Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Artprogram Projekt podporující kurikulární reformu v Moravskoslezském kraji Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům ZUŠ Kterým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Artprogram Projekt podporující kurikulární reformu v Moravskoslezském kraji Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům ZUŠ Kterým."— Transkript prezentace:

1 Artprogram Projekt podporující kurikulární reformu v Moravskoslezském kraji Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům ZUŠ Kterým školám je projekt určen? - školám MSK sdruženým v o.s. MÚZA a vybraným školám krajů Olomouckého a Zlínského Kdy projekt začíná a končí? - 11.6.2009 - 10.6.2011

2 Artprogram Projekt podporující kurikulární reformu v Moravskoslezském kraji Na co je projekt zaměřen a k čemu to bude dobré? - projekt počítá se sérií školení, workshopů, seminářů, kurzů e-learningových i „reálných“, se zahraniční cestou... - vždy na téma, které je úzce spjato se zaváděním dvoustupňového kurikula do ZUV tak, aby bylo dosaženo cíle projektu Co je cílem projektu? - na konci projektu by neměl mezi zúčastněnými školami být nikdo, kdo by mohl říci, že nic neví o dvoustupňovém kurikulu a že s tvorbou ŠVP nechce mít nic společného - jde o “prosté” podání informací, učitelé si s nimi jistě dobře poradí sami

3 Artprogram Další základní informace Jakou částku představuje výše dotace? - 8,4 milionu Kč Kdo je poskytovatelem grantu? - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.3.00/08.0231 Kdo je nositelem grantu? - občanské sdružení MÚZA se sídlem v Orlové - Porubě

4 Artprogram Další základní informace Z čí iniciativy projekt vznikl? - iniciativa vzešla především ze strany pilotních škol RVP – ZUŠ Rýmařov, ZUŠ E.Marhuly Ostrava – Mariánské Hory, dále pak ZUŠ J.Míši Orlová - Poruba Jak bude projekt organizován? - aktivity pro školy v okresech Ostrava a Karviná + vybrané školy ze Zlínského kraje povede jako obsahový manažer Pavla Kovalová - aktivity pro školy v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Bruntál + v Olomouckém kraji povede jako obsahový manažer Jiří Taufer Kdo to všechno zaplatí? - Všechny projektové aktivity budou plně hrazeny z poskytnutého grantu, pro zúčastněné školy budou tedy zdarma.

5 Klíčové aktivity Školení ředitelů škol Školení pro experty - garanty oborů Benchlearningové akce a poradenské centrum E-learning Artprogram

6 Klíčová aktivita 1 – Školení ředitelů škol - 8 dvoudenních školení na důležitá témata související s kurikulární reformou Školení budou vedena lektory s největšími zkušenostmi v oblasti řízení škol v období zavádění nových kurikulárních dokumentů. Účastníci kurzů budou rozděleni do 2 skupin po 25, celkem tedy proběhne 16 dvoudenních akcí. Bude tedy proškoleno 50 osob - ředitelů či zástupců ZUŠ - v jednom vzdělávacím programu o 8 dvoudenních modulech na témata různých aspektů řízení uměleckého vzdělávání v době tvorby dvoustupňového kurikula, což je školení nezbytné pro současné řídící pracovníky i pracovníky s řídícím potenciálem. Tématy školení budou: o motivace ředitelů a dalších řídících pracovníků o Projektové řízení ve školství o Personální řízení ve školství o Finanční řízení ve školství o Legislativa školství o Kurikulární dokumenty (tvorba a aplikace)‏ o Vztah RVP ZUV a ŠVP o Autoevaluace na školách

7 Artprogram Klíčová aktivita 1 – Školení ředitelů škol - zahraniční výjezd do země, kde s výukou podle rámcového kurikula již mají zkušenosti - tato aktivita je plánována na září 2010

8 Artprogram Klíčová aktivita 2 - Školení pro experty - garanty oborů V rámcovém vzdělávacím programu lze nalézt 15 důležitých kapitol - výtvarný, dramatický, taneční obor a hudební obor pak rozdělený do nástrojů smyčcových, klávesových, strunných... V tomto projektu vznikne skupina 15 garantů - expertů na každou z těchto částí RVP. Jejich práci bude představovat nejdříve proškoleních jich samých a poté budou oni organizovat pro své kolegy se stejným zaměřením školení, semináře a především utvoří metodické centrum, které bude poskytovat informační servis kolegům učitelů ZUŠ, kteří právě píší svůj školní vzdělávací program.

