Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2014."— Transkript prezentace:

1 7. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2014

2  sterilní výroba  sterilizace  základy procesu  druhy  použití Verze 2014

3  Výroba injekcí; sterilních mastí a krémů; infuzních roztoků ad.  Vyr 32 dopl.1: Výroba sterilních léčivých přípravků ..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYR 32\VYR_32_Doplnek_1_revize_1_Sterilní výroba[1].pdf..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYR 32\VYR_32_Doplnek_1_revize_1_Sterilní výroba[1].pdf  Výroba sterilních přípravků musí být prováděna ve speciálním režimu s cílem minimalizace rizika mikrobiální kontaminace. Stejně tak musí být zamezeno ohrožení látkami způsobujícími pyrogenitu produktů.  Sterilizace je součástí výroby sterilních přípravků Druh sterilizace se volí podle typu procesu. Sterilizace se provádí vlhkým nebo suchým teplem, zářením, chemickými látkami nebo filtrací. Verze 2014

4  Výroba sterilních přípravků musí být jištěna průběžně a to od prvopočátku přípravných procesů až po finální produkt. Vlastní příprava prostorů pro výrobu ( čisté prostory – samostatná přednáška ), výcvik operátorů, jištění toku lidí a materiálů a další kritické procesy.  Výrobní činnost lze rozdělit do dvou skupin:  za prvé na ty, kde produkt je terminálně sterilizován (v konečných obalech) – terminální - koncový, závěrečný, poslední  za druhé na ty, které jsou prováděny za aseptických podmínek v některých nebo ve všech stupních výroby. Verze 2014

5  Příklady činností pro přípravky sterilizované v konečných obalech ve vztahu k třídě čistoty  A plnění přípravků s vysokým rizikem kontaminace  C příprava roztoků s vysokým rizikem kontaminace, plnění přípravků  D příprava roztoků a komponent pro následné plnění  Příklady činností pro aseptické operace ve vztahu k třídě čistoty  A aseptická příprava a plnění  C příprava roztoků následně filtrovaných  D manipulace s komponenty po jejich umytí Verze 2014

6  Výrobky sterilizované v konečných obalech  28. Příprava komponent a většiny přípravků má probíhat alespoň v ovzduší třídy D, aby se snížilo riziko částicové a mikrobiální kontaminace, přiměřené pro následnou filtraci a sterilizaci. U přípravků, kde je vysoké riziko mikrobiální kontaminace, např. léčivý přípravek aktivně podporuje růst mikroorganismů nebo je uchováván po dlouhou dobu před sterilizací, případně léčivý přípravek není připravován v uzavřeném výrobním zařízení, má příprava probíhat v prostředí třídy C.  29. Plnění léčivých přípravků terminálně sterilizovaných má probíhat alespoň v prostředí třídy C.  30. U přípravků, kde je vysoké riziko kontaminace z prostředí, např. plnění probíhá velmi pomalu, nebo primární obaly mají široká hrdla, případně dochází k působení okolního prostředí při plnění po dobu delší než je několik vteřin, má být plnění prováděno v prostředí třídy A s pozadím prostředí alespoň třídy C. Příprava a plnění mastí, krémů, suspenzí a emulzí mají být zpravidla prováděny v prostředí třídy C s následnou terminální sterilizací. Verze 2014

7  Aseptická příprava  31. S komponentami po jejich umytí má být manipulováno alespoň ve třídě D. S výchozími sterilními surovinami a materiály, nebudou-li následně sterilizovány nebo filtrovány filtrem zachycujícím mikroorganismy, má být zacházeno v prostředí třídy A s pozadím odpovídajícím třídě B.  32. Příprava roztoků, které mají být později sterilizovány filtrací se má provádět v prostředí třídy C; pokud se nebudou filtrovat, má se pracovat v prostředí třídy A s pozadím třídy B.  33. Manipulace s asepticky připravovanými produkty a jejich rozplňování se má prováděn v prostředí třídy A s pozadím třídy B.  34. Transport částečně uzavřených primárních obalů s produktem před jejich úplným zazátkováním, které jsou používány např. při lyofilizaci, má být prováděn v prostředí třídy A s pozadím třídy B nebo v uzavřených transportních obalech v prostředí třídy B.  35. Příprava a rozplňování sterilních mastí, krémů, suspenzí a emulzí má probíhat v prostředí třídy A s pozadím třídy B, pokud je při přípravě produkt vystaven vlivu vnějšího prostředí a později se již sterilně nefiltruje. Verze 2014

