Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová Svaz měst a obcí ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová Svaz měst a obcí ČR."— Transkript prezentace:

1 Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová Svaz měst a obcí ČR

2 2 Podporované aktivity  Setkání občanů  Tématické sítě měst – konference, semináře zaměřené na společná témata, výměna zkušeností  Víceleté projekty sítí partnerských měst

3 3 Obecná pravidla grant může být přidělen pouze právnické osobě neziskovost projektu kofinancování, spoluúčast projekt nesmí být financován z více programů EU grant nesmí být přidělen zpětně grant přidělen na základě rozhodnutí o přidělení grantu (nahrazuje smlouvu) publicita – příjemce grantu je povinen informovat o podpoře EU a výsledcích projektu audit – projekt podléhá možné kontrole do 5 let po jeho skončení

4 4 Kdo může žádat o grant  obec, město (kde se akce koná)  town-twinningový výbor nebo organizace hostitelského měst  Asociace reprezentující místní samosprávy (pouze u Opatření 1.2) Členské země EU + Chorvatsko Potenciální žadatelé: země EFTA/EEA, kandidátské země a země bývalé Jugoslávie a západního Balkánu nově: grant může být stejnému žadateli udělen jen jednou v kalendářním roce

5 5 Opatření 1.1 Setkání občanů Projekt by měl reflektovat cíle a prioritního témata Programu. Specifické cíle – koncepce:  Příspěvek Evropské integraci  Přátelství v Evropě  Aktivní účast občanů v projektu Rozpočet: Akce 1, cca 96 mil EUR na období 2007 - 2013

6 6 Opatření 1.1 Podmínky při žádosti o grant setkání občanů musí být organizováno v rámci již existujícího partnerství nebo připravovaného partnerství účast měst z nejméně dvou zemí (jedna musí být členem EU) účast nejméně 10 občanů z každé obce u bilaterální setkání (5 občanů u multilaterálních) délka setkání max. 21 dní

7 7 Opatření 1.1 Financování setkání občanů Grant vypočítaný na základě pevných sazeb - na organizační náklady - na cestovní náklady Maximum: 20 000 EUR Minimum: 2 000 EUR Grant proplacen až po předložení zprávy o projektu Výkonné agentuře

8 8 Opatření 1.1 Termíny k předkládání projektů pro rok 2008 5 fází během kalendářního roku Termíny k předkládání projektů jsou dány termínem konání akce. Např. pro akci, jejíž konání začne v období mezi 1.6. – 31.7. 2008 je termín k předložení projektu 1. 2. 2007. Všechny termíny k předkládání žádostí o grant jsou zveřejněny v Programovém průvodci.

9 9 Novinky  od roku července 2007 je možné předkládat žádosti o grant na setkání občanů v elektronické podobě on-line  papírové žádosti zasílat na adresu Výkonné agentury EACEA  formuláře žádosti http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding_en.htm

10 10 Opatření 1.2 Tématické sítě partnerských měst Podporované aktivity – tématické konference, semináře Témata: politiky EU realizované na místní úrovni, výměna zkušeností, příkladů dobré praxe

11 11 Opatření 1.2 Podmínky žádosti o grant Nejméně 3 partnerská města (alespoň 1 město ze země EU), nejméně 20 účastníků, nejméně 25% účastníků musí pocházet ze zahraničních zemí Délka trvání – minimum 1 den, maximum 3 dny Cílová skupina – účastníci, pro které je projednávané téma důležité a odborná veřejnost Program koresponduje s tématickými prioritami Programu Evropa pro občany (např. politiky EU a jejich implementace na místní úrovni) Mohou se uskutečnit až 2 konference/semináře v rámci jednoho projektu

12 12 Financování konferencí, workshopů Na základě paušálních sazeb - podle počtu účastníků (omezení příspěvku na 400 účastnických dnů) - za vypracování komunikačního nástroje (publikace, DVD/CD, webová stránka) Minimální grant: 3500 EUR

13 13 Termíny k předkládání projektů viz Programový průvodce Akce začínající mezi 1.4. 2009 – 31.3. 2010 je termín 1. prosinec 2008. Žádosti mohou být zasílány poštou doručovány osobně na Výkonnou agenturu EACEA

14 14 Zvláštní kategorie Víceleté projekty sítí partnerských měst - umožňují realizovat dlouhodobou, strategickou a lépe strukturovanou spolupráci mezi sítí partnerských měst. - projekty zahrnují více aktivit dle zpracovaného akčního plánu (konference, semináře, publikace apod.)

15 15 Víceleté projekty sítí měst Podmínky při žádosti o grant délka trvání projektu 2 roky, minimálně 5 partnerů musí splňovat minimální a maximální kritéria pro setkání občanů a organizaci seminářů/konferencí a medializaci projektu součástí projektové žádosti musí být podrobně zpracovaný akční plán minimální grant: 40 000 EUR

16 16 Víceleté projekty sítí měst Termín k předložení žádostí: 1. června 2008 pro projektu začínající 1.12. 2008 a končící 30.11. 2010

17 17 Kontakty EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Adresa: Bour 00/13, B-1140 Brussels, Belgie T: +32 (2) 295 26 85 F: +32 (2) 296 23 89 eacea-info@ec.europa.eu http://eacea.cec.eu.int

18 18 Kontakty Svaz měst a obcí ČR Gabriela Hermannová Jan Svoboda T: 234 709 719, -730, -711 E-mail: hermannova@smocr.cz svoboda@smocr.cz www.smocr.cz


Stáhnout ppt "Jak připravit town- twinningový projekt v rámci programu Evropa pro občany Gabriela Hermannová Svaz měst a obcí ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google