Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno."— Transkript prezentace:

1 Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno

2 Metodická práce s mikroregiony: Jako mikroregion je zde chápán především Svazek obcí - právnická osoba ustavená v souladu s §§ 49 až 53 č. zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Vzniká pro územně ucelenou oblast, vymezenou přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo jinými pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit s cílem vymezení a realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území. Za mikroregiony jsou rovněž považovány zájmová sdružení právnických osob se soukromoprávními subjekty dle(§ 20 f až §20 j ) občanského zákoníku.

3 Monitoring mikroregionů (DSO) On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů-monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů iMR. V roce 2006 byl na ÚÚR založen informační systém / registr GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webová aplikace Monitoring mikroregionů vč. mapové prezentace byla zveřejněna na www stránkách ÚÚR. Ústav územního rozvoje zajišťuje provoz on-line aplikace Evidence mikroregionů (iMR), archivuje centrální databázi, zajišťující veškeré funkce, které jsou potřebné pro sběr, třídění, import a export dat. V Evidenci mikroregionů iMR lze získat informace o umístění mikroregionu, příslušnosti do kraje, okresu a ORP. V pasportu každého mikroregionu je možné zjistit geografické vymezení mikroregionů, základní identifikační údaje mikroregionů, informace o rozvojových dokumentech, zahraničních kontaktech a další doplňující informace. U každého mikroregionu je rovněž připojen odkaz na www stánky mikroregionu (pokud existují), kde lze získat další podrobné informace o mikroregionech. Od roku 2006 jsou údaje v databázi mikroregionů on-line aktualizovány prostřednictvím webových aplikací samotnými pracovníky mikroregionů.

4

5

6 V roce 2006 byla zveřejněna databáze mikroregionů http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472

7

8

9 On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů- monitoring mikroregionů iMR je k dispozici na stránkách UUR http://www.uur.cz/default.asp?ID=3780http://www.uur.cz/default.asp?ID=3780

10

11

12

13

14

15 Spolupráce ÚÚR s krajskými úřady na problematice mikroregionů Ve snaze o navázání dobré spolupráce s jednotlivými krajskými úřady a jejich prostřednictvím rovněž s jednotlivými mikroregiony, byl v listopadu roku 2007 zorganizován na ÚÚR první ročník semináře k problematice mikroregionů pro zástupce krajských úřadů jednotlivých krajů ČR. Od roku 2007 proběhly 4 ročníky semináře, dvakrát v Brně, v Pardubicích a v Havlíčkově Brodě. Každý ročník byl svým zaměřením specifický a tematicky jinak orientovaný. Semináře pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů:

16 Seminář pro zástupce krajských úřadů 2007:

17 Seminář pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů 2007: Seminář k pořádal Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. První ročník semináře v listopadu roku 2007 sloužil zejména k navázání osobních kontaktů zástupců jednotlivých krajů, kteří se zabývají problematikou mikroregionů a výměna zkušeností zástupců krajů při práci s mikroregiony a tvorbě rozvojových dokumentů mikroregionů. Na semináři prezentovali zástupci krajů svůj přístup k mikroregionům a práci s mikroregiony v jednotlivých krajích. Byly prezentovány rovněž výsledky práce Ústavu územního rozvoje v oblasti mikroregionů. Na semináři dále informovali zástupci odborných firem o svých aktivitách směřovaných na potřeby mikroregionů. S programem semináře 2007 a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3773http://www.uur.cz/default.asp?ID=3773

18 Seminář pro zástupce krajských úřadů 2007:

19 Nosným tématem II. ročníku semináře k problematice mikroregionů v roce 2008 bylo zpracování strategického rozvojového dokumentu (SRD) mikroregionů. Byla zde představena pracovní verze metodické příručky pro zpracování SRD mikroregionů na území Jihomoravského kraje, připravované na ÚÚR v Brně. Projednány zde byly rovněž připomínky k připravované příručce ze strany zástupců ostatních krajských úřadů, RRA, vybraných mikroregionů a MAS. Příručka je určena mikroregionům, jako pomoc při zpracování rozvojových dokumentů na mikroregionální úrovni. Seminář pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů 2008:

20 http://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/Mikroregiony/MetodikaSR Dmikroregionu/Metodika.pdf

21 Seminář pro zástupce krajských úřadů 2008:

22 Na druhém ročníku semináře vystoupili rovněž odborníci, kteří se věnují problematice mikroregionů z řad krajských úřadů, regionálních rozvojových agentur, odborných firem, neziskových organizací, ale i samotných mikroregionů. Seminář pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů 2008: S programem semináře 2008 a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3774http://www.uur.cz/default.asp?ID=3774

23 Seminář pro zástupce krajských úřadů 2008:

24

25 Seminář pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů 2009: V roce 2009 byl seminář poprvé organizován nejen pro zástupce krajských úřadů, ale i mikroregionů ČR. Seminář se konal v Pardubicích. Pardubický kraj prezentoval jeho hejtman - Mgr. Radko Martínek a zástupci Univerzity Pardubice. Seminář byl zaměřen zejména na zpracování projektů na mikroregionální úrovni. Zástupci mikroregionů měli možnost vyslechnout informace zástupců MMR, odborných firem, zástupců krajských úřadů a měli možnost rovněž sami vystoupit s prezentací.

26

27

28 Zkušenosti krajů prezentoval Plzeňský a Jihomoravský kraj. Plzeňský kraj : zastoupený Ing Alenou Svobodovou z referátu regionálního rozvoje Prezentován byl program stability a obnovy venkova Plzeňského kraje a projekty podpořené krajem a realizované v rámci tohoto programu.

29

30 Zástupci ÚÚR předvedli, jako námět na mikroregionální projekty, konkrétní příklady dobré praxe úspěšného řešení prostoru obce. Jednalo se o plochy s rozdílným způsobem využití, veřejná prostranství. V projektech byly zdůrazněny pozitivní přístupy projektů k ochraně kulturního dědictví venkova jejich vztah k zeleni a okolní krajině. S programem semináře 2009 a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3775http://www.uur.cz/default.asp?ID=3775

31

32 Seminář pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů 2010: Seminář se konal začátkem listopadu v Havlíčkově Brodě. Seminář byl v roce 2010 zaměřen zejména na výběru projektů a prezentaci úspěšných příkladů realizace projektů na úrovni mikroregionů. Na seminář byly prezentovány konkrétní zdařile realizované akce.

33

34 Možnost, představit ostatním své úspěšně realizované projekty, měli především zástupci jednotlivých mikroregionů. Do programu se aktivně zapojilo celkem 10 zástupců mikroregionů, kteří zde představili zdařile realizované akce v rámci mikroregionálních projektů.

35

36 Kromě prezentace úspěšných projektů měli zástupci mikroregionů možnost vyslechnout informace a metodická doporučení zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů, odborných firem a zástupců vysokých škol. S programem semináře 2010 a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3942http://www.uur.cz/default.asp?ID=3942

37

38 Součástí semináře byla rovněž výstava „Venkovy a venkované“, zpracovaná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj – „Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje“.

39

40

41 S programy seminářů a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit na adrese http://www.uur.cz/default.asp?ID=3217http://www.uur.cz/default.asp?ID=3217

42 Vše o mikroregionech na stránkách ÚÚR http://www.uur.cz/default.asp?ID=1159

43 Děkuji za pozornost RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3 601 00 Brno labounkova@uur.cz


Stáhnout ppt "Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google