Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Igor Dostal. Úvodní poznatky Vznik půdy Úrodnost půdy Složení půdy Půdní druhy Půdní typy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Igor Dostal. Úvodní poznatky Vznik půdy Úrodnost půdy Složení půdy Půdní druhy Půdní typy."— Transkript prezentace:

1 Igor Dostal

2 Úvodní poznatky Vznik půdy Úrodnost půdy Složení půdy Půdní druhy Půdní typy

3 půdní obal Země (řec. pedon = půda) - vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organismů za účasti vzduchu, vody a slunečního záření pedologie - věda o půdě (vznik, vývoj, složení, fyzikální a chemické vlastnosti) pedogeografie - věda zabývající se půdami a jejich prostorovou diferenciací na Zemi Co je to vlastně pedosféra? Které vědní disciplíny zkoumají půdy?

4 půda je obrovské bohatství Země !!! půda je přírodní útvar, který je na rozhraní mezi živou a neživou přírodou zvětráváním zemské kůry (matečné horniny) vzniká půdotvorný substrát, který se postupně mění půdotvornými procesy v půdu

5 Půdy tedy vznikají půdotvornými procesy vyvolanými půdotvornými činiteli. Jaké půdotvorné činitele znáte? matečná hornina podnebí živé organismy podzemní voda reliéf území čas člověk

6 Je schopnost půdy poskytovat rostlinám dostatečné množství vody, živin i vzduchu. Typy úrodnosti přirozená kulturní (umělá)

7 1. pevná anorganická složka - zvětralé nerosty a horniny (90-99% půdy) 2. kapalná složka (půdní voda) – rozpuštěné minerální a organické látky  půdní roztok 3. plynná složka (půdní vzduch - N 2, O 2, CO 2 ) 4. neživá organická složka (humus) – zbytky odumřelých organismů v různém stupni rozkladu 5. živá organická složka – půdní edafon (půdní organismy) a kořenové systémy vyšších rostlin - fytoedafon, zooedafon Která složka půdy je nejpodstatnější?

8 zrnitost půd zrnitostní kategorie půdní druhy = textura, je dána poměrným zastoupením jednotlivých zrnitostních kategorií v půdě a) jemnozem - částice menší než 2 mm; jílovité částice, prach, písek b) skelet (drť) - částice větší než 2 mm; krupnatý písek, štěrk, kamení a)lehké (písčité) b) středně těžké (hlinité) c) těžké (jílovité)

9 a) lehké (písčité) - snadno obdělávatelné, vzdušné, dobře propouští vodu, málo jílu a humusu b) středně těžké (hlinité) - stejný podíl písku a jílu  nejúrodnější c) těžké (jílovité) - špatně obdělávatelné, na horách, váží vodu - dlouho ji drží, málo vzduchu Jaké druhy půd se nacházejí v místě vašeho bydliště?

10 půdní typ je základní jednotkou klasifikace půd půdní typy se určují podle uspořádání půdních horizontů půdní horizonty jsou vrstvy půdy, které vznikly půdotvorným procesem z matečného substrátu půdní horizonty se liší barvou a také vlastnostmi rozlišujeme tři základní horizonty – A (humusový), B, C příklady půdních typů: černozemě, hnědozemě, podzolové půdy, nivní půdy, rendziny, … Jaké typy půd se nacházejí v místě vašeho bydliště?

11 KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis I. v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 152 s. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0586-7. Použity kliparty z MS PowerPoint.


Stáhnout ppt "Igor Dostal. Úvodní poznatky Vznik půdy Úrodnost půdy Složení půdy Půdní druhy Půdní typy."

Podobné prezentace


Reklamy Google