Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajinná ekologie. Organizace předmětu  Zápočet: 2 cvičení (nutno odevzdat ve stanoveném termínu!) 1. za 30 bodů 2. za 10 bodů  Zkouška Písemná část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajinná ekologie. Organizace předmětu  Zápočet: 2 cvičení (nutno odevzdat ve stanoveném termínu!) 1. za 30 bodů 2. za 10 bodů  Zkouška Písemná část."— Transkript prezentace:

1 Krajinná ekologie

2 Organizace předmětu  Zápočet: 2 cvičení (nutno odevzdat ve stanoveném termínu!) 1. za 30 bodů 2. za 10 bodů  Zkouška Písemná část (40 bodů) Ústní část (20 bodů) – percepce krajiny

3 Organizace předmětu  Celkem je možné získat 100 bodů 0 – 59 60 – 72 73 – 87 88 – 100

4 Vývoj krajinné ekologie a její postavení v systému geografických věd 17. 2. 2009

5 Počátky disciplíny  1866 – německý biolog Ernst Haeckel („německý Darwin“, stoupenec sociálního darwinismu, vzor pro zastánce eugeniky) zavádí termín „ekologie“ Označuje tak studium vztahů mezi živými věcmi a jejich prostředím Oikos – stanoviště, místo Logos, logie – myšlenka, věda

6 Krajinná ekologie: vývoj disciplíny  Předchůdci krajinných ekologů Fyzičtí geografové: A. von Humboldt, V. V. Dokučajev (19. století)  Vznikla koncem 30. let 20. století Za zakladatele se považuje německý geograf Carl Troll V roce 1939 prvně použil termín Landschaftsökologie Inspirován konceptem ekosystému britského biologa A. G. Tansleyho (1935)

7 Krajinná ekologie: vývoj disciplíny  Trollovo pojetí krajinné ekologie: Spojení („manželství“) geografie a biologie Spojení prostorových struktur (objekt studia geografie) a ekologických procesů (objekt studia biologie) Krajinu považoval za prostorové vyjádření ekosystému

8 Krajinná ekologie: vznik vědní disciplíny  Jako vědní obor se krajinná ekologie rozvíjela především ve střední Evropě záhy po ukončení 2. světové války Hlavní rozvojová centra: Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Československo, Polsko Vedlejší rozvojová centra: Sovětský svaz, Kanada, Austrálie

9 Krajinná ekologie: vznik vědní disciplíny  Od počátku krajinná ekologie kombinovala Horizontální strukturní přístup geografů Vertikální funkční přístup biologů  V prvních dekádách v krajinné ekologie silně převažoval geografický aspekt  Hlavním přístupem v té době bylo krajinně-ekologické mapování

10 Krajinná ekologie: vznik vědní disciplíny  Od 70. let 20. století začala krajinná ekologie řešit i environmentálně pojaté otázky týkající se změn v krajině  Přetahování o krajinnou ekologii Geografové, biologové, ekologové, biogeografové, krajinní a lesní inženýři, environmentalisté atd. atd. Geografie na většině front prohrává

11 Otcové krajinné ekologie  Ernst Haeckel  Arthur Tansley Termín ekotop (1939)  Carl Troll Interpretace leteckých snímků

12 Světoví krajinní ekologové  NDR E. Neef, H. Richter, G. Haase Drážďany, Lipsko, Halle  Nizozemí I. S. Zonneveld (Wageningen, Amsterodam)  Rusko I. P.Gerasimov, D.L. Armand, V. S. Preobreženskij (Moskva) V. B. Sočava (Irkutsk) A. G. Isačensko (Petrohrad)

13 Světoví krajinní ekologové  Švýcarsko H. Leser  Itálie A. Farina  USA R. T. T. Forman  Izrael Z. Naveh, A. Lieberman

14 Světoví krajinní ekologové  Polsko A. Richling, J. Solon T. Bartkowski  Kanada P. Dansereau

15 Krajinná ekologie v Československu  Studium krajiny se rozvíjelo nejprve v rámci komplexní fyzické geografie Geomorfologové J. Demek, E. Mazúr Biogeograf S. Horník  Silná pozice krajinné ekologie na Slovensku L. Miklós, M. Ružička, M. Kozová, J. Drdoš, M. Huba, J. Oťaheľ J. Minár, M. Trizna, L. Mičian  Čeští krajinní ekologové E. Hadač, J. Jeník, I. Míchal A. Buček, J. Lacina, J. Kolejka Z. Lipský, P. Kovář

16 Propagace krajinné ekologie  IALE – International Association for Landscape Ecology Založena v Československu v roce 1982  Časopis Landscape Ecology Od roku 1987  Časopis Ekológia Od roku 1982  Další časopisy: Landscape and Urban Planning, Environment and Development atd.

17 Významná pracoviště  Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava  PřF UK Bratislava  Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR České Budějovice  MZLU Brno  ČZU Praha

18

19 Postavení krajinné ekologie v systému věd  Krajinná ekologie se někdy také označuje jako Geoekologie (Trollův termín, který je výstižnější v angličtině) Geobiocenologie Komplexní fyzická geografie Nauka o krajině L. Mičian – diskuze významů jednotlivých pojmů

20 Krajinná ekologie  Časoprostorová interdisciplinární věda

21 Krajinná ekologie v systému věd

22 Postavení krajinné ekologie v systému věd  Krajinná ekologie jako součást geografie leží na pomezí věd přírodních a sociálních  Krajinná ekologie v rámci geografie leží na pomezí fyzické a humánní geografie  Do krajinné ekologie vstupují poznatky jiných vědních oborů

23 Informační zdroje ke krajinné ekologii  Zahraniční knihy: Naveh, Z., Lieberman, A. (1984): Landscape Ecology Zonneveld, I. S. (1995): Land Ecology Forman, R., Godron, M. (1986): Landscape Ecology (česky 1993 Krajinná ekologie) Armand, D. L. (1975): Nauka o landšaftě Richling, A., Solon, J. (1994): Ekologia krajobrazu Miklós, L., Izakovičová, Z. (1997): Krajina jako geosystém

24 Informační zdroje ke krajinné ekologii  Domácí literatura: Zlatník, A. (1973): Úvod do ekologie Demek, J. (1974): Systémová teorie a studium krajiny Demek, J. (1999): Úvod do krajinné ekologie Hadač, E. (1977): Úvod do krajinné ekologie Hadač, E. (1982): Krajina a lidé Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita Lipský, Z. (1998): Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů


Stáhnout ppt "Krajinná ekologie. Organizace předmětu  Zápočet: 2 cvičení (nutno odevzdat ve stanoveném termínu!) 1. za 30 bodů 2. za 10 bodů  Zkouška Písemná část."

Podobné prezentace


Reklamy Google