Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_NEJ-GRAMATIKA-06 Tematický celek (sada): Německý jazyk - gramatika Téma (název) materiálu: Zájmena II. Předmět: Německý jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. ročník / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Alena Šulgánová, 1.1. 2012 Anotace: Zájmena ukazovací, vztažná, neurčitá Metodický pokyn: Prezentace v powerpointu určena k promítaní na interaktivní tabuli

2

3 Známe tato ukazovací zájmena: 1) der, die, das – ten, ta, to- od určitého členu se liší pouze 2. pádem Siehst du das Kleid? Vidíš ty šaty? Das ist schön! – Ty jsou hezké! 2) dieser, diese, dieses - tento, tato, toto, jener, jene, jenes – onen, ona, ono - Skloňují se jako člen určitý der, die, das Kennst du diesen Mann? Znáš tohoto muže? Jenen Mann sah ich schon. Onoho muže jsem už viděla. derdiedasdie dessenderendessenderen demderdemdenen dendiedasdie

4 3) solcher, solche, solches – takový, taková, takové – skloňuje se jako člen určitý der, die das. Pokud před solche stojí neurčitý člen nebo kein, skloňuje se jako přídavné jméno Solche Bilder habe ich noch nicht gesehen. – Takové obrazy jsem ještě neviděl Ein solches Auto möchte jeder haben. – Takové auto by chtěl každý 4) derselbe, dieselbe – tentýž, tatáž dasselbe – totéž -Tato zájmena se píší jako jedno slovo, ale skládají se ze dvou částí:der se skloňuje jako člen určitý a selb jako přídavné jméno po členu určitém Wir haben denselben Wagen – Máme tentýž vůz derselbedieselbedasselbedieselben desselebenderselbendesselbenderselben demselbenderselbendemselbenden selben dieselbedasselbedieselben

5 Používá se tehdy, když PODMĚTEM a PŘEDMĚTEM ve větě je stejná osoba nebo věc. Má stejný tvar jako osobní zájmena kromě 3. osoby obou čísel, kde je tvar sich ich wasche michwir waschen uns du wäschst dichihr wascht euch mýt se er/sie/es wäschst sichsie waschen sich Setzen Sie sich, bitte – Posaďte se, prosím. Pokud věta se zvratným zájmenem má už jeden předmět ve 4. pádě, použijeme zvratné zájmeno ve 3. pádu ich wasche mir die Händewir waschen uns die Hände du wäschst dir die Händeihr wascht euch die Hände er wäscht sich die Händesie waschen sich die Hände

6 Vztažná zájmena spojují vedlejší větu vztažnou s hlavní větou. Vztahují se na slovo v hlavní větě, které blíže doplňují. Jako vztažná zájmena se používají ukazovací zájmena der, die, das a tázací zájmena wer a was. Das ist der Mann, dem Haus gehört. – To je ten muž, kterému patří ten dům. Das ist alles, was ich sagen will. – to je vše, co chci říct. derdiedasdie dessenderendessenderen demderdemdenen dendiedasdie werwas wessen wem- wenwas

7 Známe tato neurčitá zájmena: 1) man – vyskytuje se pouze v 1. pádě, pro ostatní pády se používají tvary neurčitého zájmena einer (2.p. eines, 3.p. einem, 4.p. einen) Hier raucht man nicht. – Zde se nekouří. Das macht einem Spaß. – To člověka baví. 2) jemand (někdo), niemand (nikdo) 1.pjemandniemand 2.p.jemndesniemandes 3.p.jemand(em)niemand(em)ve 3. a 4.p. lze používat 4.p.jemand(en)niemand(en)bez koncovky Ich sehe jemand(en) – Někoho vidím. Ich sehe niemand(en)-Nikoho nevidím 3) jeder (každý), mancher (některý, mnohý) – skloňují se jako člen určitý Der Zug fährt jeden Tag – Vlak jezdí každý den Manche Schüler sind faul. – někteří žáci jsou líní.

8 4) etwas (něco), nichts (nic) – tato zájmena se neskloňují Er hat etwas Schönes gesehen.- Viděl něco hezkého. Ich habe nichts gesehen. – Nic jsem neviděl. 5) kein – žádný – v jednotném čísle se skloňuje jako člen neurčitý, v množném jako člen určitý Ich habe keine Idee – Nemám žádný nápad. Pokud stojí samostatně, skloňuje se jako člen určitý 6) irgend Zesiluje význam některých zájmen - Irgendein – nějaký - Irgendwie – nějak, jaksi - Irgendwann – někdy - Irgendetwas – něco, cosi - Irgendwo – někde, kdesi Ich habe es irgendwo gehört – Někde jsem to slyšel

9 POZOR ! Některá neurčitá zájmena řadíme také k neurčitým číslovkám - alle (všichni) - kein – žádný - beide – oba - viel – mnoho - wenig – málo - einige – někteří - etliche – několik - mehrere – mnozí

10 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN 80-7182-008-3


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google