Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoškolská odborná činnost - SOČ Mgr. Eva Cibulková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoškolská odborná činnost - SOČ Mgr. Eva Cibulková."— Transkript prezentace:

1 Středoškolská odborná činnost - SOČ Mgr. Eva Cibulková

2 Co je SOČ? Soutěž talentovaných žáků středních škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem dětí a mládeže MŠMT Soutěž vedoucí žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech Způsob uplatnění znalostí, zájmů a schopností žáka Soutěž probíhající formou soutěžních přehlídek, kdy žák svou práci obhajuje před porotou

3 Kdo soutěží v SOČ ? Žáci denního studia středních škol (včetně žáků pomaturitního studia končícího 2. maturitou či absolutoriem), výjimečně i škol základních Žáci, kteří mají chuť prezentovat své poznatky a znalosti v odborných kruzích odlišným způsobem a získat tak nové zkušenosti

4 Historie SOČ Vzniku SOČ předcházely odborné technické středoškolské konference a ekologicky a přírodovědně zaměřená soutěž Natura Semper Viva Obě tyto soutěže byly roku 1978 Ministerstvem školství začleněny do nově vzniklé soutěže Středoškolské odborné činnosti Soutěž má nyní 18 vědních oborů

5 Přehled všech soutěžních oborů 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. ochrana a tvorba životního prostředí 09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10. elektrotechnika, elektronika, telekomunikace 11. stavebnictví, architektura a design interiérů 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. ekonomika a řízení 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. historie 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. informatika

6 Co má obsahovat práce SOČ? Řešení problému –zpracované písemně na základě teoretických nebo praktických poznatků Návrh technického zařízení –obsahující teoretické zdůvodnění návrhu, funkční popis zařízení a potřebnou technickou dokumentaci Návrh učební pomůcky –obsahující funkční popis zařízení, možnosti jeho praktického uplatnění a potřebnou technickou dokumentaci, fotodokumentaci nebo funkční model

7 Jak vzniká „SOČkař“ ? Žák zajímající se o určitý vědní obor je informován o soutěži a motivován školním garantem soutěže nebo učitelem daného oboru Zúčastní se semináře pro začínající autory SOČ Zvolí téma své práce a najde vhodného konzultanta Shromáždí a zpracuje získané informace Sepíše odbornou práci Obhájí práci před porotou

8 Můžeme „SOČkaři“ pomoci? Volbou vhodného tématu Vyhledáním konzultanta Nabídnutím přístupu na odborná pracoviště Sponzorským příspěvkem ………….

9 Stojí SOČ „za to“ ? Nové poznatky Pomoc při výběrových řízeních První zkušenost se sepsáním odborné práce (mnohdy na úrovni práce bakalářské) Finanční a věcné odměny pro nejúspěšnější Nominace a účast v zahraničních soutěžích (ISEF – International Science and Engineering fair EU Contest – Europian Union Contest for Young Scientists)

10 Stojí SOČ „za to“ ? Nabídka stipendia v USA –pro 1 studenta z ČR –na studium na univerzitě v USA –výběr ze 33 různých oborů –dotace ve výši 20 tisíc dolarů ročně –až na 8 semestrů –více na

11 Martin Hora: Česká hlavička Ingenium svět počítačů a komunikace Ceskahlava.cz: Foto z galavečera předávání cen Česká hlavička přenášeného Českou televizí

12 Diana Řeháčková 34. ročník SOČ obor 16, historie s prací "Jáchymovské lázně a jejich klientela v 1. polovině 20. století„ 2. místo na krajské přehlídce práce publikována městem Jáchymov získala za práci cenu České učené společnosti České republiky v kategorii středoškolských studentů pro rok 2014

13 Klára Nováková a Kateřina Fialová studentky Gymnázia Blovice soutěžní práce „Výskyt potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči na Plzeňsku“ účast na mezinárodní soutěži EUCYS

14 Markéta Korcová Ve 30. ročníku SOČ 1. místo v oboru biologie V září 2009 EU Contest v Paříži 20. – Mezinárodní vědecký studentský kongres v Moskvě. Zde 1. místo v oboru medicína.

15 Úspěchy Plzeňského kraje v 31. ročníku SOČ (2008/09) oborpořadíjménopříjmeníškola 011TomᚊvábVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 0410JanaPilátováGymnázium J.Š.Baara, Domažlice 062Petr Anna Michaela Ferczádi Zavaďáková Tichá SZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň 091Jan Martin Jan Paták Ron Mareš Gymnázium F. Procházky, Sušice 108LuďekDudáčekVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 118TomášDufekSPŠ stavební, Plzeň 121PetrFerczádiSZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň 1311Jan Jiří Pražák Maršálek SPŠ dopravní, Plzeň 161DavidFrantaGymnázium J. Vrchlického, Klatovy 1711PetrMauleGymnázium L. Pika, Plzeň 188Luboš Ladislav Jan Kovařík Račák Rada VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň

