Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mutace prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Určeno pro studenty Bc. a Mgr. studijních programů ZSF, ZF a PF Jihočeské univerzity v ČB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mutace prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Určeno pro studenty Bc. a Mgr. studijních programů ZSF, ZF a PF Jihočeské univerzity v ČB."— Transkript prezentace:

1 Mutace prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Určeno pro studenty Bc. a Mgr. studijních programů ZSF, ZF a PF Jihočeské univerzity v ČB

2 Klasifikace mutací Z hlediska lokalizace mutací v genotypu Genové mutace Chromozomální mutace Genomové mutace

3 Vznik genových mutací Tranzice pyrim. za pyrim. C na T T na C purin za purin A na G G na A A-T A-C T-A Příklad: mutace normální

4 Vznik genových mutací Transverze purin za pyrim. A na T, C G na C,T pyrim. za purin T na A, G C na G, A A-T T-C A-T mutace normální A-T T-A...

5 Mechanismus vzniku mutací - příklad genové mutace - delece YPERIT Alkylace Porušení diesterových vazeb ZLOM FRAGMENT ZLOM

6 Mechanismus vzniku mutací - příklady genové - KOFEIN KOFEIN Porucha replikace DEFICIENCE (DELECE)

7 Mechanismus vzniku mutací - příklady genových mutací Substituce analogy bází Inzerce Změna komplementarity A T C G T A C G A C A T G C T A A Bu A T G C T A G C G C

8 Vznik genových mutací A Bu A T mutagen Ve stabilní DNA

9 Vznik genových mutací A T mutagen Při replikaci A Bu

10 Vznik genových mutací Při translaci U-G-G serin U-C-G prolin mutagen

11 Vznik genových mutací mutagen Při transkripci A Bu mRNA T

12 A B C D Vznik chromozomových mutací Intrachromozomální B C D Delece Deficience A B C D A C D

13 A B C D Vznik chromozomových mutací Intrachromozomální A C B D Inverze Rig. chr. Duplikace A B C DA BC BC D

14 Vznik chromozomových mutací Interchromozomální Robertsonská translokace (chr. fuse) Tandemová translokace

15 Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. aneuploidie a) nondisjunkce při meiose Meiosa s nondisjunkcí Normální meiosa

16 Mechanismus vzniku mutací Gemómové – t. aneuploidie b) anafáze lag při meiose Meioza anafáze lag Normální meioza

17 Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. aneuploidie aa) při mitoze Mitoza s nondisjuncí Mitoza anafáze lag bb) při mitoze

18 ENDOMITOZA TETRAPLOIDIE Mechanismus vzniku mutací Genomové – t. euploidie a) endomitosou MITOZA Mitotická polyploidie

19 Mechanismus vzniku mutací Gemómové – t. euploidie b) oplozením diploidní gamety Meiotická polyploidie TRIPLOIDIE diploidní vajíčko haploidní spermie +

20 Klasifikace mutací Z hlediska typu buněk, ve kterých mutace vznikají Gametické mutace Somatické mutace

21 Klasifikace mutací Z hlediska praktického Spontánní mutace Indukované mutace

22 Klasifikace mutací Podle nadřazenosti nebo podřazenosti mutované alely vůči původní Přímé mutace Zpětné mutace

23 Klasifikace mutací Podle účinku na fenotyp nositele se člení na mutace Vitální mutace Letální mutace

24 Klasifikace mutací Z evolučního hlediska Preferované mutace Neutrální mutace Zakázané mutace

25 Klasifikace mutací Z hlediska sekvencí v molekule DNA Mutace kódujících sekvencí Mutace nekódujících sekvencí

26 Klasifikace mutací Podle účinku mutované alely na množství, aktivitu nebo absenci enzymů Hypomorfní mutace Amorfní mutace Neomorfní mutace Antimorfní mutace Hypermorfní mutace

27 Mutace a reparace Mutagen Gen (chromozom) Absorbce mutagenu Gen (chromozom) Premutační změna Reparační mechanismy mutant reparovaný normální gen (chromozom)

28 Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A Bu A Bu endonukleáza DNA polymeráza DNA ligáza A T

29 Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A T A Bu A T

30 Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A Bu A T

31 Mutace a reparace - příklad reparací - endonukleáza A Bu A T Světlo Aktivace fotoreaktivních enzymů


Stáhnout ppt "Mutace prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Určeno pro studenty Bc. a Mgr. studijních programů ZSF, ZF a PF Jihočeské univerzity v ČB."

Podobné prezentace


Reklamy Google