Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 20. května.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 20. května."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 20. května 2004 Seminář Ústí nad Orlicí

2 Aktuální stav příprav na vyhlášení výzvy  Řídící orgán zaslal pokyny k vyhlášení výzevŘídící orgán zaslal pokyny k vyhlášení výzev Termín výzvy v konkrétním kraji závisí na rozhodnutí Regionální radyTermín výzvy v konkrétním kraji závisí na rozhodnutí Regionální rady V průběhu května by mělo být vyhlášeno ve všech krajíchV průběhu května by mělo být vyhlášeno ve všech krajích Na předkládání projektů min. 2 měsíceNa předkládání projektů min. 2 měsíce Deadline: 31. července 2004

3 Příručka pro žadatele – struktura:  Podmínky pro účast v programuPodmínky pro účast v programu Podpory poskytované v rámci SROPPodpory poskytované v rámci SROP Příjem žádostíPříjem žádostí Hodnocení a výběr projektůHodnocení a výběr projektů Smlouvy/rozhodnutí o spolufinancováníSmlouvy/rozhodnutí o spolufinancování Harmonogram výzvyHarmonogram výzvy Veřejné zakázkyVeřejné zakázky Kontroly realizovaných projektůKontroly realizovaných projektů

4 Podmínky pro účast v programu:  Vymezení povinností konečných příjemců (např. povinnost otevřít pro projekt zvláštní účet, povinnost vést oddělený účetní systém projektu, povinnost uchovat efekty projektu po dobu 5 let od podpisu smlouvy,…)Vymezení povinností konečných příjemců (např. povinnost otevřít pro projekt zvláštní účet, povinnost vést oddělený účetní systém projektu, povinnost uchovat efekty projektu po dobu 5 let od podpisu smlouvy,…) Nutnost uchovávat veškeré doklady do konce roku 2012Nutnost uchovávat veškeré doklady do konce roku 2012 Investiční projekty (tedy i 2.2) mohou zahrnovat neinvestiční výdaje do výše 10% uznatelných nákladůInvestiční projekty (tedy i 2.2) mohou zahrnovat neinvestiční výdaje do výše 10% uznatelných nákladů

5 Podmínky pro účast v programu:  Územní alokace projektůÚzemní alokace projektů Doba realizace:Doba realizace: Zahájení projektu 6 měsíců od podpisu smlouvy Zahájení projektu 6 měsíců od podpisu smlouvy Finanční dokončení realizace do 24 měsíců od zahájení Finanční dokončení realizace do 24 měsíců od zahájení Velké projekty nad 90 milionů mohou mít dobu realizace delší Velké projekty nad 90 milionů mohou mít dobu realizace delší

6 Podpory poskytované v rámci SROP:  Prostředky ze strukturálních fondů (ERDF)Prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) Prostředky ze státního rozpočtu, popř. kraje (obce) – na základě žádostiProstředky ze státního rozpočtu, popř. kraje (obce) – na základě žádosti Etapizace:Etapizace: Jednoetapový projekt – 100% krytí celého projektu Jednoetapový projekt – 100% krytí celého projektu Víceetapový projekt – krytí min. první etapy Víceetapový projekt – krytí min. první etapy

7 Podpora ze strukturálních fondů:  Proplácení až po skončení projektu nebo po etapáchProplácení až po skončení projektu nebo po etapách Víceetapový projekt (nad 1 rok, uznatelnými náklady nad 4 mil. Kč):Víceetapový projekt (nad 1 rok, uznatelnými náklady nad 4 mil. Kč): Možnost proplácet až 3x ročně Možnost proplácet až 3x ročně Výše jedné proplácené etapy min. 2 miliony Kč Výše jedné proplácené etapy min. 2 miliony Kč

8 Podpora ze státního rozpočtu:  Na základě vyplněné žádosti a formuláře ISPROFINNa základě vyplněné žádosti a formuláře ISPROFIN Čerpání na základě Oznámení limitu vádajů státního rozpočtuČerpání na základě Oznámení limitu vádajů státního rozpočtu Vyplácení zajišťuje zatím Česká spořitelna, a to průběžněVyplácení zajišťuje zatím Česká spořitelna, a to průběžně Banka hradí faktury dodavateleBanka hradí faktury dodavatele

