Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 3. (12. 9. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 3. (12. 9. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 3. (12. 9. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009

2 Konference, stáže Proběhlo jednání na MŠMT  pozitivní výsledek: zahraniční cesty nejsou v projektu přesně nadefinovány – nepodstatná změna projektu, konference je schválena, ale dojde ke změně místa – nepodstatná změna. 12.9.20122 I PŘESTO VŠECHNY KONFERENCE ČI STÁŽE KONZULTUJTE S MANAŽEREM PROJEKTU NA RMU!!!

3 Konference, stáže Účast na stáži – stačí prokázat pouze zprávou ze služební cesty. Pokud byla cesta hrazena částečně či celkově z jiných zdrojů než z projektu, lze účast v projektu vykázat  spolufinancování se nebude uvádět do soupisky ani do nezpůsobilých výdajů. Pokud v projektu nebude dostatek finančních prostředků na plánované konference – je možné požádat o nepodstatnou změnu a počet konferencí snížit (je na zvážení, zda to neošetřit podstatnou změnou). 12.9.20123

4 Mzdy – postdok Stále probíhají jednání k nastavení mezd postdoků  bude upraveno stanovisko RMU (mělo by být vyřešeno do konce týdne). Průměrné statistiky mezd pro obdobné pozice je třeba chápat jako indikativní. Předpokládají se rozdíly ve mzdách mezi jednotlivými postdoky – budou ovlivněny individuální kvalitou konkrétních pracovníků (kvalifikační předpoklady, délka praxe, mezinárodní konkurenceschopnost daného oboru, dosažené výzkumné výsledky)  pro každého postdoka bude nutné vypracovat podrobné zdůvodnění, proč mu byla nastavena konkrétní mzda 12.9.20124

5 Výběrová řízení Do 1. monitorovací zprávy doložit: záznam z výběrového řízení – informace, kolik osob se přihlásilo, zhodnocení VŘ záznam z výběrových řízení pouze za vybraného uchazeče – originál – musí obsahovat: složení výběrové komise kritéria hodnocení zdůvodnění přidělených bodů seznam inzerce (kopie inzerátů) Dodat do 15. 10. 2012 12.9.20125

6 Výběrová řízení Dále archivovat materiály od všech uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili: buď sepsat hromadnou zprávu z výběrového řízení pro všechny nebo sepsat pro každého uchazeče zprávu zvlášť Všechny podklady dodat do 31. 10. 2012 (postdok – doporučující dopisy, životopis, publikace, kopie diplomu; uchazeč – zpráva z výběrového řízení, životopis, publikace) 12.9.20126

7 Různé Je možné dofinancovávat z vlastních zdrojů – např. při nákupu PC  do soupisky se uvede celá částka, ve sloupci „K proplacení“ pouze schválená částka dle rozpočtu. Do monitorovacích indikátorů se budou podpořené osoby prokazovat výpisem studentů z IS. MI – počáteční x další vzdělávání počáteční – studenti bakalářského a magisterského studia další – studenti navazujícího magisterské studia, doktorské studium 12.9.20127

8 Předávání podkladů a dokladů Mzdy Aktualizace metodického listu (sestavy MZ 522 a MZ 520c) Doplnit sestavy, které jsme nedostali Doplnit personální dokumenty (např. smlouvy, dodatky, dohody, popisy činností, prohlášení, souhlas s předáváním údajů, mzdový výměr a výkonnostní příplatek) Sestavy musí být podepsané dle podpisového vzoru, doporučujeme uvést do podpisového vzoru i zástup Sestavy e-mailem + v tištěné podobě Termín pro dodání všech dokumentů na RMU je 20.9.2012 12.9.20128

9 Předávání podkladů a dokladů Ostatní Doklady a smlouvy – skenovat do Magionu, orazit, případně dopsat ručně zkrácený název a číslo projektu Podpisové vzory – přizpůsobit zvyklostem na HS, myslet na zastupitelnost, ale nevypouštět odpovědné osoby Žádost o převod mezi účty – musí být podepsaná administrátorem z HS, administrátor zodpovídá za správnost 12.9.20129

10 Kontrola účetních sestav Předávat sestavy z Magionu ne z INETu Opravy v účetnictví provádět v měsíci, kdy náklad vznikl, výjimečně později Před účetní závěrkou měsíce prověřit, co je tam zaúčtované a provést opravy a přeúčtování nákladů Přeúčtování dotace na analytiky Nepřímé náklady účtovat na pomocné zakázky, přeúčtování na projektovou zakázku po skončení MO v závislosti na odsouhlasených přímých nákladech – spojeno s refundací na BÚ 12.9.201210

11 Ostatní Budou se měnit rozpočty – příloha dohod o spolupráci z důvodu změn ve mzdách (úprava jednotkové sazby a počtu hodin u mentorů) Refundace z projektového účtu bude provedena za období 7-9/2012 v říjnu 2012 V 1. monitorovací zprávě nebudeme podávat žádost o platbu 12.9.201211

12 Děkujeme za pozornost 12.9.201212


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 3. (12. 9. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google