Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

127.1 Náhradní rodinná péče Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Autor: Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "127.1 Náhradní rodinná péče Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Autor: Mgr."— Transkript prezentace:

1 127.1 Náhradní rodinná péče Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Autor: Mgr. Alena Horová

2 127.2 Co už víš? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Přiřaď typy rodin k obrázkům. RODINA ROZŠÍŘENÁ = kromě rodičů a dětí sem patří také prarodiče, tety, strýcové… GENERACE = lidé, kteří se narodili přibližně ve stejné době a mají podobné názory a zážitky RODINA NEÚPLNÁ = rodina, ve které chybí jeden z rodičů (otec nebo matka) TYPY RODIN RODINA  rodina tvoří základ společnosti lidí = ve společné domácnosti žijí rodiče a jejich děti  hlavním cílem rodiny je výchova dětí → úkolem rodičů je vybudovat pro rodinu místo, kde se cítí bezpečně → domov = místo, kde žijeme se svými nejbližšími, cítíme se bezpečně a vždy najdeme podporu RODINA ÚPLNÁ = rodina, ve které ve společné domácnosti žije matka, otec a nejméně jedno dítě

3 127.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás ODPOVĚDNOST RODIČŮ → povinnosti rodičů vůči dětem stanovuje tzv. Zákon o rodině např. rodiče mají dítěti zajistit přístřeší, lékařskou péči, fyzickou bezpečnost, potravu, lásku a společenskou výchovu → stanovuje i povinnosti dětí vůči rodičům (mají rodiče ctít a respektovat) Pokud rodiče svou rodičovskou povinnost nesplňují, soud je zbaví rodičovských práv. → Nesmí se o dítě starat ani se s ním stýkat. NÁHRADNÍ PÉČE O DĚTI -rodina je pro výchovu a budoucnost dětí velmi důležitá -některé děti rodiče ztratily, o některé se rodiče nejsou schopni správně starat → o takové děti se musí postarat stát → dostanou se do NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE F ormy péče o opuštěné děti: OSVOJENÍ (ADOPCE) PĚSTOUNSKÁ PÉČE VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ (DĚTSKÝ DOMOV) SOS DĚTSKÉ VESNIČKY

4 127.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás SOS DĚTSKÉ VESNIČKY → SDRUŽENÍ LIDÍ, KTEŘÍ ZŘIZUJÍ DOMOVY PRO „PROFESIONÁLNÍ“ MATKY → JEDNA MAMINKA SE STARÁ O NĚKOLIK DĚTÍ -obvykle přibližně pět dětí žije s náhradní maminkou -děti mohou být ve styku se svou biologickou rodinou -blízko města bývá obvykle 10 – 12 domů, které tvoří SOS dětskou vesničku VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ (DĚTSKÝ DOMOV A KOJENECKÝ ÚSTAV) = DOMOV PRO DĚTI BEZ RODIČŮ, O DĚTI SE STARAJÍ VYCHOVATELÉ (TETY) -děti bydlí v jednom domě ve smíšených skupinách (chlapci, dívky různého věku) -děti zde smí pobývat pouze do osmnácti let věku (do dospělosti) PĚSTOUNSKÁ PÉČE = NÁHRADNÍ RODIČE (PĚSTOUNI) SE O DÍTĚ STARAJÍ AŽ DO DOSPĚLOSTI -dítěti se nemění příjmení ani rodný list -nemění se ani příbuzenské vztahy -vazba na pěstounskou rodinu zaniká po dosažení plnoletosti (18 let) OSVOJENÍ (ADOPCE) = PŘIJETÍ DÍTĚTE CIZÍMI RODIČI ZA VLASTNÍ -dítě dostane nové příjmení a rodný list -zanikají tak jeho příbuzenské vztahy s původními rodiči

5 127.5 Co si pamatujete? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Vytvoř správné dvojice PĚSTOUNSKÁ PÉČE DĚTSKÝ DOMOV, KOJENECKÝ ÚSTAV Sdružení lidí, kteří zřizují domovy pro „profesionální“ matky → jedna maminka se stará o několik dětí. Přijetí dítěte cizími rodiči za vlastní. SOS DĚTSKÉ VESNIČKY Domov pro děti bez rodičů, o děti se starají vychovatelky (tety). OSVOJENÍ (ADOPCE) Co vše můžeš říct o obrázcích? Jakých institucí či situací se týkají? Vysvětli princip. Náhradní rodiče se o dítě starají až do dospělosti, náhradní rodiče ho nemohou přijmout za vlastní.

