Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova k podnikavosti doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova k podnikavosti doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Výchova k podnikavosti doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, CZ.1.07/1.1.26/ Výchova k podnikavosti doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

2 Pracovní skupina pro vzdělávání OK4Inovace
1) Propagace 2) Testování a individuální přístup 3) Motivace 4) Výchovné a vzdělávací nástroje 5) Vyhodnocení a zpětná vazba Hlavní oblasti práce: Cíl 1. Potřební absolventi (technické a přírodovědné obory) Cíl 2. Výchova k podnikavosti (podnikatelské kompetence) Role Pedagogické fakulty UP: PdF PdF

3 Oblast 1: Propagace Výstupy v oblasti č. 1 Propagace:
OK4Inovace: Centrum inovací ve vzdělávání PdF UP: sociální sítě: Facebook OK4Inovace YouTube OK4Inovace YouTube Centrum inovací ve vzdělávání 4) Specializované portály ESF projektů: (ROPODOV) (ROPOZ) (ROZVOŠ) 5) Zprávy v regionálním tisku, televizní spoty (TV Morava) ad.

4 Oblast 2: Testování Výstupy v oblasti č. 2 Testování: TESTOVÁNÍ
(5-12 let) kompetence (oborové znalosti a dovednosti) didaktický test – oborové znalosti a dovednosti (2. st. ZŠ) testování zručnosti (MŠ, ZŠ) postojová složka (učební návyky, sebepojetí, vztah k budoucnosti) osobnostní test pozorování ve výuce, v reálných životních situacích (ZŠ) Výstupy v oblasti č. 2 Testování:

5 Testování kompetencí (RVP ZV)
Profil testů ZŠ (6., 8. třída) – podnikatelské dovednosti Profil testů ZŠ (6., 8. třída) – technické a přírodovědné obory matematika fyzika člověk a svět práce zeměpis ICT výchova k občanství + etická výchova český jazyk matematika fyzika člověk a svět práce zeměpis ICT chemie přírodopis

6 Testování kompetencí (RVP ZV)

7 Testování osobnostní

8 Testování osobnostní

9 Oblast 2: Testování Projekt ROPODOV: kompetenční složka – 210 žáků (zrealizováno): ZŠ Jungmannova, Litovel ZŠ Hlubočky ZŠ Rožňavská, Olomouc Slovanské gymnázium Olomouc Projekt ROPOZ: osobnostní složka – 250 žáků (v realizaci) ZŠ Hálkova, Olomouc ) ZŠ Želatovská, Přerov ZŠ Stupkova, Olomouc ) Gymnázium Kojetín ZŠ Velká Bystřice ZŠ Velký Týnec ZŠ Pětka, Šumperk

10 Oblast 3: Motivace Výsledky v oblasti č. 3 Motivace:
Motivace prostřednictvím jednorázových akcí (ICT Roadshow, SOČ, soutěž Fit s musli) Vytvoření systému motivačních stipendií (SOČ, tematické soutěže) Podpora exkurzí a stáží ve firmách (vytvořena koncepce pro ITI strategii) Vytvoření úložiště příkladů dobré praxe (webový portál ROPODOV, ROPOZ – motivační videa jednotlivých podnikatelů)

11 Oblast 3: Motivace Organizace Startup Europe Roadshow v OK
11. dubna 2014 Evropské fórum mladých inovátorů (EYIF) realizace v Olomouci, Londýně, Paříži, Berlíně, Athénách, Madridu, Lisabonu, Bukurešti, Budapešti a Poznani přednášky a workshopy podnikatelů v oblasti ICT pro studenty středních a vysokých škol motivace mladých lidí pro založení vlastního podnikání v oblasti ICT

12 Oblast 3: Motivace Krajské kolo celostátní soutěže SOČ (Středoškolská odb. činnost) 14. května 2014 – Pedagogická fakulta UP vypsaná témata OK4Inovace (Koyo Bearings ČR, OLC systems, s.r.o.) pro postoupivšího studenta do krajského kola: Kč

13 Oblast 3: Motivace Student olomouckého Gymnázia Hejčín: Jakub Zárybnický, postoupil do krajského kola soutěžní přehlídky SOČ, aplikace pro mobilní telefony, která zaznamenává pracovní činnost zaměstnanců téma zadala společnost OLC systems, s.r.o. získal jednorázové stipendium OK4Inovace: Kč

