Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_NEJ-GRAMATIKA-07 Tematický celek (sada): Německý jazyk - gramatika Téma (název) materiálu: Číslovky Předmět: Německý jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. ročník / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Alena Šulgánová, 1.1. 2012 Anotace: Všechny druhy číslovek Metodický pokyn: Prezentace v powerpointu určena k promítaní na interaktivní tabuli

2 ZAHLWÖRTER

3  0 – 12: null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf  13 – 19: dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn  20 – 90: zwanzig, dreißzig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig !!21 – einundzwanzig, 22 – zweiundzwanzig

4  100, 1 000, 100 000: (ein) hundert, (ein) tausend, (ein) hunderttausend 101 – (ein) hundert (und) eins = hunderteins 130 – hundertdreißig 800 - achthundert  1 000 000, 1 000 000 000: eine Million, eine Milliarde 1 000 001 – eine Million eins

5  všechny číslovky menší než milion se píší jako jedno slovo  po neurčitých číslovkách viele, wenige, einige a po všech číslovkách vyšších než 1 je podstatné jméno v 1. pádě množného čísla a přísudkové sloveso v množném čísle, např. Zehn (Viele) Schüler sind hier

6 číslovka EIN:  úplné skloňování má číslovka ein v těchto případech: a) před podstatným jménem se skloňuje jako člen neurčitý (Das ist ein Haus, eine Tasche) b) stojí-li číslovka ein samostatně, skloňuje se jako člen určitý (Einer seiner Freunde - jeden z jeho přátel) c) předchází-li určitý člen nebo zájmeno, skloňuje se číslovka jako slabé přídavné jméno (Der eine Junge ist gekommen - Ten jeden ( jediný) chlapec přišel)  neskloňovaný tvar ein stojí: a) na počátku složených číslovek (einundzwanzig, einhundert) b) před bis nebo oder a jinou číslovkou (auf ein bis zwei Tage) c) před časovými údaji s Uhr (Es ist ein Uhr - Je jedna hodina)

7 číslovky ZWEI, DREI  mají skloňovaný 2. pád na –er (die Bücher zweier Kinder - knihy dvou dětí) číslovky HUNDERT, TAUSEND  užívají se také jako podstatná jména: das Hundert – stovka, sto, das Tausend – tisíc číslovky die MILLION, die MILLIARDE, die BILLION  se skloňují jako podstatná jména ostatní číslovky se neskloňují

8  řadové číslovky se tvoří od základních číslovek: a) řadové číslovky 1 - 19 pomocí přípony -te b) řadové číslovky nad 20 příponou –ste 1. der erste (první)9. der neunte17. der siebzehnte 2. der zweite (druhý)10. der zehnte18. der achtzehnte 3. der dritte (třetí)11. der elfte19. der neunzehnte 4. der vierte (čtvrtý)12. der zwölfte20. der zwanzigste 5. der fünfte (pátý)13. der dreizehnte30. der dreißigste 6. der sechste (šestý)14. der vierzehnte60. der sechzigste 7. der sieb(en)te (sedmý)15. der fünfzehnte100. der hunderste 8. der achte (osmý)16. der sechzehnte1000. der tausendste

9  u složených číslovek se stává řadovou číslovkou pouze její poslední díl → 28. - der achtundzwanzigste, → 101. - der hunderterste  číslovky řadové se skloňují jako přídavná jména  zpravidla před nimi stojí člen určitý nebo zájmeno  užívají se v časových údajích: - Der wie vielte ist heute? (Kolikátého je dnes?) - Heute ist der fünfte Mai (Dnes je pátého května) - Den wie vielten haben wir heute? (Kolikátého dnes máme?) - Heute haben wir den fünften Mai (Dnes máme pátého května)

10  datum se vyjadřuje i předložkou am: Wann / Am wie vielten bist du geboren? Ich bin am 2. (zweiten) August 1965 geboren (Kdy / Kolikátého ses narodil? Narodil jsem se 2. srpna 1965) Wann kommen Sie? Ich komme am Freitag, dem Zwölften (Kdy přijdete? Přijdu v pátek, dvanáctého)

11  v dopise se při udávání data obvykle užívá 4. pád, název místa je oddělován čárkou: Berlin, den 7. Januar 1997  pro údaje desetiletí, která se v češtině označují řadovou číslovkou (v padesátých letech) má němčina nesklonný tvar zakončený na –er: in den 50er Jahren  u panovnických jmen se řadová číslovka skloňuje se členem určitým: Rudolf II. - Rudolf der Zweite

12  použití der zweite - der andere: - českému ten druhý odpovídá v němčině spojení der zweite v případě označení přesného pořadí: der erste, der zweite, der dritte, der vierte … - der andere je překladem českého ten druhý v případě porovnávání pouze dvou objektů: Ich habe zwei Töchter. Die eine geht schon in die Schule. Die andere ist mit mir zu Hause.

13  ZLOMKY se tvoří od řadových číslovek příponou -tel, -stel: ein Drittel (třetina), zwei Hundertstel (dvě setiny), fünf Halbe (pět polovin), vier Ganze (čtyři celé) - zlomková číslovka halb se skloňuje jako přídavné jméno: ein halbes Jahr (půl roku)

14 ČÍSLOVKY DRUHOVÉ  druhové číslovky se tvoří od číslovek základních příponou -erlei  jsou nesklonné, nebývá u nich člen: aus zweierlei Gold (z dvojího zlata), auf dreierlei Art und Weise (trojím způsobem)  česká pomnožná počitatelná substantiva mají u německého ekvivalentu číslovku základní: zwei Brillen (dvoje brýle), drei Paar Socken (troje ponožky)

15 ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ  násobné číslovky se tvoří od základních příponou: - mal - číslovky vyjadřují posloupné opakování dějů → hundertmal sagen (říkat stokrát) - fach - číslovky vyjadřují několikanásobný počet týchž dějů → in zweifacher ( též výraz doppelter) Ausfertigung (ve dvojím vyhotovení)  číslovky násobné se skloňují jako přídavná jména

16 ČÍSLOVKY PODÍLNÉ  číslovky podílné se vyjadřují spojením je + základní číslovka: je zwei Birnen (po dvou hruškách), je zehn Kronen (po deseti korunách) ČÍSLOVKY NEURČITÉ  k neurčitým číslovkách řadíme: aller (všechen), viele (mnoho), einige (někteří), wenige (málo), mehrere (několik) - skloňují se jako člen určitý  dále: beide (oba), etwas (trochu), ein paar (několik), lauter (samý)  od některých číslovek můžeme vytvořit číslovky druhové: allerlei (všeliký) nebo násobné: vielfach (několikanásobný)

17 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN 80-7182-008-3


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google