Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

náčelník Generálního štábu generálporučík Ing. Vlastimil PICEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "náčelník Generálního štábu generálporučík Ing. Vlastimil PICEK"— Transkript prezentace:

1 náčelník Generálního štábu generálporučík Ing. Vlastimil PICEK
2. krok Reformy AČR náčelník Generálního štábu generálporučík Ing. Vlastimil PICEK

2 Filosofie, východiska a omezení Fáze 2. kroku a hlavní úkoly
Obsah Filosofie, východiska a omezení Fáze 2. kroku a hlavní úkoly Přehled hlavních reorganizačních změn Schopnosti AČR po 2. kroku Reformy Závěr Vážená paní ministryně, vážení hosté, Cílem mé prezentace je seznámit Vás s mým záměrem druhého kroku reformy AČR. Prezentace se bude řídit obsahem, který vidíte na snímku.

3 Reforma resortu MO ČR 2009-2018 2007-2008 2005-2006 2002-2004
Pokračování transformace, dosažení cílových struktur a počtu resortu MO Fáze vyhodnocení a přípravy dalšího postupu po dosažení počátečních operačních schopností Stabilizační fáze s důrazem na zabezpečení personálu Fáze radikálních změn, rušení posádek, snižování počtů osob a VTM

4 Filosofie 2. kroku Reformy AČR v rámci dalšího postupu transformace rezortu MO
Při respektování zdrojových možností rezortu MO a 10-letého cyklu plánování sil NATO pokračovat v rozvoji schopností AČR dosažených v 1. kroku Reformy s cílem naplnit vojensko-politické ambice ČR a dosáhnout cílových struktur a schopností AČR podle NATO Capability Statement v roce 2018. Reforma Armády České republiky byla zahájena v roce s hlavním cílem prvního kroku dosáhnout počáteční operační schopnosti a cílové operační schopnosti v roce 2010 až v závislosti na dostupných zdrojích. V roce 2006 AČR dosáhla stanoveného cíle 1. kroku Reformy a v souladu se zněním Reformy zahájila rozpracování 2. kroku. Vzhledem k tomu, že v průběhu 1. kroku Reformy se zásadním způsobem změnily zdrojové podmínky, rovněž byly změněny požadavky na síly, jak v kvalitě, tak i v kvantitě, je nezbytné přehodnotit obsah a délku celého 2. kroku Reformy. Základní myšlenka 2. kroku reformy AČR je zvýrazněna na snímku. Koncepcí výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace OS ČR přepracované na změněný zdrojový rámec bylo předpokládáno, v závislosti na vývoji zdrojových možností po roce 2006 bylo stanoveno dosáhnout cílových operačních schopností v horizontu let 2010 až Na základě několikanásobné úpravy finančních zdrojů a predikce dostupných zdrojů, především finančních, predikcí vývoje těchto zdrojů a upřesněných požadavcích na schopnosti nasaditelných sil AČR se dostupným milníkem 2. kroku Reformy jeví rok V případě dalších změn v zdrojích, ambicích nebo požadavcích na schopnosti se tento termín může posunout na období po roce 2020.