6 127.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás PĚSTOUNSKÁ PÉČE (PP) -dítě svěřované do pěstounské péče není právně volné (biologičtí rodiče se ho nevzdali) -pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a k dítěti nemá vyživovací povinnost → stát na výživu dítěte v pěstounské péči přispívá -ročně bývá v ČR do pěstounské a poručenské péče svěřováno asi 700 dětí → asi polovina jsou děti přecházející od rodičů do péče příbuzných → druhá polovina dětí bývá do pěstounské péče umisťována z péče ústavní Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, tj. v jeho 18 letech. KDY LZE DÍTĚ SVĚŘIT DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE  soud svěří dítě do PP, jestliže to je v zájmu dítěte, pěstoun poskytuje řádnou výchovu  dítě může být svěřeno do PP manželům → dávky náleží jen jednomu z manželů  před svěřením dítěte do PP musí pěstouni projít šetřením ( zda jsou vhodní pro PP) PRÁVA A POVINNOSTI PĚSTOUNA  pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat  pěstoun při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů  nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo dítě zastupovat jen v běžných věcech  o záležitostech nikoli běžných mají právo rozhodovat rodiče (zákonný zástupce) → domnívá-li se pěstoun, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu

7 127.7 CLIL Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás FOSTER FAMILY CARE adoption children's home foster care SOS children´s village

8 127.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.b 3.c 4.a Test na známku Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás

9 127.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 1.http://www.benesovsko.info/obr/babybox.jpg (slide 1,5)http://www.benesovsko.info/obr/babybox.jpg 2.http://files.nova-armada.cz/200000142-cffcad0f70/PF%20-%20sos-vesni%C4%8Dky.jpg (slide 1,4,5)http://files.nova-armada.cz/200000142-cffcad0f70/PF%20-%20sos-vesni%C4%8Dky.jpg 3.http://files.kojeneckyustav-svitavy.cz/200000082-1db2c1fa69/50000000.jpg (slide 1,5)http://files.kojeneckyustav-svitavy.cz/200000082-1db2c1fa69/50000000.jpg 4.http://www.jarodic.cz/users/moje_1/paul_moore240_240.jpg (slide 1,3,4,6)http://www.jarodic.cz/users/moje_1/paul_moore240_240.jpg 5.http://img.aktualne.centrum.cz/510/11/5101183-smutne-dite.jpg (slide 1,3,7)http://img.aktualne.centrum.cz/510/11/5101183-smutne-dite.jpg 6.http://old.pixmac.com/4/royalty-free-stock-pictures-extended-family-relaxing-in-garden-pixmac-69984049.jpg (slide 2)http://old.pixmac.com/4/royalty-free-stock-pictures-extended-family-relaxing-in-garden-pixmac-69984049.jpg 7.http://img.mediacentrum.sk/gallery/200/487846.jpg (slide 2)http://img.mediacentrum.sk/gallery/200/487846.jpg 8.http://i.idnes.cz/08/103/gal/VES269940_42ONA14a.jpg (slide 2)http://i.idnes.cz/08/103/gal/VES269940_42ONA14a.jpg 1.http://www.benesovsko.info/obr/babybox.jpg (slide 1,5)http://www.benesovsko.info/obr/babybox.jpg 2.http://files.nova-armada.cz/200000142-cffcad0f70/PF%20-%20sos-vesni%C4%8Dky.jpg (slide 1,4,5)http://files.nova-armada.cz/200000142-cffcad0f70/PF%20-%20sos-vesni%C4%8Dky.jpg 3.http://files.kojeneckyustav-svitavy.cz/200000082-1db2c1fa69/50000000.jpg (slide 1,5)http://files.kojeneckyustav-svitavy.cz/200000082-1db2c1fa69/50000000.jpg 4.http://www.jarodic.cz/users/moje_1/paul_moore240_240.jpg (slide 1,3,4,6)http://www.jarodic.cz/users/moje_1/paul_moore240_240.jpg 5.http://img.aktualne.centrum.cz/510/11/5101183-smutne-dite.jpg (slide 1,3,7)http://img.aktualne.centrum.cz/510/11/5101183-smutne-dite.jpg 6.http://old.pixmac.com/4/royalty-free-stock-pictures-extended-family-relaxing-in-garden-pixmac-69984049.jpg (slide 2)http://old.pixmac.com/4/royalty-free-stock-pictures-extended-family-relaxing-in-garden-pixmac-69984049.jpg 7.http://img.mediacentrum.sk/gallery/200/487846.jpg (slide 2)http://img.mediacentrum.sk/gallery/200/487846.jpg 8.http://i.idnes.cz/08/103/gal/VES269940_42ONA14a.jpg (slide 2)http://i.idnes.cz/08/103/gal/VES269940_42ONA14a.jpg

10 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 127.10 Anotace AutorMgr. Alena Horová Období01 – 06/2013 Ročník4. a 5. ročník Klíčová slovaAdopce, pěstounská péče, dětský domov, SOS dětská vesnička AnotacePrezentace popisující formy náhradní rodinné péče v České republice.


Stáhnout ppt "127.1 Náhradní rodinná péče Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Autor: Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google