Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva 14. Moc výkonná Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva 14. Moc výkonná Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz."— Transkript prezentace:

1 Základy práva 14. Moc výkonná Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Vláda 14. Moc výkonná - vrcholný orgán výkonné moci
- politicky odpovídá Poslanecké sněmovně - kolektivní orgán – rozhoduje ve sboru Složení vlády předseda vlády, místopředsedové vlády a ministři (zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon) Proces sestavování vlády 1) pověření sestavováním vlády (designovaný premiér) 2) jmenování předsedy vlády 3) jmenování členů vlády na návrh předsedy vlády Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Politická odpovědnost vlády vůči PS – nutnost důvěry PS
14. Moc výkonná Politická odpovědnost vlády vůči PS – nutnost důvěry PS Povinnost vlády požádat po jmenování o vyslovení důvěry - do 30 dnů od jmenování - nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných Vláda může i kdykoli později požádat o vyslovení důvěry (čl. 71 Ústavy) Poslanecká sněmovna může vládě vyslovit nedůvěru (čl. 72 Ústavy) - návrh musí podat alespoň 50 poslanců - pro návrh nadpoloviční většina všech poslanců Nezíská-li vláda důvěru – má prezident druhý pokus o jmenování premiéra, jehož vláda by získala důvěru Třetí pokus přísluší předsedovi Poslanecké sněmovny Po třech neúspěšných pokusech o sestavení vlády, která by získala důvěru – prezident právo rozpustit PS Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Vláda představuje kolektivní orgán – rozhoduje ve sboru a
14. Moc výkonná Vláda představuje kolektivní orgán – rozhoduje ve sboru a přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech členů Usnesení vlády jsou závazná uvnitř hierarchie státní správy Činnost vlády organizuje a řídí předseda vlády (při jednání vlády má jen jeden hlas) Nařízení vlády (obecné zmocnění v čl. 78 Ústavy) všeobecná a celostátní působnost Vyhlášky ministerstev a ústředních orgánů státní správy zpravidla dílčí působnost, nutnost speciálního zmocnění Přenesená působnost obcí a krajů – také výkon státní správy delegování výkonu státní správy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Prezident republiky 14. Moc výkonná
- hlava státu (čl. 54 odst. 1 Ústavy) - reprezentativní úloha (ČR je parlamentní republika) - poměrně silné postavení v některých pravomocech (to se týká zejména nekontrasignačních pravomocí prezidenta) Volitelný: bezúhonný občan ČR, který již dosáhl věku 40 let Prezident volen - na společné schůzi PS a Senátu - na funkční období 5 let - maximálně dvakrát p sobě Prezident není z výkonu funkce odpovědný (za výkon kontrasignačních pravomocí odpovídá vláda) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 - v situaci, kdy funkce prezidenta není obsazena nebo
14. Moc výkonná Část kompetencí prezidenta může převzít předseda vlády a předseda PS (popř. Senátu) - v situaci, kdy funkce prezidenta není obsazena nebo prezident není způsobilý vykonávat svůj mandát a zároveň je tu usnesení komor podle čl. 66 Ústavy - prezident se může obrátit na ÚS, aby usnesení zrušil Hmotněprávní exempce prezidenta republiky - nelze jej zadržet ani stíhat pro trestný čin či jiný delikt Ústavní delikt velezrady - tzv. ústavní žaloba – může ji podat pouze Senát ČR - rozhoduje o ní Ústavní soud v rámci zvláštního procesu - sankcí pouze ztráta úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Volba prezidenta republiky
14. Moc výkonná Volba prezidenta republiky volí jej obě komory – (až) tři kola volby právo navrhovat kandidáty – 10 poslanců či 10 senátorů První kolo – většina hlasů všech členů PS i Senátu počítaných v každé komoře zvlášť (do druhého kola jen dva kandidáti) Druhé kolo – většina hlasů přítomných členů PS a Senátu Třetí kolo – většina hlasů přítomných členů PS a Senátu počítaných dohromady Pokud prezident není zvolen ani ve třetím kole – nová volba Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Kontrasignační pravomoci prezidenta
14. Moc výkonná Kontrasignační pravomoci prezidenta - podmínkou platnosti spolupodpis předsedy vlády (za výkon těchto pravomocí odpovídá vláda) Výčet v čl. 63 odst. 1 Ústavy – další může založit běžný zákon a) prezident zastupuje stát navenek (přijímá cizí a pověřuje naše vyslance, vede za ČR politická jednání) b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (tuto pravomoc může přenést na vlády či jednotlivého jejího člena) c) je vrchním velitelem ozbrojených sil (jmenuje a povyšuje generály, schvaluje vojenské řády aj.) d) vyhlašuje volby do PS a do Senátu e) jmenuje soudce f) vyhlašuje amnestii Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Nekontrasignační pravomoci prezidenta
14. Moc výkonná Nekontrasignační pravomoci prezidenta - vykonává prezident republiky na základě svého uvážení (není zde podmínka návrhu nebo spolupodpisu) Taxativní výčet v čl. 62 Ústavy a) jmenuje předsedu a členy vlády, odvolává přijímá demisi vlády a jednotlivých jejích členů b) podepisuje zákony, příp. je vrací Parlamentu c) svolává PS – do 30 dnů od voleb d) rozpouští PS, jsou-li splněny podmínky e) jmenuje soudce ÚS, předs. a místopředs. NS a NSS f) agraciace - odpuštění či zmírnění trestu ulož. soudem abolice - trestní stíhání nezačne, popř. nepokračuje rehabilitace - zahlazení odsouzení Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Základy práva 14. Moc výkonná Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google