5 Systém rotací 4:1 a potřeba sil
4. rotace 3. rotace 2. rotace 1. rotace perioda nasazení se čtyřmi rotacemi 1. rotace další perioda nasazení brigádní úkolové uskupení tvořeno mb o dvou mpr posílenou brigádním kompletem CS a CSS do celkového počtu 3000 osob, od roku 2012 se třemi mpr celkem 4000 osob, neboNRF nebo EU BG s 1 x mpr a cca 2000 osob Prapor NRF v počtu do 1000 osob záchranné úkolové uskupení tvořeno záchranným týmem a jednotkami CS a CSS do celkového počtu 250 osob jeden až několik kontingentů obsahující jednotky mpr posílené jednotkami CS a CSS různého složení podle konkrétní operace o celkovém počtu do 1000 osob - 1.obložení jeden až několik kontingentů obsahující jednotky mpr posílené jednotkami CS a CSS různého složení podle konkrétní operace o celkovém počtu do 1000 osob - 2.obložení jeden až několik kontingentů obsahující jednotky mpr posílené jednotkami CS a CSS různého složení podle konkrétní operace o celkovém počtu do 1000 osob - 3.obložení jeden až několik kontingentů obsahující jednotky mpr posílené jednotkami CS a CSS různého složení podle konkrétní operace o celkovém počtu do 1000 osob - 4.obložení jeden až několik kontingentů obsahující jednotky mpr posílené jednotkami CS a CSS různého složení podle konkrétní operace o celkovém počtu do 1000 osob - 1.obložení celkem 1 x mpr celkem 2 x mpr celkem 1 x mpr celkem 4 x mpr do 1000 osob do 2000 osob do 1000 osob do 4250 osob Celková potřeba: 8x jednotka typu mpr, podle plánu bude 6 x (2 x mpr na KOT, 2 x mpr na BVP, 1 x tpr, 1 x vmpr) BÚU mít v pohotovosti nejmíň 180 dnů, kontingenty do misí v době nasazení BÚU stavět z jiných jednotek druhů vojsk a mopr, akceptovat risk, že pravděpodobnost nasazení BÚU je poměrně nízká

6 Východiska pro 2. krok Reformy
Výsledky 1. kroku Reformy Ambice ČR Vnější (zvýšení podílu nasaditelných a udržitelných sil AČR v operacích) Vnitřní (podpora IZS a PČR) Závazky NATO (FG 2008, Istanbul, PCC) EU (RC 2010) OSN Národní a alianční koncepční a hodnotící dokumenty Dostupné zdroje Základním východiskem pro koncipování 2. kroku Reformy jsou výsledky a zkušenosti z realizace jejího 1. kroku ve všech jejich aspektech, pozitivních i negativních. K pozitivním řadím úplnou profesionalizaci AČR, provedení základních a rozsáhlých organizačních a dislokačních změn, nastartování 2-letého cyklu výcviku a pohotovosti jednotek, dosažení počátečných operačních schopností AČR a naplnění minimálních, tj. klíčových schopností, ambicí a hlavních závazků ČR v oblasti vojenské. Za zápory považuji nedokončení všech dislokačních změn spojený s permanentním odsouváním dostavby perspektivních základen, opuštění neperspektivních míst dislokace, odsouvání zahájení a ukončení projektů přezbrojování se společným jmenovatelem všech těchto nedostatků – opakované negativní změny v zdrojových podmínkách pro AČR a absence dlouhodobé koncepce rozvoje rezortu a AČR. Další východiska pro 2. krok Reformy jsou uvedeny na snímku. Jde především o ambice ČR zaměřené na poskytování sil do operací NATO, EU a OSN, do pohotovostních sil v různých formátech pro zmíněné mezinárodní organizace a efektivní poskytování sil pro posílení integrovaného záchranného systému a Policie ČR při čelení krizovým jevům na území ČR. Dalším východiskem je plnění závazků vůči NATO, EU a OSN, kde kromě sil do misí a pohotovosti je ČR zavázána do procesu výstavby sil – cíle výstavby sil Force Goals pro NATO a Requirements Catalogue pro EU, do udržování stanoveného procenta nasaditelných sil a sil udržovaných v operaci podle závěrů Istanbulského summitu NATO a závazky k budování chybějících schopností NATO – OPZHN a PSS. Z dalších východisek pro 2. krok Reformy je potřebné uvést Vojenskou strategii, hodnocení stavu realizace Reformy OS ČR a alianční hodnocení České republiky v rámci procesu obranného plánování NATO. Kritickým východiskem pro 2. krok Reformy jsou dostupné zdroje.

