Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa"— Transkript prezentace:

1 Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa
JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

2 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu
V historickém i evropském kontextu se jasně rýsuje několik základních motivů Obvyklé vymezování správních obvodů prostřednictvím jiných územně-správních jednotek Pravidlem roztříštěná právní úprava Ne všechny územně-správní jednotky mají jednoduchý a všeobecně známý název Dilema efektivita x přehlednost (báňská správa)

3 Kraje Historická tradice již od 14. století § 3 zákona č. 36/1960 Sb.:
Vytvářejí se tyto kraje: 1. Kraj Středočeský se sídlem v Praze; 2. Kraj Jihočeský se sídlem v Českých Budějovicích; 3. Kraj Západočeský se sídlem v Plzni; 4. Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem; 5. Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové; 6. Kraj Jihomoravský se sídlem v Brně; 7. Kraj Severomoravský se sídlem v Ostravě Kraje se dodnes uplatňují v organizaci archivnictví, blíží se jim i působnost finančních ředitelství a oblastních inspektorátů práce

4 Kraje

5 Regiony soudržnosti Zřízeny § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Odpovídají statistickým jednotkám NUTS 2 Praha, vymezený územím hlavního města Prahy Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje V regionech (kromě Prahy) fungují Regionální rady jako právnické osoby, řídící regionální operační programy Jejich orgány jsou výbor, předseda a úřad

6 Regiony soudržnosti

7 Okresy V roce 2002 zrušeny okresní úřady jako všeobecné orgány státní správy Územní jednotky nadále funkční, a to i v oblasti soudnictví Jejich prostřednictvím vymezeny jiné územně-správní celky Úřady práce, Okresní správy sociálního zabezpečení, Státní okresní archivy

8

9 „Malé okresy“ Nová správní jednotka zavedená II. etapou reformy územní správy Správní obvody obcí s rozšířenou působností, vymezené vyhláškou MV č. 388/2002 Sb. Na tuto úroveň převedena většina státní správy vykonávaná dříve okresními úřady Součástí kompetenčního přesunu byla i delimitace úředníků Další jednotkou 388 správních obvodů pověřených obecních úřadů (tzv. obce II. stupně)

10 Rozšířená působnost obcí III. stupně
evidence obyvatel, vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, živnostenské oprávnění, výplata sociálních dávek, sociálně-právní ochrana dětí péče o staré a zdravotně postižené, vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí, státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství doprava a silniční hospodářství Stavební řízení a územní plánování (stavební úřady)

11 Správní obvody obcí III. stupně

12 Zvláštní územně-správní celky
Matriční obvody Vymezeny vyhláškou MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení Částečně produkt dlouhodobé tradice (matriční obvody se dotvářely v období osvícenského absolutismu) Báňské obvody Obvodní báňské úřady vymezeny v příloze horního zákona (č. 61/1988 Sb.) Sídla Kladno, Příbram, Plzeň, Sokolov, Most, Trutnov, Brno, Ostrava, Liberec Působnost vymezena prostřednictvím VÚSC (1-3)

13 Zvláštní územně-správní celky (2)
Celní obvody 54 celních úřadů vymezeno ve 2 přílohách zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky (Příloha 2 - Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů, Příloha 3 – Územní působnost celních úřadů zřízených tímto zákonem) produkt dlouhodobé tradice (matriční obvody se dotvářely v období osvícenského absolutismu) 8 celních ředitelství (územní působnost vymezena prostřednictvím obvodů celních úřadů)

14 Správní celky nepokrývající ČR
Národní parky a CHKO Velkoplošná zvláště chráněná území Vyhlašována na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny KrNaP, Národní park Podyjí, Národní park Šumava, Národní park České Švýcarsko 25 CHKO Státní správu vykonávají Správy NP, resp. Správy CHKO U Národních parků zřizovány zvláštní Rady NP, iniciativní a konzultační orgány, složené ze zástupců obcí a krajů a v horských oblastech zástupců Horské služby, a orgánem ochrany přírody jmenovaných osob z řad podnikatelů (z oblasti lesnictví, zemědělství, obchodu a cestovního ruchu), odborníků z vědeckých a odborných pracovišť, popřípadě z jiných orgánů státní správy

15 Správní celky nepokrývající ČR (2)
Vojenské újezdy Existují v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Boletice (276 obyvatel) Brdy (50 obyvatel) – má být zrušen 2014 Březina (6 obyvatel) Hradiště (605 obyvatel) Libavá (1174 obyvatel) Správu zajišťují újezdní úřady, podřízené MO


Stáhnout ppt "Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa"

Podobné prezentace


Reklamy Google