14 Oblast 3: Motivace Soutěž Fit s müsli (září 2014 – únor 2015)
ve spolupráci s firmou Úsovsko, a.s., podpora zemědělských a potravinářských oborů, výroba nového druhu tyčinky, vč. designu obalu a prezentace produktu soutěž týmů ZŠ OK, 3 soutěžní kola: kolo: online – vstupní kvíz, kolo: online – splnění zadaného úkolu (průzkum trhu) kolo: živě – prezentace produktu cena pro vítězný tým: Kč 200 žáků základních škol Olomouckého kraje

15 Oblast 3: Motivace Vítězný tým: DELTA ZŠ Jungmannova, Litovel:
Kateřina Dospivová,  Roman Nevrlý,  Marek Solovský

16 Oblast 4: Výchova a vzdělávání
Výstupy v oblasti č. 4 Výchova a vzdělávání: MŠ – ESF projekt ROZVOŠ: polytechnické vzdělávání, metody zážitkové pedagogiky, stáže učitelů MŠ v zahraničí (Cíl 1. Potřební absolventi) ZŠ – ESF projekty ROPODOV a ROPOZ: zavádění inovativních vzdělávacích metod (neformální vzdělávání) – podnikatelské kroužky na ZŠ (celosvětová metodika Junior Achievement) (Cíl 2. Výchova k podnikavosti) SŠ – ESF projekt ROPOZ: realizace studentských minifirem, podpora studentů ze strany firem a podnikatelů OK (Cíl 2. Výchova k podnikavosti). VŠ – podpora spolupráce studentů UP a firem OK (GINKUBÁTOR, PřF UP), (Cíl 1. Potřební absolventi, Cíl 2. Výchova k podnikavosti ) CŽV – interní projekt PdF UP: inovace studijních programů pro výchovné a kariérové poradce na PdF UP, kurz DVPP Výchova k podnikavosti

17 Oblast 4: Výchova a vzdělávání
na úrovni Strategie vzdělávací politiky ČR: pracovní skupina MŠMT pro přípravu OP VVV Podnikavost a iniciativa: příprava nástrojů a šablon pro školy pro další programovací období OP VVV metodika pro realizaci výchovných a vzdělávacích nástrojů – podnikatelské kroužky na ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast výchovy k podnikání, vzdělávání kariérových poradců

18 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1
ROPODOV – Rozvoj podnikatelských dovedností žáků, č. p. CZ.1.07/1.1.26/ řešitel projektu: Univerzita Palackého, spolupracovník: OK4Inovace, partner projektu: ÚSOVSKO  a. s.

19 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1
cílové skupiny projektu: žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení, školy OK: • Slovanské gymnázium, Olomouc • ZŠ Rožňavská, Olomouc, • ZŠ Hlubočky, • ZŠ Jungmannova, Litovel podnikatelé OK: • MKR Plus s.r.o. • Koyo Bearings ČR, s.r.o. • PaperlinX (OSPAP, a.s.) • Stomix, s.r.o. • GRAPO, s.r.o

20 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1
KA 1 Evaluační nástroje Diagnostické testy (kompetence RVP ZV) – UP, ZŠ, SŠ, podnikatelé 200 žáků Tvorba metodických materiálů pro kariérové poradenství – KA 2 Edukační nástroje Podnikatelský kroužek – 40 žáků KA 3 Motivační nástroje Webový portál příkladů dobré praxe Online hodnotící systém vývoje kompetencí

21 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1
Spolupráce s Junior Achievement (Nadace Tomáše Bati, Zlín) Abeceda podnikání pro ZŠ studijní materiály (tištěné, online) práce s materiálem

22 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1
- neformální vzdělávání, metody konstruktivistické výuky, zážitkové pedagogiky

23 ZŠ: ROPODOV – projekt ESF OPVK, 1.1
Při realizaci kroužků žáci rozvíjeli své znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto oblastech: rozvoj komunikačních kompetencí, rozvoj prezentačních dovedností, rozvoj kritického myšlení, rozvoj podnikatelského myšlení rozvoj asertivních schopností, řešení konfliktů, rozvoj týmové spolupráce, rozvoj schopnosti řešit problémy, rozvoj schopnosti činit rozhodnutí, rozvoj schopnosti plánovat, nácvik obchodních dovedností, nácvik marketingových činností, rozvoj finanční gramotnosti, rozvoj schopnosti organizace času (time management), rozvoj kreativních dovedností, rozvoj zručnosti, rozvoj společenské zodpovědnosti vnímání trvalé udržitelnosti.


Stáhnout ppt "Výchova k podnikavosti doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google