7 Fáze 2. kroku Reformy 1. fáze - od roku 2008 do roku 2010
dosažení cílových počtů a struktur u rozhodujících útvarů a jednotek AČR 2. fáze - od roku 2011 do roku 2014 dokončení výstavby prvků dle FP/FG 2008 3. fáze - od roku 2015 do roku 2018 dosažení požadovaných schopností AČR (dle Capability Statement) Realizace 2. kroku Reformy je z hlediska časového rozdělena do třech fází, koncem první fáze v roce 2010, bude dosaženo cílových počtů a organizačních struktur u rozhodujících útvarů a jednotek AČR, tj. budou dobudovány útvary a jednotky, které jsou nezbytné k naplnění ambicí a závazků ČR a počty osob AČR budou v souladu s Koncepcí výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracované na nový zdrojový rámec a se Směrnicí MO pro rozvoj a činnost rezortu MO. Druhá fáze bude mít za cíl dokončit výstavbu všech prvků, které jsou požadovány orgány NATO a které budou akceptovány ČR. Třetí fáze bude ukončena dosažením požadovaných schopností AČR v souladu s ambicemi a závazky ČR.

8 1. fáze 2. kroku Reformy Hlavní úkoly Rok 2008
Zahájení OMDZ 2. kroku Reformy Zpracování koncepce rozvoje AČR Příprava EU BG Zahájení činnosti PRT Logar Aktualizace koncepcí rozvoje druhů sil, druhů vojsk a služeb Rok 2009 Zahájení implementace SdP 2009 – 2014 Pokračování realizace opatření OMDZ – snížení počtů ÚSÚ Airpolicing v Pobaltí Dokončení přípravy EU BG a dosažení její připravenosti Předložení aktualizované koncepce mobilizace vládě Rok 2010 Dokončení hlavních opatření OMDZ AČR Dosažení cílových struktur hlavních prvků AČR Základní úkoly 1. fáze 2. korku Reformy jsou prezentovány na snímku. Koncem této fáze AČR předpokládá mít zeštíhlený systém velení a řízení, kdy bude zreorganizováno velitelství sil podpory a výcviku a jeho ředitelství, další informace budou prezentovány na snímku velitelská struktura AČR. Podstatnou reorganizací spojenou s opouštěním některých posádek projde ženijní vojsko a záchranné útvary, kdy dojde k navýšení podílu nasaditelných sil ženijního vojska při zachování základních záchranných schopností na teritoriu Čech a Moravy. (Reorganizace záchranných útvarů je nutnou podmínkou 2.kroku Reformy) Navýšen bude rovněž podíl nasaditelných sil u mechanizovaného vojska a logistiky s cílem naplnit požadavky na schopnosti kladené na tyto síly ze strany Aliance. Na základě zadání Vládou ČR bude zabezpečeno obsazení leteckých základen, kromě jiného i Přerova a Náměšti nad Oslavou. V této fázi dojde k navýšení účasti České republiky v aliančních misích, především v Afghánistánu a v silách pohotovosti Evropské unie a NATO. Tato etapa bude ukončena dosažením cílové struktury rozhodujících útvarů a jednotek AČR a cílových počtů osob AČR.

9 2. fáze 2. kroku Reformy 2011 - 2014 Hlavní úkoly
Stabilizace personálu, zvyšování jeho všestranných schopností Příprava a zahájení realizace další skupiny hlavních projektů přezbrojování AČR Dokončení výstavby prvků sil v souladu s FP/FG 2008 a požadavků na schopnosti Zvyšování podílu nasaditelných a udržitelných sil AČR Implementace předpokládané Koncepce rozvoje AČR Rozvoj schopnosti výstavby sil reagovat na případné změny bezpečnostní situace - transformace Za hlavní úkoly 2. kroku považuji zvyšování všestranných schopností personálu. V této fázi bude pokračovat přezbrojování AČR moderní výzbrojí. Koncepčně budou vyřešeny organické jednotky a uskupení k pokrytí Českou republikou akceptovaných cílů výstavby FP/FG 2008 pokrývajících období až do roku 2018 tak, aby tyto prvky měly personální a materiální podmínky pro dosažení požadovaných schopností podle prohlášení o schopnostech (Capability Statement) pro NATO a referenčních jednotek pro EU. Tímto budou vytvořeny příznivé podmínky pro navýšení podílu nasaditelných sil z 40 na 60% a podílu sil udržitelných v operacích z 8 na 12% všech jednotek pozemních sil a jednotek určených pro jejich přímou podporu. V této fázi bude do praxe zaváděna koncepce rozvoje AČR a na její základě i aktualizované koncepce rozvoje jednotlivých druhů sil, druhů vojsk a služeb.