9 Artprogram Klíčová aktivita 2 - Školení pro experty - garanty oborů - pro garanty bude připraveno: - 15 školení, reagujících na nové trendy v uměleckém vzdělávání - navíc podstoupí školení na téma prezentačních dovedností tak, aby mohli dále působit jakožto "metodická pomoc" pro své kolegy, - a také budou mít možnost zúčastnit se zahraničního výjezdu. - zde budeme respektovat doporučení Evropské unie hudebních škol (EMU) a navštívíme země, kde mají prokazatelně výborné výsledky v jednotlivých sekcích RVP. - školení, které budou garanti organizovat pro své kolegy - 15 dvoudenní školení (z důvodu velkého počtu účastníků ve 2 opakováních)‏, v každém kurzu bude účast cca 15 - 22 osob. - školení budou tématicky respektovat aktuální témata při psaní ŠVP, prezentaci výsledků pedagogické práce, metodické rady, výměny zkušeností - bude proškoleno cca 600 osob ve 33 bězích

10 Artprogram Klíčová aktivita 3 - Benchlearningové akce a poradenské centrum V rámci této klíčové aktivity bude provedeno: - 15 vzdělávacích akcí pro zhruba 400 osob - každá akce bude pro 25 - 50 osob, v závislosti na tom, jaké obory mají jednotlivé ZUŠ - půjde o výměnu vzájemných zkušeností v oblasti vedení kolektivů s akcentem na specifika jednotlivých nástrojů či uměleckých oborů. - akce budou vedeny učiteli - garanty jednotlivých oborů a budou jednodenní bez ubytování - tyto akce umožní efektivní výměnu informací mezi jednotlivými ZUŠ

11 Artprogram Klíčová aktivita 3 - Benchlearningové akce a poradenské centrum - vznik poradenského centra Vytvořená pracovní skupina fungující jakožto metodické centrum ZUŠ, organizující školící a vzdělávací akce a poskytující poradenství pro jednotlivé ZUŠ. Členové této sítě budou geograficky rovnoměrně rozprostřeni v rámci 3 cílových krajů a budou mít za povinnost průměrně měsíčně provést aspoň jedno školení na aktuální téma a poskytnout aspoň 3 konzultace, které budou následovat jak po školení v předchozí etapě, tak i po školeních v této etapě. - které budou tvořit 15 expertů - garantů každého oboru ZUŠ. Tito experti budou mít za úkol shromažďování materiálů za svoji oblast a provádění konzultací se svými kolegy ze ZUŠ.

12 Artprogram Klíčová aktivita 4 - E-learning E-learningový kurz bude vytvořen a provozován externí dodavatelskou firmou. - popis aktivity V rámci projektu si necháme dodavatelem vytvořit a provozovat e-learningový kurz zaměřený na dovednosti řídících pracovníků v uměleckém vzdělávání, který bude povinný i pro všechny prezenční účastníky projektu. Kurz bude o dvou úrovních, o té základní úrovni pro budoucí řídící pracovníky a vedoucí nástrojových sekcích, a o pokročilé úrovni pro současné ředitele ZUŠ. Výstupem této klíčové aktivity bude vytvořený e- learningový kurz pro řídící pracovníky v uměl. vzdělávání, který bude provozován i po ukončení projektu, a také cca 500 proškolených účastníků kurzů.

13 Artprogram Časový harmonogram

14 Artprogram Realizační tým Mgr. Radka Böhmová - projektový manažer Blanka Zátopková - manažer akreditací - ředitelka ZUŠ Orlová - Poruba, předsedkyně o.s. MÚZA Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. - obsahový manažer 1, - webmaster - ředitel ZUŠ Rýmařov Mgr. Pavla Kovalová - obsahový manažer 2 - ředitelka ZUŠ E.Marhuly Ostrava - Mariánské Hory Jana Barteczková - finanční manažer Božena Oslizloková - projektová asistenka Eva Sekelová - účetní garanti – experti Lektoři dvoudenních kurzů

15 Artprogram Komunikační kanály s realizačním týmem telefony - používejte, prosím, jen v nejnutnějších případech, jinak se utelefonujeme k smrti e-mailem - nejfrekventovanější způsob oběma směry (od realizačního týmu k partnerským školám a obráceně)‏ Internetové stránky- www.zusrymarov.org/artprogram - v projektu zaujímají velmi důležité místo. - obsahují totiž informační kanály, které budeme využívat všichni - publikace vlastních článků - komentáře k článkům - diskuze na zvolené téma - atd.


Stáhnout ppt "Artprogram Projekt podporující kurikulární reformu v Moravskoslezském kraji Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům ZUŠ Kterým."

Podobné prezentace


Reklamy Google