Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Miroslav Novák náměstek hejtmana kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Miroslav Novák náměstek hejtmana kraje."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Miroslav Novák náměstek hejtmana kraje

2 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 - 2016 Tři hlavní strategické oblasti Lidé Území Podnikání

3 Vize „ Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí“ Využijeme existující potenciál kraje Potvrdíme svou schopnost překonat složité období recese a po jejím odeznění plně rozvineme svůj potenciál jednoho ze tří hlavních rozvojových pólů České republiky kde žijí úspěšní a spokojení obyvatelé a který má co nabídnout svým hostům Svou budoucnost stavíme na úctě k vlastní průmyslové historii, která se postupně mění v technickou excelenci a tím vytváří specifickou konkurenční výhodu

4 Rozvoj kraje zaměříme na všechny jeho přirozené územní celky, které tvoří průmyslová a urbánní aglomerace s centrem v Ostravě, západní a jihozápadní oblast sahající k Jeseníkům a jihovýchodní část v oblasti Beskyd Součástí cesty k naplnění této vize je také dosažení lepšího stavu životního prostředí, které je nezbytnou podmínkou spokojeného života obyvatel, úspěšného podnikání i zájmu o návštěvu regionu

5 Aktualizace strategie rozvoje kraje Pro přípravu na další programovací období je potřeba znát priority kraje do roku 2020 a směr, kterým se chce Moravskoslezský kraj ubírat při prosazování operačních programů EU jako podkladů pro budoucí dotační podporu investic do rozvoje kraje Je kladen důraz na inovace, průmysl a životní prostředí

6 Příklad projektů, které podporují naplňování cílů strategie Regionální observatoř konkurenceschopnosti Centrum mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje Společně k výzkumné univerzitě Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje

7 Projekt modernizace monitorovacího systému vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, a. s. Nasazení nových železničních vozových jednotek do systému regionální dopravy Moravskoslezského kraje – pro rok 2012 je plánováno nasazení dalších jednotek, financované z ROP Moravskoslezsko Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje Příklad úspěšně ukončených projektů

8 Region4Tech – popularizace a zkvalitňování technického vzdělávání, jsou již připraveny navazující projekty (realizuje ARR Ostrava) Společenské centrum Breda & Weinstein v Opavě (realizuje Develon CZ) Dolní oblast Vítkovic (realizuje Sdružení Dolní oblast Vítkovic) Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji (realizuje Zdravotní ústav v Ostravě) Příklad projektů v realizaci

9 Související rozvojové dokumenty Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

10 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know- how Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV

11 Strategie ESÚS TRITIA Zakládající členové ESÚS TRITIA Česká republika – Moravskoslezský kraj Slovenská republika – Žilinský samosprávný kraj Polská republika – Slezské a Opolské vojvodství Hlavní oblasti spolupráce Doprava a infrastruktura Hospodářská spolupráce Cestovní ruch Energetika a životní prostředí

12 Strategie ESÚS TRITIA Strategie ESÚS TRITIA bude vytvořena syntézou tří bilaterálních přeshraničních strategií, které vzniknou v rámci uvedených projektů Finalizace bilaterálních strategií – 1. pol. 2012 Syntéza strategií – 2. pol. 2012 Strategie bude identifikovat a definovat potřeby území seskupení Bude sloužit jako podklad pro efektivní čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2014+

13 Role ARR při naplňování krajské strategie Připravuje a realizuje vzdělávací programy v oblasti inovací Organizuje akce mezinárodního významu (Brokerage Event) Podporuje rozvoj partnerství a kontaktů mezi firmami, školami a dalšími institucemi, včetně podpory činnosti klastrů v kraji Řídí mezinárodní projekty (7. Rámcový program EU, INTERREG a další) Vlastními projekty podporuje rozvoj technického vzdělávání v kraji (ForTech) Zpracovává analytické podklady pro rozhodování v otázkách zlepšování životního prostředí v kraji Zpracovává strategii spolupráce se sousedními regiony v rámci ESÚS TRITIA Připravuje projekty regenerace brownfieldů Propaguje a rozšiřuje nabídku kraje v oblasti cestovního ruchu

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Miroslav Novák náměstek hejtmana kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google