Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci."— Transkript prezentace:

1 Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/ Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci

2 Obecné informace Zahájení Doba trvání 36 měsíců – do Nástup postdoc nejdříve , nejpozději Plat postdoc je plánován nejdéle na 34 měsíců 2 měsíce určeny pro výběrová řízení

3 Řešitelský tým Řešitel projektu Vědecký ředitel Manažer projektu
Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Vědecký ředitel Mgr. Lumír Krejčí, PhD Manažer projektu Ing. Michaela Ambrožová Ekonom projektu Bude určeno Administrátoři na HS

4 Počet postdoc na HS LF 5 PrF 2 PřF ESF 2 FSS 6 PedF 3 FF 2 FI 6 Ceitec 16

5 Postdoc Řádně ukončil doktorské studium v období od do doby vzniku pracovně právního vztahu na projektu Znalost českého/slovenského, nebo anglického jazyka (zkouška CAE, pokud mentor nepožaduje CAE – odůvodnit v první MZ) Individuální požadavky dle potřeby fakulty (stanoví mentor) Limit max. 50% domácích postdoc platí pro každé HS (domácí postdoc = doktorát z MU)

6 Postdoc Musí být zaměstnán v projektu na celý úvazek. V rámci projektu nesmí mít další úvazky. Povinnost absolvovat zahraniční stáž v délce 3-6 měsíců, dobu pobytu lze sčítat. Zahraniční postdoc může zahraniční stáž nahradit stáží v aplikační sféře v ČR. Musí vykázat vzdělávací aktivity vůči CS v rozsahu 3-5 hodin týdně (za kalendářní rok), nezapočítává se pobyt na stáži (nemusí vyučovat v akreditované výuce). Doložit prezenčními listinami, výpis z IS.muni, pozvánky na kurz apod. nebo timesheet. ZPRACUJEME VZOR VÝKAZU VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

7 Postdoc Každý postdoc nezávisle na tom, kdy do projektu vstoupil musí absolvovat zahraniční stáž/stáž v aplikační sféře Tzn. - Po dobu řešení projektu je možné vyměnit postdoc, ale je nezbytné nové výběrové řízení a nová zahraniční stáž.

8 Výběrová řízení Provádí min. 3 členná hodnotící komise Za datum výběru, složení komise a provedení výběru odpovídá mentor/HS Člen komise musí mít doktorát a alespoň 5 roků praxe v oboru Z každého výběrového řízení musí existovat originál záznamu z VŘ podepsaný všemi členy komise! – dokládá se kontrolám

9 Archivace záznamů z VŘ Složení výběrové komise Kritéria hodnocení Zdůvodnění přidělených bodů Jméno vítězného uchazeče Seznam inzerce (kopie inzerátů) Předat k 1. MZ – tj. do manažerovi projektu!

10 Externí panel Externí posouzení výběru z důvodu udržení vysoké kvality Odborníci mimo MU Posuzování je korespondenční – cca 1 týden Možnost doporučit nový výběr postdoc Pro posouzení jsou vyžadovány min. 2 doporučující dopisy Posouzení zajišťuje vědecký řešitel K posouzení je nutné zaslat mailem manažerovi projektu: záznam z VŘ, CV, doporučující dopisy, seznam publikací (pokud není součástí CV)

11 Pracovní smlouva Lze uzavřít po obdržení zprávy o externím posouzení (nejdříve k datu ) POZICE: Odborný pracovník ve výzkumu – postdoc Zahraniční pracovníci z třetích zemí budou přijímáni na základě dohody o hostování Zahraniční pracovníci ze zemí EU – volný pohyb VŽDY konzultovat s personalistou HS (datum nástupu, výše mzdy, popis práce, povinnost výuky, stáže, požadované dokumenty) Služba Euraxess –

12 Mzda postdoc Mzda v projektu je uvedena jako průměrná Postdoc musí mít min Kč Je možné čerpat nerovnoměrně Součástí mzdy může být: hrubá mzda výkonnostní příplatek odměna náhrady za dovolenou, nemoc,… Je třeba dodržet průměrnou jednotkovou sazbu v rozpočtu!

13 Administrace projektu I.
Dohoda o spolupráci: rozpočet HS v členění po jednotlivém mentorovi rozpis monitorovacích indikátorů popis realizace klíčových aktivit pro každého mentora za čerpání rozpočtu pouze na způsobilé náklady odpovídá HS materiály pro MZ předává na RMU administrátor ve stanovených termínech Dohoda + metodika budou předány HS nejpozději Financování VŠ a projektů

14 Rozpočet HS Osobní náklady postdoc DPP mentora (max. 60 tis./rok; POZOR! v projektu nejsou odvody na DPP) Osobní náklady na administraci (zpracování podkladů pro monitorovací zprávy) Odvody na SP + ZP + SF Cestovné na stáže (dlouhodobé i krátkodobé) Vybavení Služby (náklady na publikace) Podíl na nepřímých nákladech

15 Administrace projektu - financování
Společné číslo zakázky FF-6204 č.č. 1195 HS hradí průběžně způsobilé výdaje z běžného účtu Převod/refundaci z provozního účtu provádí pouze RMU HS měsíčně vykazuje přímé způsobilé výdaje – do 20.dne následujícího měsíce – ZODPOVÍDÁ ADMINISTRÁTOR (žádost o převod z projektového účtu + kopie účetních dokladů + sestava PAM MZ520, MZ520b, PE110 + výsledovka) HS k monitorovací zprávě vykazuje viz. výše + nepřímé náklady

16 1. Monitorovací zpráva – za 3 měsíce od zahájení
Věcné plnění: Stručný popis realizace klíčových aktivit Plán realizace klíčových aktivit na následující období Prezenční listiny Fotografie Záznamy z výběrových řízení Plnění monitorovacích indikátorů Finanční plnění: Kopie pracovních smluv/dodatků, DPP, popis práce, mzdový výměr Timesheets (kromě postdoc)

17 Další monitorovací zprávy – po 6 měsících
Věcné plnění: Stručný popis realizace klíčových aktivit Plán realizace klíčových aktivit na následující období Prezenční listiny Fotografie Záznamy z výběrových řízení Plnění monitorovacích indikátorů Finanční plnění: Kopie pracovních smluv/dodatků, popis práce, mzdový výměr, DPP (pouze u nových a změn) Timesheets (kromě postdoc) Čerpání rozpočtu

18 Změny v projektu Komunikuje a vyjednává s MŠMT pouze manažer projektu na RMU Každou potřebu změny včas komunikujte Podstatná změna musí být nejprve schválena MŠMT

19 Blanka Přikrylová, Michaela Ambrožová
Děkujeme za pozornost Blanka Přikrylová, Michaela Ambrožová Odbor výzkumu RMU


Stáhnout ppt "Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci."

Podobné prezentace


Reklamy Google