Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotacePrezentace, která se zabývá opakováním a doplněním znalostí o mnohoúhelnících – druhá část. AutorMgr. Václav Simandl JazykČeština Očekávaný výstupŽáci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotacePrezentace, která se zabývá opakováním a doplněním znalostí o mnohoúhelnících – druhá část. AutorMgr. Václav Simandl JazykČeština Očekávaný výstupŽáci."— Transkript prezentace:

1 AnotacePrezentace, která se zabývá opakováním a doplněním znalostí o mnohoúhelnících – druhá část. AutorMgr. Václav Simandl JazykČeština Očekávaný výstupŽáci poznají vlastnosti a vzorce mnohoúhelníků. Speciální vzdělávací potřebyNe Klíčová slovaDruhy vzorce a vlastnosti mnohoúhelníků. Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityVýklad Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníZákladní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina12-15 let Celková velikost245 kB soubor.doc (MS PowerPoint) / říjen – 2011 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 9 - 53

2 Povrchy a objemy těles. Opakování znalostí o mnohoúhelnících. Druhá část.

3 Mnohoúhelník Obr. 1 © Václav Simandl

4 Vzorce pravoúhelníků Obsah čtverce : S = a. a Obvod čtverce : o = 4. a Obsah obdélníka : S = a. b Obvod obdélníka: o = 2a. 2b Obsah znamená vybarvená plocha. Obvod znamená plot kolem útvaru. Obr. 2 © Václav Simandl

5 Výška rovnoběžníka Výška kosočtverce výška Výška kosodélníka výška Výška rovnoběžníka je vzdálenost rovnoběžek, ve kterých leží jeho protější strany. Obr. 3 © Václav Simandl

6 Výpočet obsahu rovnoběžníka Obsah rovnoběžníka je roven součinu velikosti strany a její příslušné výšky. S = a. v a S = b. v b S = c. v c S = d. v d

7 Výpočet obsahu kosočtverce pomocí úhlopříček S = 1 u 1. u 2 2 u 1 u 2 Obr. 4 © Václav Simandl

8 Obvod rovnoběžníka Obvod čtyřúhelníků: o = a + b + c + d Obvod trojúhelníků: o = a + b + c Obvod mnohoúhelníka: o = a + b + c + d + … Obvod vypočítáme součtem všech velikostí jeho stran.

9 Obsah trojúhelníka osová souměrnost Obsah trojúhelníka je roven součinu polovině strany a k ní příslušné výšce. Obr. 5© Václav Simandl

10 Vzorec obsahu trojúhelníka S = 1 a. v a 2 Polovina strany a ° výška na stranu a. S = 1 b. v b 2 Polovina strany b ° výška na stranu b. S = 1 c. v c 2 Polovina strany c ° výška na stranu c.

11 Lichoběžník Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě strany jsou rovnoběžné a ostatní dvě různoběžné. Rovnoběžné strany jsou základny a různoběžné ramena. Obr. 6© Václav Simandl

12 Druhy lichoběžníků Rovnoramenný lichoběžník Pravoúhlý lichoběžník Obr. 7 © Václav Simandl

13 Obsah lichoběžníka Výška lichoběžníka je vzdálenost přímek mezi jeho základnami. výšky Obsah lichoběžníka: součin poloviny výšky a součet délek obou základen. Obr. 8 © Václav Simandl

14 Obsah lichoběžníka S = 1 (a + c). v 2 Obr. 9 © Václav Simandl

15 Vlastnosti lichoběžníka Rovnoramenný lichoběžník je souměrný podle společné osy obou základen. Úhlopříčky rovnoramenného lichoběžníka jsou shodné. Úhly přilehlé k základně rovnoramenného lichoběžníka jsou shodné. Součet velikostí úhlů přilehlých k některému ramenu lichoběžníka je 180°.

16 Příklad Napište vzorce pro obvod a obsah: Čtverce, obdélníka, trojúhelníka, rovnoběžníka, lichoběžníka. Čtverec: o = 4. a, S = a. a. Obdélník: o = 2a. 2b, S = a. b. Trojúhelník: o = a + b + c, S = 1 a. v a. 2 Rovnoběžník: o = a + b + c + d, S = a. v a. Lichoběžníka: o = a + b + c + b, S = 1 (a + c). v 2

17 Čerpáno Obr. 1 - 9. vlastní zdroje (© Václav Simandl) Copyright Václav Simandl, říjen 2011.

18 Metodický pokyn Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Seznámí postupně s látkou a poté kliknutím se ukáží vztahy, grafické znázornění, vzorce, postup, pokračování či výsledek. U jednotlivých listů probíhá myšlenková mapa, diskuse nebo vysvětlení či doplnění látky.


Stáhnout ppt "AnotacePrezentace, která se zabývá opakováním a doplněním znalostí o mnohoúhelnících – druhá část. AutorMgr. Václav Simandl JazykČeština Očekávaný výstupŽáci."

Podobné prezentace


Reklamy Google