Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1."— Transkript prezentace:

1 Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1

2 Obecné informace  Zahájení 1.7.2012  Doba trvání 36 měsíců – do 30.6.2015  Nástup postdoc nejdříve 1.7. 2012, nejpozději 1.9.2012  Plat postdoc je plánován nejdéle na 34 měsíců  2 měsíce určeny pro výběrová řízení 2

3 Řešitelský tým  Řešitel projektu Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.  Vědecký ředitel Mgr. Lumír Krejčí, PhD  Manažer projektu Ing. Michaela Ambrožová  Ekonom projektu Bude určeno  Administrátoři na HS 3

4 Počet postdoc na HS  LF5  PrF2  PřF15  ESF2  FSS6  PedF3  FF2  FI6  Ceitec16 4

5 Postdoc  Řádně ukončil doktorské studium v období od 28.3.2008 do doby vzniku pracovně právního vztahu na projektu  Znalost českého/slovenského, nebo anglického jazyka (zkouška CAE, pokud mentor nepožaduje CAE – odůvodnit v první MZ)  Individuální požadavky dle potřeby fakulty (stanoví mentor)  Limit max. 50% domácích postdoc platí pro každé HS (domácí postdoc = doktorát z MU) 5

6 Postdoc  Musí být zaměstnán v projektu na celý úvazek.  V rámci projektu nesmí mít další úvazky.  Povinnost absolvovat zahraniční stáž v délce 3-6 měsíců, dobu pobytu lze sčítat.  Zahraniční postdoc může zahraniční stáž nahradit stáží v aplikační sféře v ČR.  Musí vykázat vzdělávací aktivity vůči CS v rozsahu 3-5 hodin týdně (za kalendářní rok), nezapočítává se pobyt na stáži (nemusí vyučovat v akreditované výuce). Doložit prezenčními listinami, výpis z IS.muni, pozvánky na kurz apod. nebo timesheet. ZPRACUJEME VZOR VÝKAZU VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 6

7 Postdoc  Každý postdoc nezávisle na tom, kdy do projektu vstoupil musí absolvovat zahraniční stáž/stáž v aplikační sféře Tzn. - Po dobu řešení projektu je možné vyměnit postdoc, ale je nezbytné nové výběrové řízení a nová zahraniční stáž. 7

8 Výběrová řízení  Provádí min. 3 členná hodnotící komise  Za datum výběru, složení komise a provedení výběru odpovídá mentor/HS  Člen komise musí mít doktorát a alespoň 5 roků praxe v oboru  Z každého výběrového řízení musí existovat originál záznamu z VŘ podepsaný všemi členy komise! – dokládá se kontrolám 8

9 Archivace záznamů z VŘ  Složení výběrové komise  Kritéria hodnocení  Zdůvodnění přidělených bodů  Jméno vítězného uchazeče  Seznam inzerce (kopie inzerátů)  Předat k 1. MZ – tj. do 15.10.2012 manažerovi projektu! 9

10 Externí panel  Externí posouzení výběru z důvodu udržení vysoké kvality  Odborníci mimo MU  Posuzování je korespondenční – cca 1 týden  Možnost doporučit nový výběr postdoc  Pro posouzení jsou vyžadovány min. 2 doporučující dopisy  Posouzení zajišťuje vědecký řešitel  K posouzení je nutné zaslat mailem manažerovi projektu: záznam z VŘ, CV, doporučující dopisy, seznam publikací (pokud není součástí CV) 10

11 Pracovní smlouva  Lze uzavřít po obdržení zprávy o externím posouzení (nejdříve k datu 1.7.2012)  POZICE: Odborný pracovník ve výzkumu – postdoc  Zahraniční pracovníci z třetích zemí budou přijímáni na základě dohody o hostování  Zahraniční pracovníci ze zemí EU – volný pohyb  VŽDY konzultovat s personalistou HS (datum nástupu, výše mzdy, popis práce, povinnost výuky, stáže, požadované dokumenty)  Služba Euraxess – http://www.jcmm.cz/cz/euraxess--- servis-pro-vedce.html 11

12 Mzda postdoc  Mzda v projektu je uvedena jako průměrná  Postdoc musí mít min. 40 000 Kč  Je možné čerpat nerovnoměrně  Součástí mzdy může být: hrubá mzda výkonnostní příplatek odměna náhrady za dovolenou, nemoc,… Je třeba dodržet průměrnou jednotkovou sazbu v rozpočtu! 12

13 Administrace projektu I.  Dohoda o spolupráci: rozpočet HS v členění po jednotlivém mentorovi rozpis monitorovacích indikátorů popis realizace klíčových aktivit pro každého mentora za čerpání rozpočtu pouze na způsobilé náklady odpovídá HS materiály pro MZ předává na RMU administrátor ve stanovených termínech  Dohoda + metodika budou předány HS nejpozději 15. 6. 2012 Financování VŠ a projektů13

14 Rozpočet HS  Osobní náklady postdoc  DPP mentora (max. 60 tis./rok; POZOR! v projektu nejsou odvody na DPP)  Osobní náklady na administraci (zpracování podkladů pro monitorovací zprávy)  Odvody na SP + ZP + SF  Cestovné na stáže (dlouhodobé i krátkodobé)  Vybavení  Služby (náklady na publikace)  Podíl na nepřímých nákladech 14

15 Administrace projektu - financování  Společné číslo zakázky FF-6204 č.č. 1195  HS hradí průběžně způsobilé výdaje z běžného účtu  Převod/refundaci z provozního účtu provádí pouze RMU  HS měsíčně vykazuje přímé způsobilé výdaje – do 20.dne následujícího měsíce – ZODPOVÍDÁ ADMINISTRÁTOR (žádost o převod z projektového účtu + kopie účetních dokladů + sestava PAM MZ520, MZ520b, PE110 + výsledovka)  HS k monitorovací zprávě vykazuje viz. výše + nepřímé náklady 15

16 1. Monitorovací zpráva – za 3 měsíce od zahájení  Věcné plnění: Stručný popis realizace klíčových aktivit Plán realizace klíčových aktivit na následující období Prezenční listiny Fotografie Záznamy z výběrových řízení Plnění monitorovacích indikátorů  Finanční plnění: Kopie pracovních smluv/dodatků, DPP, popis práce, mzdový výměr Timesheets (kromě postdoc) 16

17 Další monitorovací zprávy – po 6 měsících  Věcné plnění: Stručný popis realizace klíčových aktivit Plán realizace klíčových aktivit na následující období Prezenční listiny Fotografie Záznamy z výběrových řízení Plnění monitorovacích indikátorů  Finanční plnění: Kopie pracovních smluv/dodatků, popis práce, mzdový výměr, DPP (pouze u nových a změn) Timesheets (kromě postdoc) Čerpání rozpočtu 17

18 Změny v projektu  Komunikuje a vyjednává s MŠMT pouze manažer projektu na RMU  Každou potřebu změny včas komunikujte  Podstatná změna musí být nejprve schválena MŠMT 18

19 Děkujeme za pozornost Blanka Přikrylová, Michaela Ambrožová Odbor výzkumu RMU 19


Stáhnout ppt "Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google