16 Úspěchy Plzeňského kraje v 32. ročníku SOČ (2009/10) oborpořadíjménopříjmeníškola 014TomᚊvábVOŠ a SPŠ elektotechnická, Plzeň 025MartinBucháčekGymnázium L. Pika, Plzeň 039VeronikaSutrováGymnázium Plasy 0313AlenaKučerováGymnázium J. Vrchlického, Klatovy 044JanaPilátováGymnázium J. Š. Baara, Domažlice 063PetraVahalováGymnázium Plasy 0912LukášVegSPŠ strojnická, Plzeň 1011MartinWolmutVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 11 TomášDufekSPŠ stavební, Plzeň 127LenkaOrtinskáVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 1310Lucie Švorčíková Sukovatá VOŠ, OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy 151DavidFrantaGymnázium J. Vrchlického, Klatovy 1615PavlaPopelkováGymnázium J. Š. Baara, Domažlice 171KristýnaKabzanováGymnázium L. Pika, Plzeň 1813Jiří Josef Beran Červenec VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 1815JanStrnádekVOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň

17 Úspěchy Plzeňského kraje v 33. ročníku SOČ (20010/11) oborpořadíjménopříjmeníškola 011MartinBucháčekGLP, Plzeň 029JanFajfrlíkVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 044TomášRajzrGymnázium a SOŠ Rokycany 054FrantišekKolovskýSPŠ stavební, Plzeň 105MartinSinkuleVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 125Pavel Jan Kestler Jendek VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 156IvetaChroustováGymnázium J. Vrchlického, Klatovy 1612KristýnaStrnadováGymnázium Blovice 1711TomášKonečnýMasarykovo gymnázuim Plzeň 1815OndřejŠikaVOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň

18 Úspěchy Plzeňského kraje v 34. ročníku SOČ (2011/12) oborpořadíjménopříjmeníškola 01 13DavidKubeš Gymnázium L. Pika, Plzeň 041 Klára Kateřina Nováková Fialová Gymnázium Blovice 0514 JiříVištejn SPŠ stavební, Plzeň 099Martin Jaroslav Löfler Levý VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 0910Ondřej Jakub Kunte Solnař SPŠ strojnická, Plzeň 109MichaelHraběGymnázium L. Pika, Plzeň 123Vojtěch Martin Doležel Hamáček VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 142JanVáclavGymnázium Stříbro 153EliškaPekárkováCírkevní gymnázium Plzeň 166MartinKolovskýGymnázium Plzeň, Mikulášské nám Olga Jan Sojková Bobek Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň

19 Úspěchy Plzeňského kraje v 35. ročníku SOČ (2012/13) oborpořadíjménopříjmeníškola 019ZuzanaZwaschkováGymnázium J.Š. Baara, Domažlice 045 Kristýna Magdalena Karlíčková Kolářová Gymnázium Blovice 068JanKadlecGymnázium J. Vrchlického, Klatovy 075JanKrálGymnázium J.Š. Baara, Domažlice 083MichalDáňaGymnázium Blovice 098Slavin Daniel Laskov Aubrecht SPŠD Plzeň 1011DavidBenešVOŠ a SPŠE Plzeň 127KateřinaChmelířováGymnázium F. Křižíka Plzeň 186Milan Ondřej Davídek Kotora Gymnázium Rokycany

20 Úspěchy Plzeňského kraje v 36. ročníku SOČ (2013/14)

21 CP SOČ v Plzni

22 Nabídka témat pro 37. ročník

23 Konzultační střediska Odborné zaměření Sídlo střediska InstituceŠkolitel Zahraniční aktivity PrahaNIDV Praha podle zaměření práce v.cz Fyzika Hradec Králové Přírodovědec ká fakulta Univerzity Hradec Králové Mgr. Jan Šlégr k.cz ChemieOlomouc Přírodovědec ká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Prof. RNDr. Jiří Kameníček, w.upol.cz Biologie České Budějovice Přírodovědec ká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích RNDr. Petr Veselý, Ph.D. petr- am.czpetr- am.cz

24 Posterové prezentace a jejich typy

25

26

27

28

29

30

31 Harmonogram 37. ročníku SOČ Školní přehlídky SOČ únor – březen 2015 Okresní přehlídky SOČ březen – duben 2015 Krajské přehlídky SOČ duben – do 15. května 2015 Celostátní přehlídka SOČ Praha, 19. až 21. června 2015, Vysoká škola ekonomická v Praze

32 Systém elektronického přihlašování Viz Do přihlášky vypisovat správnou adresu školního garanta! Krajská přehlídka SOČ PK: CP SOČ v Praze: 19. –


Stáhnout ppt "Středoškolská odborná činnost - SOČ Mgr. Eva Cibulková."

Podobné prezentace


Reklamy Google