Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 - 2016 Ing. David Pawera Urbis Invest 2011, Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 - 2016 Ing. David Pawera Urbis Invest 2011, Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 - 2016 Ing. David Pawera Urbis Invest 2011, Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů

2 Proces tvorby RIS - metodika Závěry a klíčová zjištění analytické části, Hlavní směry inovační politiky MSK SWOT analýza → Strom problémů Vize → globální cíl → → prioritní oblasti → specifické cíle Akční plány pro jednotlivá léta

3 Vize Moravskoslezský kraj usiluje stát se progresivně a dynamicky se rozvíjejícím znalostně orientovaným regionem střední Evropy stavějícím na specifickém know-how koncentrovaném v tradičních odvětvích kraje ve vzájemné interakci s novými perspektivními odvětvími odrážejícími trendy současné globální ekonomiky. Klíčovým faktorem tohoto rozvoje se stane koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. K tomu dopomůže kvalitní systém celoživotního vzdělávání rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi.

4 Oborové zaměření RIS  STROJÍRENSTVÍ  IT A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST  NOVÉ MATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE  MODERNÍ ENERGETIKA  ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE  BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM  KREATIVNÍ ODVĚTVÍ

5 Globální cíl Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích.

6 Prioritní oblasti  A – Transfer technologií  B – Lidské zdroje  C – Internacionalizace  D – Koordinace a implementace RIS

7 Struktura RIS Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích Prioritní oblast A: Transfer technologií Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Prioritní oblast B: Lidské zdroje Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Specifický cíl B2: Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Prioritní oblast C: Internacionalizace Specifický cíl C1: Podpora navázání mezinár. kontaktů a transferu know-how Specifický cíl C2: Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Specifický cíl C3: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1: Zajištění koordinace subjektů RIS Specifický cíl D2: Zajištění implementace RIS Specifický cíl D3: Podpora propagace RIS

8 Prioritní oblast A – Transfer technologií Specifické cíle/projekty akčního plánu 2010-2011 Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Projekty:  Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace  Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Projekt: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3

9 Prioritní oblast A – Transfer technologií Specifické cíle/projekty akčního plánu 2010-2011 Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Projekty:  Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem  Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups

10 Prioritní oblast B – Lidské zdroje Specifické cíle/projekty akčního plánu 2010-2011 Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Projekt: Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI (Ef-trans) Specifický cíl B2: Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Projekty:  Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.5  Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.1

11 Prioritní oblast B – Lidské zdroje Specifické cíle/projekty akčního plánu 2010-2011 Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Projekty:  Školy na trhu práce  Region4Tech  Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností  Soft skills pro manažery a VaV pracovníky  Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinárodních projektů VaV

12 Prioritní oblast C – Internacionalizace Specifické cíle/projekty akčního plánu 2010-2011 Specifický cíl C1: Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Projekt: Brokerage Event Specifický cíl C2: Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Projekt: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Specifický cíl C3: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Projekt: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem

13 Prioritní oblast D – Koordinace a implementace RIS Specifické cíle/projekty akčního plánu 2010-2011 Specifický cíl D1: Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Projekty: Koordinační rada RIS, kulaté stoly Specifický cíl D2: Zajištění implementace RIS Projekt: Implementace a monitoring RIS Specifický cíl D3: Podpora propagace RIS Projekt: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů

14 Rozpočet akčního plánu RIS 2010-2011 Zdroj/Rok20102011 Rozpočet Moravskoslezského kraje15 650 000 Kč Jiné zdroje (SF EU, prostředky dalších organizací – garantů projektů) 9 144 000 Kč21 537 000 Kč Celkem24 794 000 Kč37 187 000 Kč

15 Realizace RIS  Na základě jednoletých akčních plánů (s výjimkou prvního akčního plánu pro léta 2010 – 2011)  Organizační zajištění: Koordinační rada (vrcholový orgán – rozvoj inovačního systému MSK) ARR (výkonná organizace pro realizaci RIS)

16 Přínosy RIS pro Moravskoslezský kraj  Systematická a koordinovaná podpora výzkumu, vývoje a inovací v MSK  Posílení partnerství subjektů inovačního systému MSK – iniciace nových projektů výzkumu a vývoje, oslabení bariér spolupráce firem, univerzit a výzkumných ústavů, zamezení duplicity aktivit  Zvýšení všeobecného povědomí o problematice výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím propagačních aktivit  Nové možnosti meziodvětvové spolupráce (např. strojírenství – environmentální technologie)  Flexibilní reakce na aktuální potřeby inovačního systému (systém akčních plánů)

17 Přínosy RIS pro Moravskoslezský kraj  Zefektivnění procesů komercializace výsledků výzkumu a vývoje do praxe  Zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji včetně rozvoje měkkých dovedností  Posílení účasti subjektů inovačního systému MSK v mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje  Podpora realizace projektů výzkumných center (OPVaVpI) v MSK  Synergií výše uvedených efektů zvýšení přidané hodnoty produktů MSK a tím i jejich konkurenceschopnosti na globálních trzích (v souladu s globálním cílem RIS)

18

19 Ing. David Pawera, E: pawera@arr.czpawera@arr.cz T: 00420 595 691 216, 00420 731 501 317


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 - 2016 Ing. David Pawera Urbis Invest 2011, Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů."

Podobné prezentace


Reklamy Google