Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Ing. Marek Bumbálek Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Ing. Marek Bumbálek Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Ing. Marek Bumbálek Krnov 27. 10. 2010

2 POPIS PROJEKTU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Zkrácený název: E-learning v DVPP Rozpočet:2.380.099,2 Kč Zdroj financování:OP VK, Grantové schéma Moravskoslezského kraje – 1. kolo výzvy GP Oblast podpory:1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Realizující subjekt:Slezská univerzita v Opavě – Vzdělávácí centrum v Krnově Partneři projektu:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál Základní škola Krnov (Smetanův okruh, Krnov) Základní škola Dvořákův okruh Krnov Trvání projektu:26,5 měsíce (21.11.2008 – 31.1.2011)

3 CÍLE PROJEKTU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a využití nového systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Dílčí cíle: analýza vzdělávacích potřeb pedag. pracovníků ZŠ a SŠ v MSK vytvoření 20 nových e-learningových kurzů akreditovaných MŠMT pilotní ověření nově vytvořených e-kurzů Podstatou projektu bylo: zvýšení nabídky e-learningového vzdělávání jako prostředku pro odstranění nejčastějších překážek v přístupu pedagogů k dalšímu vzdělávání (zejm. omezení osobní účasti při vzdělávací akci, problém zastupitelnosti pedagogů při výuce ve škole apod.) vytvoření e-kurzů zaměřených na aktuální potřeby pedagogů, zavádění nových poznatků do výuky zvýšení nabídky vzdělávacích kurzů v oblasti ICT, životního prostředí, jazykového vzdělávání a v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

4 KLÍČOVÉ AKTIVITY Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 1.Příprava projektu, organizace jednotlivých aktivit 2.Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení 3.Tvorba e-learningových kurzů – I. etapa 4.Oslovení cílové skupiny a výběr posluchačů e-kurzů 5.Tvorba e-learningových kurzů – II. etapa 6.Pilotní ověření vytvořených e-learningových kurzů 7.Příprava a realizace závěrečné konference 8.Závěrečné vyhodnocení projektu

5 HARMONOGRAM PROJEKTU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

6 ORGANIZACE PROJEKTU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Úspěšnou organizaci projektu zajišťoval: administrativní tým složený ze 4 pracovníků Slezské univerzity odborný tým složený ze specialisty na e-learning, metodika e-kurzů a autorů studijních opor (17 autorů/lektorů) členové pracovní skupiny projektu (zástupci 4 partnerů projektu) další pracovníci partnerů projektu

7 VÝSTUPY Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

8 VÝSTUPY PROJEKTU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Stanovené monitorovací indikátory byly dosaženy, v řadě případů překročeny Všechny vytvářené e-kurzy byly úspěšně akreditovány ze strany MŠMT na dobu 3 let Bylo vytvořeno 23 e-kurzů, tj. o 3 více oproti plánu V rámci pilotního ověřování se ukázalo, že očekávaný odhad nižšího zájmu ze strany pedagogů – mužů byl v porovnání se skutečností příliš optimistický (52 podpořených oproti 80 plánovaným)

9 PODPOŘENÉ OSOBY I. ETAPA Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

10 PODPOŘENÉ OSOBY Ii. ETAPA Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

11 PROBLÉMY PŘI REALIZACI Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jako v každém projektu, se i v projektu objevily „drobné provozní problémy“, včetně personální změny na pozici projektového manažera Hlavním problémem při realizaci projektu se ukázal nízký zájem o e-kurzy ze strany pedagogů v rámci II. etapy pilotního ověřování (červen – říjen 2010). Důvodem nižšího zájmu bylo: - zpoždění při akreditaci některých e-kurzů (část kurzů vrácena z MŠMT k přepracování, opravy studijních opor, požadavek na navyšování podílu prezenční výuky) - navyšování počtu hodin tutoriálů – týkalo se zejména kurzů: Použití asertivity v komunikaci s problémovými žáky, Integrace žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí do základních škol, Řešení šikany u dětí a studentů. V tomto případě MŠMT požadovalo velmi výrazné navýšení počtu hodin tutoriálu na téměř 50 % časové dotace - účastníky bylo toto hodnoceno negativně, protože šlo svým způsobem proti hlavnímu principu e-learningového studia - méně šťastné načasování běhu kurzů na prázdniny a začátek školního roku - kumulace s jinými akcemi (zejména školení ke státním maturitám), určitá přesycenost cílové skupiny nabídkou vzdělávání Při zajišťování cílové skupiny sehrály partneři velmi významnou roli

12 ZHODNOCENÍ PROJEKTU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 V závěrečné fázi projektu ještě ve spolupráci s partnery proběhne celková evaluace průběhu a dopadu projektu Průběžně jsou zpracovávány připomínky a poznatky účastníků k jednotlivým e-kurzů, které budou využity v rámci další výuky lektorů Vytvořené e-kurzy budou zařazeny do standardní nabídky vzdělávacích akcí v rámci nabídky Vzdělávacího centra v Krnově Většina zúčastněných pedagogů hodnotí přínosy a kvalitu absolvovaných kurzů pozitivně

13 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Velké poděkování za vznik a realizaci projektu patří bývalé vedoucí VCK a projektové manažerce – paní Ing. Monice Sedláčkové Prostor pro diskuzi Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Ing. Marek Bumbálek Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google