10 Průběh 2. kroku Reformy OS ČR
1. fáze 2. fáze 3. fáze 2008 2011 2015 2018 2010 Dosažení FOC Realizace OMDZ Dokončení výstavby prvků dle FP/FG 2008 vzp o.z př. sbor Příprava a realizace hlavních přezbrojovacích projektů Na snímku je znázorněn přibližný harmonogram průběhu 2. kroku Reformy a hlavní milníky procesu Reformy OS. Harmonogram realizace 2. kroku Reformy OS je třeba také rozčlenit na činnosti ve vztahu k zahraničí a směrem dovnitř OS ČR. Ve vztahu k nasazení sil AČR v zahraničí je třeba uvést přípravu EU BG v roce 2008 a její připravenost ve druhé polovině roku V roce 2008 bude zahájena činnost PRT Logar v Afghanistánu a v roku 2009 je ČR požádána provádět airpolicing nad územím pobaltských států. Směrem dovnitř AČR: Bude probíhat zvýšení podílu nasaditelných mechanizovaných jednotek, ženijního vojska a mobilní logistiky. Z hlediska rozmístění OS ČR bude cílová dislokace závislá zejména na množství potřebných finančních prostředků na dostavbu hlavních základen. V harmonogramu je rovněž vyznačen záměr přípravy, zahájení realizace a dokončení realizace hlavních přezbrojovacích projektů. Plánovaná dostavba základen sil AČR Dokončení převodu nepotřebného majetku mimo resort MO Provedení změn v dislokaci prvků AČR

11 Dislokace jednotek AČR využitelných v rámci IZS
x brchbo 31 ÚSTÍ 41 nad Labem LIBEREC ŽATEC przab x 26 CO blogp 14 KARLOVY VARY 152 154 HRADEC KRÁLOVÉ x CO vmpr 72 MV ČR STARÁ BOLESLAV zTL X 26 21 RAKOVNÍK PRAHA PRAHA PARDUBICE 73 CHRUDIM x 13 HLUČÍN OSTRAVA CO 71 153 155 zvz zVrL PLZEŇ ČÁSLAV 23 JINCE VZ PŘÁSLAVICE 142 42 x x OLOMOUC OLOMOUC przab (-) HRANICE n/M PŘEROV 253 15 zL UO 151 (-) 22 Dostupnost dalších útvarů AČR na teritoriu krajů je znázorněna na snímku. Například: v Ústeckém kraji – 41. mpr v Žatci v Středočeském kraji – 13. db v Jincích, przab (26 brigády velení a řízení průzkumu) ve Staré Boleslavi. 21 základna taktického letectva v Čáslavi, v Plzeňském kraji – 142. prapor oprav v Klatovech v Jihočeském kraji – 253. prapor zabezpečení ve Strakonicích, 42. mpr v Táboře, motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci v Libereckém kraji – 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany v Liberci v kraji Vysočina – 22. základna letectva v Náměšti n/Oslavou v Pardubickém kraji – 14. brigáda logistické podpory v Pardubicích, 43. vmpr v Chrudimi, v Jihomoravském kraji – UO Brno, Výcviková základna ve Vyškově, mopr v Bučovicích v Olomouckém kraji – 71. mpr v Hranicích n. Moravě, 72. mpr a 73. tpr v Přáslavicích, 23. základna vrtulníkového letectva v Přerově. v Moravskoslezském kraji je dislokován záchranný prapor předaný MV ČR JIHLAVA KLATOVY TÁBOR VYŠKOV ZLÍN BECHYNĚ NÁMĚŠŤ n/O BRNO BUČOVICE STRAKONICE JINDŘICHŮV HRADEC JINDŘICHŮV ČESKÉ BUDĚJOVICE KUTNÁ HORA

