Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Literatura: Petr Tröster a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 5. vydání, C.H.BECK, Praha, 2010 Iva Chvátalová a kol.: Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, Vydav. a nakladat. Aleš Čeněk, Plzeň, 2012

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Historický vývoj samotného pojmu chudinská péče, sociální správa, sociální péče Historicky chudinská péče byla předmětem zájmu církve, individuální filantropie či péče obcí o své chudé. Postupně však tuto úlohu přebírá stát. Základní funkce: 1) mocenská funkce (zabránit sociální vzpouře) 2) služební funkce (poskytnout chudině azyl, potravu, přístřeší aj.) Sociální zabezpečení v. sociální bezpečnost Střet „socialistické“ a „kapitalistické“ (západoevropské) koncepce „pečovatelský“ stát v. „sociální stát“ (social welfare state) rozdíl v přístupu k aktivitě jedince i okruhu subjektů zajišťujících sociál. Zabezpeč.

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení William Beveridge 1942 - návrh sociálního pojištění jako povinné pojištění pět základních sociálních zel - nevědomost, nečinnost, nemoc, nouze a zanedbanost Snaha o komplexnější přístup důraz i na vzdělání a boj proti sociálnímu vyloučení (John K. Galbraith) Místo pojmu social welfare dnes užíván spíše pojem sociální ochrana Tři základní složky 1) preventivní sociální ochrana 2) Terapeutická 3) Rehabilitační a integrační ochrana Snaha o komplexnější přístup - pojem sociální právo – zahrnuje v sobě jak právo sociálního zabezpečení, tak i některé normy pracovního práva

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Záchranná sociální síť Mnohem liberálnější přístup ve srovnání s konceptem social welfare state Přístup uplatněný v průběhu ekonomických reforem v Jižní Americe v 80. letech Mnohem větší důraz kladen na aktivitu konkrétního jedince - garantuje se jen existenční (biologické), nikoli životní (společenské) minimum - vše ostatní kromě zajištění existenčního minima je ponecháno na aktivitě příslušného jedince

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Cíle soudobého sociálního zabezpečení regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost a nastavení stupně solidarity společnosti s jedincem Právo na práci Právo na vzdělání a přípravu na povolání Právo na uspokojivé pracovní podmínky právo na spravedlivou odměnu a rovnost odměňování slušný život pro občana a jeho rodinu

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Právo na životní úroveň Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení úmluvy MOP Právo na svobodu sdružování

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Odvětví sociálního zabezpečení Sociální pojištění průběžný nebo fondový systém Sociální zaopatření a podpora Sociální pomoc Sociální služby bezplatné (pomoc bezdomovcům) i za úplatu dohled státu – systém akreditací či licencí

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení Pokus o definici Právo sociálního zabezpečení představuje soubor právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje oprávněným občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena.


Stáhnout ppt "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google