Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, CZ.1.07/1.1.26/03.0011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, CZ.1.07/1.1.26/03.0011."— Transkript prezentace:

1 doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, CZ.1.07/1.1.26/03.0011

2 Pracovní skupina pro vzdělávání OK4Inovace 1) Propagace 2) Testování a individuální přístup 3) Motivace 4) Výchovné a vzdělávací nástroje 5) Vyhodnocení a zpětná vazba Role Pedagogické fakulty UP: Hlavní oblasti práce: Cíl 1. Potřební absolventi (technické a přírodovědné obory) Cíl 2. Výchova k podnikavosti (podnikatelské kompetence)

3 Oblast 1: Propagace Výstupy v oblasti č. 1 Propagace: 1) OK4Inovace: http://www.ok4inovace.cz/ 2) Centrum inovací ve vzdělávání PdF UP: http://www.centruminovacipdf.upol.cz/ 3) sociální sítě: Facebook OK4Inovace YouTube OK4Inovace YouTube Centrum inovací ve vzdělávání 4) Specializované portály ESF projektů: http://www.ropodov.upol.cz (ROPODOV) http://www.ropoz.upol.cz (ROPOZ) http://www.ccv.upol.cz (ROZVOŠ) 5) Zprávy v regionálním tisku, televizní spoty (TV Morava) ad.

4 Oblast 2: Testování Oblast 2: Testování TESTOVÁNÍ (5-12 let) kompetence (oborové znalosti a dovednosti) didaktický test – oborové znalosti a dovednosti (2. st. ZŠ) testování zručnosti (MŠ, ZŠ) postojová složka (učební návyky, sebepojetí, vztah k budoucnosti) osobnostní test (2. st. ZŠ) pozorování ve výuce, v reálných životních situacích (ZŠ) Výstupy v oblasti č. 2 Testování:

5 Testování kompetencí (RVP ZV) matematika fyzika člověk a svět práce zeměpis ICT výchova k občanství + etická výchova český jazyk matematika fyzika člověk a svět práce zeměpis ICT chemie přírodopis Profil testů ZŠ (6., 8. třída) – podnikatelské dovednosti Profil testů ZŠ (6., 8. třída) – technické a přírodovědné obory

6 Testování kompetencí (RVP ZV)

7 Testování osobnostní

8

9 Oblast 2: Testování Oblast 2: Testování Projekt ROPODOV: kompetenční složka – 210 žáků (zrealizováno): 1) ZŠ Jungmannova, Litovel 2) ZŠ Hlubočky 3) ZŠ Rožňavská, Olomouc 4) Slovanské gymnázium Olomouc Projekt ROPOZ: osobnostní složka – 250 žáků (v realizaci) 1) ZŠ Hálkova, Olomouc 6) ZŠ Želatovská, Přerov 2) ZŠ Stupkova, Olomouc 7) Gymnázium Kojetín 3) ZŠ Velká Bystřice 4) ZŠ Velký Týnec 5) ZŠ Pětka, Šumperk

10 Oblast 3: Motivace Výsledky v oblasti č. 3 Motivace: a) Motivace prostřednictvím jednorázových akcí (ICT Roadshow, SOČ, soutěž Fit s musli) b) Vytvoření systému motivačních stipendií (SOČ, tematické soutěže) c) Podpora exkurzí a stáží ve firmách (vytvořena koncepce pro ITI strategii) d) Vytvoření úložiště příkladů dobré praxe (webový portál ROPODOV, ROPOZ – motivační videa jednotlivých podnikatelů)

11 Oblast 3: Motivace Organizace Startup Europe Roadshow v OK 11. dubna 2014 Evropské fórum mladých inovátorů (EYIF) realizace v Olomouci, Londýně, Paříži, Berlíně, Athénách, Madridu, Lisabonu, Bukurešti, Budapešti a Poznani přednášky a workshopy podnikatelů v oblasti ICT pro studenty středních a vysokých škol motivace mladých lidí pro založení vlastního podnikání v oblasti ICT

12 Oblast 3: Motivace Krajské kolo celostátní soutěže SOČ (Středoškolská odb. činnost) 14. května 2014 – Pedagogická fakulta UP vypsaná témata OK4Inovace (Koyo Bearings ČR, OLC systems, s.r.o.) pro postoupivšího studenta do krajského kola: 10.000 Kč

13 Oblast 3: Motivace Student olomouckého Gymnázia Hejčín: Jakub Zárybnický, postoupil do krajského kola soutěžní přehlídky SOČ, aplikace pro mobilní telefony, která zaznamenává pracovní činnost zaměstnanců téma zadala společnost OLC systems, s.r.o. získal jednorázové stipendium OK4Inovace: 10.000 Kč