12 Záchranné schopnosti sil AČR podíl ženijního a chemického vojska
Skrytý snímek Záchranné schopnosti sil AČR podíl ženijního a chemického vojska Evakuace Likvidace požárů Záchranné práce Zjišťování a označování nebezpečných oblastí Dekontaminace Poskytování nouzového ubytování Záchranné schopnosti AČR jsou zahrnuty v těchto šesti oblastech (na snímku). Tyto schopnosti budou plněny záchrannými útvary a dále útvary ženijního vojska, chemického vojska a ostatními útvary AČR. Samostatný záchranný útvar je schopen ve prospěch IZS: vyhledávat, vyprošťovat a zachraňovat osoby ze zavalených úkrytů a trosek budov; provádět záchranné práce na vodě; provádět zemní práce; hasit malé a střední požáry; evakuovat osoby, zabezpečit přepravy hospodářských zvířat a materiálu; distribuovat pitnou vodu; zajistit nouzového přežití obyvatelstva včetně zřízení a provozování základny humanitární pomoci; nouzově zásobovat elektrickou energií z náhradních zdrojů; provádět radiační a chemický průzkum, vytyčovat nebezpečné oblasti; provádět dekontaminaci osob, techniky, materiálu, terénu a sanaci zamořeného prostoru; likvidovat únik ropných produktů a poskytovat pomoc při likvidaci ropných havárií; provádět potápěčské práce; použit trhaviny k demoličním pracím; vyprošťovat uvízlou nebo havarovanou techniku; provádět sběr a likvidaci uhynulých živočichů; uvolňovat koryta řek apod. Útvary ženijního vojska jsou schopny ve prospěch IZS: vyprošťovat a zachraňovat osoby ze zavalených úkrytů a trosek budov; provádět záchranné práce na vodě; zajišťovat stavby hrozících zřízením; zřizovat náhradních přemostění, provádět zesilování a částečnou obnovu stálých mostů s využitím pomocného materiálu; provádět zemní práce; evakuovat osoby, zabezpečit přepravy hospodářských zvířat a materiálu; provádět distribuci pitné vody; zajistit nouzového přežití obyvatelstva, zabezpečit nouzové zásobování elektrickou energií z náhradních zdrojů; vytyčovat nebezpečné oblasti; provádět sanaci zamořeného prostoru; provádět potápěčské práce; použit trhaviny k demoličním pracím; vyprošťovat uvízlou nebo havarovanou techniku; zprůjezdňovat komunikace při sněhových kalamitách; uvolňování koryta řek apod. Útvary chemického vojska jsou schopny ve prospěch IZS: provádět dekontaminaci osob, techniky, materiálu, terénu a sanaci zamořeného prostoru, provádět radiační a chemický průzkum, vytyčovat nebezpečné oblasti Ostatní útvary AČR jsou schopny ve prospěch IZS: zabezpečení přepravy hospodářských zvířat a materiálu; distribuci pitné vody; vyprošťování uvízlé nebo havarované techniky; evakuovat osoby; vytyčovat nebezpečné oblasti;

13 Síly a prostředky záchranných rot, ženijních praporů, brchbo a mopr
CELKOVÉ POČTY 151. – 153. žpr, szr, 31. brchbo, 2x mopr - stav po transformaci (Rakovník, Olomouc, Liberec, Hostivice, J. Hradec, Bučovice) Počty osob: Na snímku jsou uvedeny celkové počty osob a rozhodujících druhů techniky za vybrané svazky a útvary po transformaci (151. – 153. žpr, szr, 31. brchbo, 2x mopr Rakovník, Olomouc, Liberec, Hostivice, J. Hradec, Bučovice). Jsou to vyčleněné SaP pro IZS. Na základě rozhodnutí vlády je AČR schopna vyčlenit další požadované síly a prostředky. Rozhodující druhy techniky - počet: 487

14 Porovnání počtu posádek a dislokačních míst
Změny v dislokaci AČR Porovnání počtu posádek a dislokačních míst dle původní Koncepce (2002), Koncepce přepracované na změněný zdrojový rámec(2003) a transformace AČR Posádky Dislokační místa Koncepce (2002) - plán 30 48 Koncepce přepracovaná (2003) (KP) - plán 23 46 Období realizace KP v letech 2003 – 2006 - skutečnost 22 61 Transformace AČR v letech 2007 – předpoklad 27 Oproti Koncepci přepracované na změněný zdrojový rámec se perspektivními stanou: TÁBOR, PŘEROV, HRANICE, LIPNÍK nad BEČVOU CHRUDIM a dislokační místo HLAVENEC. Neperspektivními budou posádky KUTNÁ HORA dislokační místo LÍNĚ.

