, organizace, provoz, hospodaření JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

6 Středisko Minimálně 3 výchovné jednotky – 2 oddíly mladších členů a 1 kmen nebo klub Oddíl mladších členů – 12 členů R-kmen – 8 členů Klub dospělých – 5 členů JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

7 Středisko ! Svaz skautů a skautek ČR, 13. JS HIAWATHA Brno
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko “HIAWATHA“ Brno JUNÁK – svaz skautů České republiky, 13. středisko Hiawatha Směrnice pro označování OJ JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

8 Středisko JUNÁK Střediskový sněm KRAJ OKRES STŘEDISKO

9 Střediskový sněm Nejvyšší orgán střediska Všichni činovníci střediska
Sněm volí: Vedoucího střediska a jeho zástupce Volené členy střediskové rady Členy revizní komise JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

10 Vedoucí střediska zástupce
Středisková rada JUNÁK Střediskový sněm KRAJ Vedoucí střediska zástupce Volení členové SR OKRES Vůdci oddílů STŘEDISKO

11 Středisková rada Řídící orgán střediska Řídí středisko mezi sněmy
Členové: Vedoucí střediska (statutární orgán) a jeho zástupce Volení členové SR Vedoucí oddílů JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

12 Vedoucí střediska (statutární orgán)
Řídí středisko spolu se svým týmem (zpravodajové) Plná právní odpovědnost Rozhoduje o všem- bez rozporu s vyššími nařízeními (Stanovy, sněm ZOJ, rada ZOJ) Jmenovává a odvolává vedoucí a zpravodaje Pokud odvolal zpravodaje nebo není zpravodaj, přebírá veškeré jeho práva a povinnosti

13 Vedoucí střediska zástupce
Středisková rada JUNÁK Střediskový sněm KRAJ Vedoucí střediska zástupce Volení členové SR OKRES Zpravodajové Vůdci oddílů STŘEDISKO

14 Zpravodajové střediska
Tým šéfa střediska Mají na starost konkrétní oblast Hospodář, zpravodaj výchovný, tiskový, organizační, zahraniční… Nejsou členy SR (nejsou-li členy z jiné funkce) JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

15 Zpravodajové střediska

16 Vedoucí střediska zástupce
Středisková rada JUNÁK Střediskový sněm KRAJ Revizní komise Vedoucí střediska zástupce Volení členové SR OKRES Zpravodajové Vůdci oddílů STŘEDISKO

17 Revizní komise střediska
Kontrolní orgán střediska Kontroluje hospodaření V jejím čele je předseda Má alespoň jednoho dalšího člena JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

18 Středisko Základní organizační jednotka
Nejvyšší orgán – střediskový sněm Řídící orgán – středisková rada Statutární orgán – vedoucí střediska Kontrolní orgán – revizní komise stř. Zpravodajové JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

19 Okres Vyšší organizační jednotka Nejvyšší orgán – okresní sněm
Řídící orgán – okresní rada Junáka Statutární orgán – předseda ORJ Kontrolní orgán – okresní RK Zpravodajové ORJ JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

20 Kraj Vyšší organizační jednotka Nejvyšší orgán – krajský sněm
Řídící orgán – krajská rada Junáka Statutární orgán – předseda KRJ Kontrolní orgán – krajská RK Zpravodajové KRJ JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

21 Ústřední orgány Junáka
Valný sněm KRAJ OKRES STŘEDISKO

22 Valný sněm Junáka ! Nejvyšší orgán 1x/3 roky Schvaluje Stanovy Junáka
Volí: Náčelní/ka CHK, DK; místonáčelní/ka CHK, DK Náčelnictvo Junáka – 5 členek, 5 členů Ústřední revizní komisi Junáka – 7 členů Rozhodčí a smírčí radu Junáka – 5 členů (volby) JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

23 Ústřední orgány Junáka
Valný sněm KRAJ NJ OKRES STŘEDISKO

24 Náčelnictvo Junáka Vrcholný orgán mezi sněmy Legislativní orgán
V čele náčelník ChK a náčelní DK Schvaluje řády Jmenuje Výkonnou radu Junáka (parlament) JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

25 Ústřední orgány Junáka
Valný sněm KRAJ NJ OKRES VRJ STŘEDISKO

26 Výkonná rada Junáka Řídící (výkonný) orgán V čele Starosta Junáka
(statutární orgán Junáka) Místostarostové Zpravodajové (hospodaření, organizace, vzdělávání…) (vláda, ministři) JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

27 Ústřední orgány Junáka
Valný sněm KRAJ ÚRKJ NJ OKRES VRJ STŘEDISKO

28 Ústřední revizní komise Junáka
Kontrolní orgán Kontroluje hospodaření V čele předseda (NKÚ) JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

29 Ústřední orgány Junáka
Valný sněm KRAJ ÚRKJ NJ RSRJ OKRES VRJ STŘEDISKO

30 Rozhodčí a smírčí rada Junáka
Řeší spory uvnitř organizace Dbá na soulad předpisů Výklad Stanov (Ústavní soud) JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

31 Orgány OJ Nejvyšší orgán – sněm OJ Řídící (výkonný) orgán – rada OJ
Statutární orgán Kontrolní orgán – RK OJ JUNÁK KRAJ OKRES STŘEDISKO

32

33 SYSTÉM SKAUTSKÝCH PŘEDPISŮ

34 Systém skautských předpisů
Stanovy Junáka, usnesení valného sněmu Valný sněm Řády, Usnesení náčelnictva Náčelnictvo Směrnice Výkonná rada Pokyny Starosta, zpravodajové Vyhlášky Kraje Okresy Střediska

35 Stanovy Junáka ! Nejvyšší předpis
Definuje základní principy fungování a směřování organizace Schvaluje Valný sněm 3/5 většinou (Ústava)

36 Řády Schvaluje Náčelnictvo Junáka Mají konkrétní zaměření (zákony)
Organizační řád a systemizace Junáka Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Krojový řád Hospodářský řád (zákony)

37 Díky za pozornost 


Stáhnout ppt "ORGANIZACE ČK Fortis, sobota , Lelekovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google