8  Sterilizační procesy jsou procesy při nichž pomocí desinfekčních prostředků biocidních činidel ) nebo pomocí fyzikálních procesů se odstraňují nebo usmrcují zárodky všech mikroorganismů.  Dosažení sterilizační úrovně ( SAL - Sterility Assurance Level ): z populace 10 6 přežije méně než 1 mikroorganismus Verze 2014

9  Patří ke kritickým krokům výroby sterilních produktů.  Každý sterilizační proces musí být validován  Každý sterilizační proces musí být vhodně monitorován  Záznam o sterilizaci musí být součástí dokumentace sterilních produktů Verze 2014

10  Sterilizace vlhkým teplem  Sterilizace suchým teplem  Sterilizace ionizujícím ( gama )zářením  Sterilizace UV zářením  Chemické metody sterilizace  sterilizace ethylenoxidem  sterilizace formaldehydem  peroxidem vodíku  Sterilizace filtrací Verze 2014

11  Snižování resp. usmrcování MO ( mikroorganismů ) lze formálně popsat pomocí kinetiky reakcí prvního řádu dN/ dt = k* N  N koncentrace MO v čase  N 0 koncentrace MO na počátku sterilizace (biozátěž – bioburden)  t - čas  k - rychlostní konstanta hynutí mikroorganismů  t 0 - smrtící účinek ( čas )  D – Decimal Reduction Time - čas zahřívání nebo působení sterilizačního prostředí potřebný na to, aby se obsah mikroorganismů snížil při dané teplotě o jeden řád.(D= 1/k) t 0 = D * log N 0 / N ) Verze 2014

12  D - je specifické podle druhu mikroorganismů. Údaje jsou vztahovány k teplotě standardní 121°C.  BI biologický indikátor – používá se rezistentní např. nejčastěji Bacilus stearothermophillus nebo Bacilus coagulans s D od 0,1 – 2 minuty  Předpokládá se usmrcení všech BI v testu - do systému se vkládá např. až 10 BI – prokazuje se redukce MO nejméně o 6 řádů Verze 2014

13  Mikroorganismus (z~5°C) D (min)  Salmonella sp. D65 0,02-0,25  Staphylococcus aureus D65 0,8-1,0  Escherichia coli D65 0,1  plísně D65 0,5-3,0  Campylobacter jejuni D55 1,1  bakteriální endospory (z~10 °C)  B. stearothermofilus D121 1,5  C. botulinum typ A a B D121 0,1-0,2  C. sporogenes D80 0,1-3.0  C. botulinum typ E D110 <1 sekunda Verze 2014

14  Sterilizační účinnost může být hodnocena na základě teploty a času nebo na základě výpočtu „F“ hodnot : F =  i 10 (Ti-Tstd)/Z.  t i  Tiokamžitá hodnota teploty  Tstdstandardní teplota pro daný typ sterilizace   t i časový interval  Zzměna teploty, která způsobí změnu hodnoty D o 1 řád  Z=(T 2 – T 1 )( log D 1 – log D 2 ) a)sterilizace sytou parou: Fo=  i 10 (Ti-121)/10.  t i b)sterilizace suchým teplem: FH=  i 10 (Ti-160)/20.  t i c) depyrogenizace suchým teplem: FD=  i 10 (Ti-250)/46,4.  t i Verze 2014

15  Sterilizace teplem ( uveden pouze příklad ):  Vlhké teplo :např. vaření ve vodě 100°C 30 minut opakované 3x po 24 hodinách  Zahřívání ve vodní páře pod tlakem :  150 kPa 110°C, 40 minut  170 kPa 115°C, 30 minut  200 kPa 120°C, 20 minut Verze 2014