15 Schopnosti AČR v průběhu reformy
Skrytý snímek Kriteria posuzování počet vojáků AČR schopnosti sil max. ambice bez mobilizace spektrum ops % nasaditelnosti % udržitelnosti prostory misí do roku 2002 rok 2006 rok 2018 38 808 20 783 národní standardy národní standardy, částečně NATO Standardy NATO a EU , nedefinovány, účast v misích - prapor do operací HA a PK BÚU 3000 os. bez rotace PrÚU+RÚU 1000 os. s rotací, HA, PK, PE BÚU 4000 os. bez rotace PrÚU+RÚU 1200 os. s rotací, pro plné spektrum Pani ministryně, Předposlední snímek mé prezentace má za cíl ukázat, jaký pokrok AČR dosáhla ke konci 1. kroku reformy a co předpokládám dosáhnout ke konci 2. kroku Reformy. Pro ilustraci jsem zvolil 5 základních kritérií Počet vojáků sloužících v AČR Schopnosti sil a podle jakých standardů byly posuzovány Maximální ambice AČR bez mobilizačního rozvinutí a do jakých operací mohly být tyto síly nasazeny % nasaditelnosti a procento udržitelnosti pozemních sil a sil pro jejich přímou podporu v operacích Do jakých geografických oblastí mohly by být síly nasazeny. Po roce 2018 předpokládám, že síly AČR budou nasaditelné do všech klimatických pásem mimo arktického, do plného spektra operací a budou připraveny podle standardů NATO a EU. Předpokladem rovněž je, že všichni vojáci budou jako jednotlivci schopni nasazení do operací mimo území ČR a že 60% organických jednotek a příslušných uskupení pozemních sil a sil určených pro jejich přímou podporu v systému rotací 1:5 a že AČR bude schopna 12 % uvedených sil udržovat v operacích. 40% 60% 1326 VZP 8% 12% 663 VZP Balkán, Irák Afghánistán, mírné pásmo a subtrp až km od BXL, všechna pásma mimo arktického Balkán, mírné pásmo

16 Závěr Závěrem je nezbytné zopakovat, že splnění nastíněných cílů je jednoznačně podmíněno dostatečnými a stabilními zdroji, bez kterých není možné přezbrojení na odpovídající výzbroj, dobudování základen a přesunutí útvarů a jednotek do plánovaných míst dislokace. Výstavba uvedených útvarů může mít z hlediska stanoveného limitu počtu osob (Směrnice MO … a IZ NMO-P) za následek přehodnocení velikosti a struktury velitelství vojskových brigád a případnou redukci vybraných útvarů druhů vojsk. Paní ministryně, přednesl jsem Vám svůj záměr 2. kroku Reformy. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o některých prezentovaných změnách uváděných není v mé kompetenci, podle usnesení vlády č. 1281/2004 a zákona č.219/1999 Sb. žádám Vás prosadit u Vlády ČR rozhodnutí v těchto záležitostech: Transformace šesti záchranných praporů na: Dvě záchranné roty. Dva ženijní prapory a 153. žpr. Případný převod jednoho záchranného praporu k ministerstvu vnitra. 2. Výstavba dvou nových mechanizovaných praporů (44.mpr a 74.mpr) a jednoho zásobovacího praporu – 143.zásobpr. 3. Převod šesti původně neperspektivních posádek – Přerov, Tábor, Chrudim, Jaroměř, Hranice a Lipník n/B na perspektivní. 4. Zrušení posádek Kutná Hora, Jindřichův Hradec a Bučovice 5. Převedení vojenské policie do mé podřízenosti. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "náčelník Generálního štábu generálporučík Ing. Vlastimil PICEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google