9 Uznatelné náklady:  Uznatelnost nejdříve od doby registrace projektuUznatelnost nejdříve od doby registrace projektu V případě projektové dokumentace nejdříve od 1.5.2004V případě projektové dokumentace nejdříve od 1.5.2004 Jakýkoli výnos vytvořený projektem musí být odečten od uznatelných nákladůJakýkoli výnos vytvořený projektem musí být odečten od uznatelných nákladů Neinvestiční náklady jen do výše 10%Neinvestiční náklady jen do výše 10%

10 Příjem projektů:  Na sekretariátch regionální radyNa sekretariátch regionální rady 3x tištěná forma žádosti podepsaná žadatelem3x tištěná forma žádosti podepsaná žadatelem 2x provinné přílohy (žádost o příspěvek z rozpočtu 3x)2x provinné přílohy (žádost o příspěvek z rozpočtu 3x) Elektronickou verzi žádosti na CD nebo disketěElektronickou verzi žádosti na CD nebo disketě Konzultovat projekt před závěrečným podáním!!!

11 Výběrové řízení musí odpovídat zákonu č. 40/2004, o veřejných zakázkách Výběrové řízení musí odpovídat zákonu č. 40/2004, o veřejných zakázkách Zakázky nad 2 miliony Kč – podle zákona Zakázky nad 2 miliony Kč – podle zákona Zakázky pod 2 miliony Kč – transparentně a nediskriminačně: Zakázky pod 2 miliony Kč – transparentně a nediskriminačně:  Do 500.000 Kč – není nutný výběr  500.000 Kč – 2 miliony Kč – nutný výběr z minimálně 3 dodavatelů !!! Potřeba, relevance projektu (30%) Veřejné zakázky 

12 Projektová přihláška – žádost BENEFIT 

13 Projektová přihláška - BENEFIT 

14

15

16

17 Povinné přílohy  Soulad s rozvojovou strategií,Soulad s rozvojovou strategií, Logický rámec projektu,Logický rámec projektu, Podrobný rozpočet projektu,Podrobný rozpočet projektu, Podklady pro ekonomické hodnocení projektu,Podklady pro ekonomické hodnocení projektu, Doklady o právní subjektivitě žadatele,Doklady o právní subjektivitě žadatele, Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, Čestné prohlášení o bezdlužnosti,Čestné prohlášení o bezdlužnosti,

18 Výpis z rejstříku trestůVýpis z rejstříku trestů Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů Územní rozhodnutí,Územní rozhodnutí, Stavební povolení,Stavební povolení, Projektová dokumentace,Projektová dokumentace, Smlouva o vedení účtu,Smlouva o vedení účtu, Povinné přílohy 

19 Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu/rozpočtu krajeŽádost o příspěvek ze státního rozpočtu/rozpočtu kraje Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN Seznam přílohSeznam příloh Povinné přílohy k projektové žádosti 

20 Do 4 milionů celkové výše investice – zjednodušená studie proveditelnostiDo 4 milionů celkové výše investice – zjednodušená studie proveditelnosti 4-10 milionů Kč – základní studie proveditelnosti4-10 milionů Kč – základní studie proveditelnosti Od 10 milionů Kč – studie proveditelnosti + CBA analýzaOd 10 milionů Kč – studie proveditelnosti + CBA analýza Závazné jsou osnovy těchto studií uveřejněné na internetuZávazné jsou osnovy těchto studií uveřejněné na internetu V programu SROP stanovena diskontní sazba 5% p.a.!V programu SROP stanovena diskontní sazba 5% p.a.! Studie proveditelnosti a CBA analýza 

21  www.strukturalni-fondy.cz  www.mmr.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

22 Děkuji za pozornost Ing. Renata Hrůzová oddělení programování SROP E-mail: hruren@mmr.cz Tel.: 22486 1344 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu


Stáhnout ppt "Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 20. května."

Podobné prezentace


Reklamy Google