16  VYR-34_Procesy sterilizace teplem...\Literatura a přílohy k přednáškám\VYRy ostatní\vyr 34_Sterilizace teplem.doc VYR-34_Procesy sterilizace teplem..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYRy ostatní\vyr 34_Sterilizace teplem.doc  Při sterilizaci dochází k hydrataci a hydrolýze molekul a probíhá jejich denaturace  Parní sterilizace ( teplota 121°C, 15 – 20 minut – nepřežití MO v materiálech nebo na povrchu objektů )  Sterilizováním ve farmaceutické praxi se rozumí snížení počtu mikroorganismů o 3 až 6 řádů.  Celý sterilizační cyklus se dělí na vyhřívací fázi, dobu sterilizace a chladicí fázi.  Doba sterilizace začíná, když nejstudenější místo náplně dosáhne požadované sterilizační teploty (platí pro cyklus, který je kontrolován a řízen na základě teploty a času). Verze 2014

17  Pára  Proudící pára ( teplota závisí na tlaku vzduchu ). Směs páry a vzduchu ( tlak je součet tlaku páry a vzduchu )  Nasycená pára – v kontaktu s vodou v určitém prostoru – (tlak je závislý na teplotě)  Nenasycená pára – vyplňuje prostor, který by vyplnilo více páry  Přehřátá pára není ve styku s vodní fází (tlak je závislý na teplotě a objemu)  Mokrá pára vzniká při ochlazení nasycené páry Verze 2014

18  Ke kontrole procesu je třeba sledovat jak teplotu tak tlak Verze 2014 TLAK - TEPLOTA NASYCENÉ PÁRY bar°Cbar°Cbar°Cbar°Cbar°C 0.5825,0152131922522450264 1,01005,5156141952823055270 1,51126,0159151983023460275 2,01207,0166162003223864280 2,51288,0170172043524270286 3,01339,0176182073824775290 3,513810,0180192104025080295 4,014411,0185202124225390303 4,514812,01882221845257100310

19  Přenos tepla vzduchem. Při procesu chybí hydratace a hydrolýza molekul. Proces probíhá denaturací molekul v buňce.  Nutno dodat více tepla ve srovnání s vlhkou sterilizací.  Popis sterilizace lze popsat analogicky s vlhkou sterilizací  Teplota se zpravidla volí 160°C po dobu 120 minut Verze 2014

20  Indikátory s MO Bacillus subtilis  Proces je řízen podle charakteru vsádky (např. poréznost), podle geometrie, způsobu přenosu tepla.  Sterilizaci předchází vyhřátí celého prostoru  Zpravidla nucený oběh filtrovaného vzduchu v komoře  Při chlazení nutno použít sterilní vzduch, plyn Verze 2014

21  Používá se γ záření nebo β záření  Dochází k přímému působení + poškození DNA volnými radikály vznikající v důsledku radiolýzy vody (γ-záření, urychlené elektrony) = zlomy v řetězci DNA ; k denaturaci nebo ničení molekul (rozklad vody na peroxidy, které ničí buňku)  Sterilizace je prováděna v suchém stavu materiálu  Doba ozařování je specifická síle zdroje  Použití pro materiály, které nesnáší tepelnou sterilizaci  Nutno prokázat, že při sterilizaci nedochází k škodlivým účinkům na materiál Verze 2014

22  Při sterilizaci dochází k chemické reakci nukleofilů nebo radikálů s molekulami v buňkách. Tím dochází k denaturaci molekul.  Ethylenoxid, peroxid vodíku, kyselina peroctová, oxid chloričitý, formaldehyd  K indikaci se používá Bacilus subtilis nebo stearothermophilus Verze 2014

23  Používá se u specifických případů  Nesmí docházet ke škodlivým účinkům na produkt  Zabezpečení dostatečného kontaktu media s předměty, povrchy  Průběžné kontroly monitoring teploty, tlaku, vlhkost Verze 2014

24  Bakteriální filtrace (např. svíčkové filtry s velikostí „otvorů“ 0,2 μm a menší ) může být metodou sterilizační, ale i pouze aseptickým postupem pokud se produkt plní do sterilních nádob, které se sterilně uzavírají. Verze 2014

25  Baterie příklad Verze 2014

26  Plnící zařízení klasické  Plnící jednotky RABS  Plnící zařízení isolátor Verze 2014

27

28

29


Stáhnout ppt "7. Sterilní výroba a Sterilizační procesy Verze 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google