Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoškolská odborná činnost - SOČ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoškolská odborná činnost - SOČ"— Transkript prezentace:

1 Středoškolská odborná činnost - SOČ
Mgr. Eva Cibulková

2 Co je SOČ? Soutěž talentovaných žáků středních škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem dětí a mládeže MŠMT Soutěž vedoucí žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech Způsob uplatnění znalostí, zájmů a schopností žáka Soutěž probíhající formou soutěžních přehlídek, kdy žák svou práci obhajuje před porotou

3 Kdo soutěží v SOČ ? Žáci denního studia středních škol (včetně žáků pomaturitního studia končícího 2. maturitou či absolutoriem), výjimečně i škol základních Žáci, kteří mají chuť prezentovat své poznatky a znalosti v odborných kruzích odlišným způsobem a získat tak nové zkušenosti

4 Historie SOČ Vzniku SOČ předcházely odborné technické středoškolské konference a ekologicky a přírodovědně zaměřená soutěž Natura Semper Viva Obě tyto soutěže byly roku 1978 Ministerstvem školství začleněny do nově vzniklé soutěže Středoškolské odborné činnosti Soutěž má nyní 18 vědních oborů

5 Přehled všech soutěžních oborů
11. stavebnictví, architektura a design interiérů 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. ekonomika a řízení 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. historie 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. informatika 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. ochrana a tvorba životního prostředí 09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10. elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

6 Co má obsahovat práce SOČ?
Řešení problému zpracované písemně na základě teoretických nebo praktických poznatků Návrh technického zařízení obsahující teoretické zdůvodnění návrhu, funkční popis zařízení a potřebnou technickou dokumentaci Návrh učební pomůcky obsahující funkční popis zařízení, možnosti jeho praktického uplatnění a potřebnou technickou dokumentaci, fotodokumentaci nebo funkční model

7 Jak vzniká „SOČkař“ ? Žák zajímající se o určitý vědní obor je informován o soutěži a motivován školním garantem soutěže nebo učitelem daného oboru Zúčastní se semináře pro začínající autory SOČ Zvolí téma své práce a najde vhodného konzultanta Shromáždí a zpracuje získané informace Sepíše odbornou práci Obhájí práci před porotou

8 Můžeme „SOČkaři“ pomoci?
Volbou vhodného tématu Vyhledáním konzultanta Nabídnutím přístupu na odborná pracoviště Sponzorským příspěvkem ………….

9 Stojí SOČ „za to“ ? Nové poznatky Pomoc při výběrových řízeních
První zkušenost se sepsáním odborné práce (mnohdy na úrovni práce bakalářské) Finanční a věcné odměny pro nejúspěšnější Nominace a účast v zahraničních soutěžích (ISEF – International Science and Engineering fair EU Contest – Europian Union Contest for Young Scientists)

10 Úspěchy Plzeňského kraje v 31. ročníku SOČ (2008/09)
obor pořadí jméno příjmení škola 01 1 Tomáš Šváb VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 04 10 Jana Pilátová Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice 06 2 Petr Anna Michaela Ferczádi Zavaďáková Tichá SZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň 09 Jan Martin Paták Ron Mareš Gymnázium F. Procházky, Sušice 8 Luďek Dudáček 11 Dufek SPŠ stavební, Plzeň 12 13 Jiří Pražák Maršálek SPŠ dopravní, Plzeň 16 David Franta Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 17 Maule Gymnázium L. Pika, Plzeň 18 Luboš Ladislav Kovařík Račák Rada

11 Úspěchy Plzeňského kraje v 32. ročníku SOČ (2009/10)
obor pořadí jméno příjmení škola 01 4 Tomáš Šváb VOŠ a SPŠ elektotechnická, Plzeň 02 5 Martin Bucháček Gymnázium L. Pika, Plzeň 03 9 Veronika Sutrová Gymnázium Plasy 13 Alena Kučerová Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 04 Jana Pilátová Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice 06 3 Petra Vahalová 09 12 Lukáš Veg SPŠ strojnická, Plzeň 10 11 Wolmut VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň Dufek SPŠ stavební, Plzeň 7 Lenka Ortinská Lucie Švorčíková Sukovatá VOŠ, OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy 15 1 David Franta 16 Pavla Popelková 17 Kristýna Kabzanová 18 Jiří Josef Beran Červenec Jan Strnádek VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň

12

13 Markéta Korcová Ve 30. ročníku SOČ 1. místo v oboru biologie
V září 2009 EU Contest v Paříži 20. – Mezinárodní vědecký studentský kongres v Moskvě. Zde 1. místo v oboru medicína.

14 Rámcový Harmonogram 33. ročníku SOČ:
Školní přehlídky SOČ únor – březen 2011 Okresní přehlídky SOČ duben 2011 Krajské přehlídky SOČ do 15. května 2011 Celostátní přehlídka SOČ Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, 10. až 12. června 2011

15 Systém elektronického přihlašování
Viz. Do přihlášky vypisovat správnou adresu školního garanta!

16 Děkuji za pozornost a podporu SOČ v následujících ročnících


Stáhnout ppt "Středoškolská odborná činnost - SOČ"

Podobné prezentace


Reklamy Google