14 Oblast 3: Motivace Soutěž Fit s müsli (září 2014 – únor 2015) ve spolupráci s firmou Úsovsko, a.s., podpora zemědělských a potravinářských oborů, výroba nového druhu tyčinky, vč. designu obalu a prezentace produktu soutěž týmů ZŠ OK, 3 soutěžní kola: 1. kolo: online – vstupní kvíz, 2. kolo: online – splnění zadaného úkolu (průzkum trhu) 3. kolo: živě – prezentace produktu cena pro vítězný tým: 30.000 Kč 200 žáků základních škol Olomouckého kraje

15 Oblast 3: Motivace Vítězný tým: DELTA ZŠ Jungmannova, Litovel: Kateřina Dospivová, Roman Nevrlý, Marek Solovský

16 Oblast 4: Výchova a vzdělávání Výstupy v oblasti č. 4 Výchova a vzdělávání: MŠ – ESF projekt ROZVOŠ: polytechnické vzdělávání, metody zážitkové pedagogiky, stáže učitelů MŠ v zahraničí (Cíl 1. Potřební absolventi) ZŠ – ESF projekty ROPODOV a ROPOZ: zavádění inovativních vzdělávacích metod (neformální vzdělávání) – podnikatelské kroužky na ZŠ (celosvětová metodika Junior Achievement) (Cíl 2. Výchova k podnikavosti) SŠ – ESF projekt ROPOZ: realizace studentských minifirem, podpora studentů ze strany firem a podnikatelů OK (Cíl 2. Výchova k podnikavosti). VŠ – podpora spolupráce studentů UP a firem OK (GINKUBÁTOR, PřF UP), (Cíl 1. Potřební absolventi, Cíl 2. Výchova k podnikavosti ) CŽV – interní projekt PdF UP: inovace studijních programů pro výchovné a kariérové poradce na PdF UP, kurz DVPP Výchova k podnikavosti

17 Oblast 4: Výchova a vzdělávání na úrovni Strategie vzdělávací politiky ČR: pracovní skupina MŠMT pro přípravu OP VVV Podnikavost a iniciativa: - příprava nástrojů a šablon pro školy pro další programovací období OP VVV - metodika pro realizaci výchovných a vzdělávacích nástrojů – podnikatelské kroužky na ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast výchovy k podnikání, vzdělávání kariérových poradců

18 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1 ROPODOV – Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, č. p. CZ.1.07/1.1.26/03.0011 řešitel projektu: Univerzita Palackého, spolupracovník: OK4Inovace, partner projektu: ÚSOVSKO a. s. http:/www.ropodov.upol.cz

19 cílové skupiny projektu: žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení, školy OK: Slovanské gymnázium, Olomouc ZŠ Rožňavská, Olomouc, ZŠ Hlubočky, ZŠ Jungmannova, Litovel podnikatelé OK: MKR Plus s.r.o. Koyo Bearings ČR, s.r.o. PaperlinX (OSPAP, a.s.) Stomix, s.r.o. GRAPO, s.r.o ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1

20 ROPODOV KA 1 Evaluační nástroje Diagnostické testy (kompetence RVP ZV) – UP, ZŠ, SŠ, podnikatelé 200 žáků Tvorba metodických materiálů pro kariérové poradenství – UP, ZŠ, SŠ, podnikatelé KA 2 Edukační nástroje Podnikatelský kroužek – UP, ZŠ, SŠ, podnikatelé 40 žáků KA 3 Motivační nástroje Webový portál příkladů dobré praxe Online hodnotící systém vývoje kompetencí ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1

21 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1 Spolupráce s Junior Achievement (Nadace Tomáše Bati, Zlín) Abeceda podnikání pro ZŠ - studijní materiály (tištěné, online) - práce s materiálem

22 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1 - neformální vzdělávání, metody konstruktivistické výuky, zážitkové pedagogiky

23 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1 Při realizaci kroužků žáci rozvíjeli své znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech: rozvoj komunikačních kompetencí, rozvoj prezentačních dovedností, rozvoj kritického myšlení, rozvoj podnikatelského myšlení rozvoj asertivních schopností, řešení konfliktů, rozvoj týmové spolupráce, rozvoj schopnosti řešit problémy, rozvoj schopnosti činit rozhodnutí, rozvoj schopnosti plánovat, nácvik obchodních dovedností, nácvik marketingových činností, rozvoj finanční gramotnosti, rozvoj schopnosti organizace času (time management), rozvoj kreativních dovedností, rozvoj zručnosti, rozvoj společenské zodpovědnosti vnímání trvalé udržitelnosti.


Stáhnout ppt "Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, CZ.1.07/1.1.26/03.0011."

Podobné prezentace


Reklamy Google