Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teoretická doporučení k optimálnímu designu daní a daňových soustav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teoretická doporučení k optimálnímu designu daní a daňových soustav"— Transkript prezentace:

1 Teoretická doporučení k optimálnímu designu daní a daňových soustav
Daňové principy Teoretická doporučení k optimálnímu designu daní a daňových soustav

2 Historické principy Daňové kánony A. Smitha Princip spravedlnosti
Reakce na předchozí zdaňování autoritativních vlád Princip spravedlnosti Princip určitosti Princip výhodnosti pro poplatníka Princip úspornosti

3 Smith: Princip spravedlnosti
Subprincip platební schopnosti (kapacity) “V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje na správu státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod ochranou státu požívají” Reakce na zdaňování bez ohledu na příjmy poplatníků Reakce na Hobbesovu směnnou (ekvivalentní) teorii (princip prospěchu) Obdobně jako A. Smith i J.S.Mill či A.Rašín

4 Smith: Princip určitosti
Subprincip právní jednoznačnosti (perfektnosti) “Daň. kterou má každý jednotlivec platit, by měla být stanovena přesně a nikoliv libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a suma, kterou má platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoliv jinému naprosto jasné” Reakce na libovůli vládců při určování a výběru daní

5 Smith: Princip výhodnosti
Subprincip vstřícnosti k poplatníkům “Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí.” Reakce na nepravidelný a k finanční situaci poplatníků nepřihlížející výběr daní

6 Smith: Princip úspornosti
Subprincip správní efektivnosti výběru daní “Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, co ona daň skutečně přináší do státní pokladny” Reakce na plýtvání finančními prostředky v berních i vládních institucích Snaha o všeobecnou vládní úspornost (inspirace u A. Rašína i K. Engliše)

7 Moderní pojetí principů
Spravedlnost Ekonomická efektivnost Administrativní jednoduchost Flexibilita vzhledem k ekonomice Optimální makroekonomický vliv Politická průchodnost Právní perfektnost

8 ? Jaký důchod, hrubý nebo disponibilní po úhradě nezbytných výdajů?
Spravedlnost Vertikální Dle platební schopnosti platí každý úměrně svému důchodu Horizontální Poplatníci se stejnými důchody platí stejné daně Rozpor s principem prospěchu požadujícím ekvivalenci k protiplnění ? Jaký důchod, hrubý nebo disponibilní po úhradě nezbytných výdajů?

9 Efektivnost Užší pojetí – efektivnost správní při výběru daní
Na straně státu (náklady daňové správy) Na straně plátců (náklady na výpočet a odvod daní) Širší pojetí – náklady distorze Neefektivní substituce a omezení aktivit v důsledku zdanění

10 Efektivnost a daňové břemeno
Celkové daňové břemeno (náklady daní) tvoří: Daňový výnos Výše odvedených daní Administrativní náklady Přímé zejména na mzdy a vybavení správců a na provoz Nepřímé na vícenáklady plátců a poplatníků (daňovou agendu) Nadměrné daňové břemeno Náklady neefektivních substitucí a poklesů transakcí

11 ? Mohou být optimálně efektivní transakce na nedokonalých trzích?
Efekty daní Důchodový Odebrání disponibilního důchodu Důsledkem je restrikce aktivit pro nedostatek financí Odtud „restriktivní působení daní“ Substituční Tlak na změnu aktivit od zdaněných k nezdaněným Důsledkem jsou preference výrobců a spotřebitelů neodpovídající optimu efektivnosti ? Mohou být optimálně efektivní transakce na nedokonalých trzích?

12 Flexibilita a makroefekty
Rigidní daně nemohou reagovat na změny ekonomické situace Flexibiltu tvoří „parametry“ v konstrukci zejména sazby Pouze flexibilní daně mohou být nástrojem fiskální (makroekonomické) politiky vlády

13 Právní perfektnost a politická průchodnost
Nejednoznačné, chaotické, chybové a nesystémové daňové zákony vedou k porušování oststních principů, zejména principu efektivnosti. Politicky průchodné však bývají lobbysticky deformované zákony konfliktní s principem právní perfektnosti. ? Jak prosadit kvalitní principiálně nekonfliktní daňové zákony?


Stáhnout ppt "Teoretická doporučení k optimálnímu designu daní a daňových soustav"

Podobné prezentace


Reklamy Google